HOTĂRÂRE nr. 495 din 24 mai 2023privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  Având în vedere aprobarea de către Guvernul României a „Memorandumului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023 cu suma de 13.212 mii lei credite de angajament și 13.212 mii lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alin. 51.01.28 „Întreținerea infrastructurii rutiere“, în vederea îmbunătățirii capacităților de transport rutier din zona punctului de trecere a frontierei între localitățile Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova), pe fondul situațiilor generate de conflictul militar, precum și al măsurilor recomandate de către Comisia Europeană cu privire la eliminarea blocajelor din punctele de trecere a frontierei. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a unor lucrări de reparații pe DC 41, de amenajare a intersecției DC 41-DN 24A, de reparații pe DN 24A între Huși și Fălciu, lucrări de amenajare a rampei de acces la cursul de apă și a drumului de acces de la pod până la DC41, cu traversare peste digul de protecție, amenajare platformă vamă - terasamente, amenajare platformă vamă - îmbrăcăminte asfaltică.  +  Articolul 2(1) Ordonatorul principal de credite, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.(2) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2023, în condițiile legii.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 495.------