HOTĂRÂRE nr. 475 din 24 mai 2023privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul "Femeile, pacea și securitatea", care va avea loc la București în perioada 7-9 noiembrie 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale și a Planului național de acțiune privind implementarea Rezoluției 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite - Femeile, pacea și securitatea pentru perioada 2020-2023,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă normativele de cheltuieli și devizul estimativ aferente organizării și desfășurării în România, la nivelul ministrului apărării naționale, a Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, în perioada 7-9 noiembrie 2023 la București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Finanțarea cheltuielilor aferente organizării acțiunii prevăzute la alin. (1), în valoare de 1.000.000 lei, se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Apărării Naționale aprobat pentru anul 2023 prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, la capitolul 60.01 „Apărare“, titlul II „Bunuri și servicii“, conform devizului estimativ de cheltuieli prevăzut în anexă.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile cap. I, cap. II pct. 2 și pct. 5 lit. A, B și C din Normele privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific, precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării și desfășurării activității prevăzute la art. 1, se aprobă desfășurarea activității cu un număr de 200 de participanți, precum și suportarea cheltuielilor de cazare, transport extern și intern al participanților.(2) În sensul prezentei hotărâri, prin participanți la Conferința Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“ se înțelege: delegați oficiali, inclusiv demnitari, experți internaționali, Puncte focale naționale membre ale Rețelei globale a punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, constituită la nivelul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanți mass-media, personal de securitate și organizatori, străini și români.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Angel Tîlvăr
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 475.  +  ANEXĂ
  NORMATIVELE DE CHELTUIELI ȘI DEVIZUL ESTIMATIV
  aferente organizării și desfășurării în România a Conferinței Punctelor focale naționale
  în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, în perioada 7-9 noiembrie 2023 la București
  A. Normative de cheltuieli
  Nr. crt.Tipul cheltuieliiLimita maximă
  1.Cheltuieli pentru cazare800 lei/persoană/noapte
  2.Bilete de avion3.500 lei sau 10.000 lei/ persoană (după caz)
  3.Dineu oficial500 lei/persoană
  4.Cheltuieli pentru masă500 lei/persoană/zi
  5.Tratații60 lei/persoană/zi
  6.Cadouri simbolice și materiale promoționale specifice, de promovare culturală a României450 lei/persoană
  7.Editare volum conferință150 lei/bucată
  8.Materiale informative și de lucru175 lei/persoană
  9.Cheltuieli pentru servicii de translație simultană200 lei/interpret/1 oră
  10.Cheltuieli pentru punerea la dispoziție de către Camera Deputaților, prin Centrul Internațional de Conferințe, a spațiilor, respectiv săli de conferință, săli de reuniuni, birouri, holuri, spații anexe și de depozitare de la Palatul Parlamentului, utilizate pentru pregătirea și desfășurarea lucrărilor Conferinței 17.500 lei/zi
  11.Cheltuieli pentru organizarea de evenimente cu pachet complet de servicii, constând în: serviciile de amenajare și dotare integrate (inclusiv preluare logistică, montaj, demontaj, mentenanță, asistență tehnică permanentă, producția de produse informative etc.), cu mobilier, echipamente IT (imprimante, laptopuri, tablete), echipamente audio-foto-video, cabine de traducere și echipamente de interpretariat pentru traducere simultană, sistem complet de conferință (căști, microfoane, emițătoare și alte echipamente specifice) etc., a sălilor de conferință, sălilor de reuniuni, birourilor, holurilor și spațiilor anexe de la Palatul Parlamentului, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă“ București, precum și în alte spații, inclusiv exterioare și stradale, aflate pe traseele de deplasare ale participanților, utilizate pentru desfășurarea Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, cu excepția bunurilor și serviciilor ce sunt asigurate de Camera Deputaților, cheltuieli pentru servicii de preluare și manipulare a încărcăturilor, ce constau în: echipamente tehnice, materiale și documente necesare în vederea desfășurării corespunzătoare a activității154.400 lei
  12.Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea unor vizite de informare turistică, de o zi, cu ghid, la Castelul Bran60 lei/persoană
  NOTĂ: Asistența medicală de urgență și transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naționale, cu mijloacele proprii.
  B. Deviz estimativ de cheltuieli
  Nr. crt.Tipul acțiunii/cheltuielilorSuma
  1.Cheltuieli pentru cazare40 de camere x 800 lei/noapte x 4 nopți = 128.000 lei128.000 lei
  2.Bilete de avion20 de persoane (invitați din Europa) x 3.500 lei = 70.000 lei20 de persoane (invitați din Africa și America) x 10.000 lei = 200.000 lei270.000 lei
  3.Dineu oficial200 de persoane x 500 lei = 100.000 lei100.000 lei
  4.Cheltuieli pentru masă200 de persoane x 500 lei = 100.000 lei100.000 lei
  5.Tratații200 de persoane x 60 lei x 3 zile = 36.000 lei36.000 lei
  6.Cadouri simbolice și materiale promoționale specifice, de promovare culturală a României200 de persoane x 450 lei = 90.000 lei90.000 lei
  7.Editare volum conferință200 buc. x 150 lei= 30.000 lei30.000 lei
  8.Materiale informative și de lucru (blocnotes, mapă, pix, tipărituri, ecusoane) 200 de persoane x 175 lei = 35.000 lei35.000 lei
  9.Cheltuieli pentru servicii de translație simultană8 interpreți x 200 lei x 6 ore = 9.600 lei9.600 lei
  10.Cheltuieli pentru punerea la dispoziție de către Camera Deputaților, prin Centrul Internațional de Conferințe, a spațiilor, respectiv săli de conferință, săli de reuniuni, birouri, holuri, spații anexe și de depozitare de la Palatul Parlamentului, utilizate pentru pregătirea și desfășurarea lucrărilor Conferinței17.500 lei x 2 zile = 35.000 lei 35.000 lei
  11.Cheltuieli pentru organizarea de evenimente cu pachet complet de servicii, constând în: serviciile de amenajare și dotare integrate (inclusiv preluare logistică, montaj, demontaj, mentenanță, asistență tehnică permanentă, producția de produse informative etc.), cu mobilier, echipamente IT (imprimante, laptopuri, tablete), echipamente audio-foto-video, cabine de traducere și echipamente de interpretariat pentru traducere simultană, sistem complet de conferință (căști, microfoane, emițătoare și alte echipamente specifice) etc., a sălilor de conferință, sălilor de reuniuni, birourilor, holurilor și spațiilor anexe de la Palatul Parlamentului, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă“ București, precum și în alte spații, inclusiv exterioare și stradale, aflate pe traseele de deplasare ale participanților, utilizate pentru desfășurarea Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea“, cu excepția bunurilor și serviciilor ce sunt asigurate de Camera Deputaților, cheltuieli pentru servicii de preluare și manipulare a încărcăturilor, ce constau în: echipamente tehnice, materiale și documente necesare în vederea desfășurării corespunzătoare a activității 154.400 lei
  12.Cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea unei vizite de informare turistică, de o zi, cu ghid, la Castelul Bran200 de persoane x 60 lei = 12.000 lei12.000 lei
  TOTAL1.000.000 lei
  NOTĂ: Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale.
  -----