HOTĂRÂRE nr. 490 din 24 mai 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 922/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 99 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 922/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 22 noiembrie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară are sediul în municipiul Oradea, strada Anatole France nr. 88, județul Bihor.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 24 mai 2023.Nr. 490.-----