ORDIN nr. 958 din 18 mai 2023privind revocarea titlurilor de parc industrial acordate Societății Nervia Center - S.R.L. pentru locațiile din municipiul Turda, județul Cluj
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023    Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021; – art. 22 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se dispune revocarea titlurilor de parc industrial instituite potrivit prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1.356/2020 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societății Nervia Center - S.R.L. pentru locațiile din municipiul Turda, județul Cluj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 2 aprilie 2020, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
    Cseke Attila-Zoltán
    București, 18 mai 2023.Nr. 958.-------