HOTĂRÂRE nr. 492 din 24 mai 2023pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reparație capitală și modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație capitală și modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 492.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Reparație capitală și modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov“
  Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiBeneficiar: • Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiției • Comitetul Olimpic și Sportiv Român, după realizarea investițieiAmplasament: satul Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov, T 66, P 571, 572Indicatorii tehnico-economici:Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea investițieiFinanțarea investiției se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----