HOTĂRÂRE nr. 491 din 24 mai 2023pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov“, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p, Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 491.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, Str. Reactorului nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov“
  Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiBeneficiar: • Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiției • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - „Horia Hulubei“ (IFIN-HH)Amplasament: Str. Reactorului nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov Indicatorii tehnico-economici:Factori de riscObiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investițieiFinanțarea se va realiza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din venituri proprii ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - „Horia Hulubei“, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----