HOTĂRÂRE nr. 486 din 24 mai 2023privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilului cu nr. MF 168223 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reintroducerii în circuitul istoric și turistic a ansamblului istoric arhitectonic Cetățuia Brașovului.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Finanțelor își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 24 mai 2023.Nr. 486.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului proprietate a statului, care trece din domeniul public
  al statului și administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul
  public al municipiului Brașov, județul Brașov
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobilului Caracteristici tehnice ale imobiluluiPersoana juridică de la care trece imobilulPersoana juridică la care trece imobilulValoarea de inventar - lei -Baza legală în baza căreia se află în administrarea Ministerului Finanțelor
  1682238.22.03Monument istoric denumit generic „Complex Cetate“Dealul Cetății nr. 5, localitatea Brașov, județul BrașovClădire și teren în suprafață de 5.002 mp CF nr. 130755Ministerul Finanțelor CUI 4221306Municipiul Brașov, județul Brașov CUI 43842062.044.160Sentința civilă nr. 169/3.10.2016 pronunțată în Dosarul nr. 1.886/62/2015 de Tribunalul Brașov, definitivă prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2.150/8.11.2022 Hotărârea Guvernului nr. 281/2023
  ------