HOTĂRÂRE nr. 485 din 24 mai 2023pentru actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului situat în județul Bihor, municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Vamale Române, și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Vamale Române în domeniul public al municipiului Oradea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 292 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului situat în județul Bihor, municipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Vamale Române, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Vamale Române în domeniul public al municipiului Oradea, potrivit anexei nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiții de interes public local „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona gării CFR din Episcopia Bihor“, obiectiv ce se realizează etapizat în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2024, și în măsura posibilităților de cofinanțare potrivit limitei eligibile pentru realizarea centrului intermodal, respectiv a posibilităților de finanțare a proiectelor complementare privind drumuri și pasaje de acces, respectiv a altor nevoi identificate pe parcurs de administrația publică locală pentru realizarea obiectivului.(2) În cazul în care nu se respectă destinația imobilului prevăzută la alin. (1) sau nu se realizează investiția în termen de cel mult 10 ani de la data preluării bunului, acesta revine, în condițiile legii, în domeniul public al statului.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Autoritatea Vamală Română își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 24 mai 2023.Nr. 485.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Autorității Vamale Române, pentru care se modifică și se
  actualizează datele de identificare și valoarea de inventar
  Nr. M.FCodul de clasificareDenumireaAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilulDescrierea tehnicăValoarea de inventar actualizată - lei -
  0123456
  1452498.29.06Teren, clădire, platformă, parcare, drum accesMunicipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, județul BihorAutoritatea Vamală Română CIF: 45789320Teren în suprafață totală de S = 67.244 mp și 15 clădiri cu suprafață totală construită Sc = 10.420 mp, suprafața totală desfășurată și platformă, parcare, drum acces în suprafață totală de 28.834 mp, intabulat în următoarele cărți funciare: 1) în CF 211815 Oradea: teren în suprafață de 16.057 mp și clădire C1 - Filtre control export Sc = 907 mp; 2) în CF 211816 Oradea: teren în suprafață de Steren = 33.678 mp și clădiri: C1 - Vama comisionari corp A: Sc = 1.249 mp; C2 - Atelier control prin demolare: Sc = 480 mp; C3 - Grup sanitar import: Sc = 113 mp; C4 - Grup sanitar export: Sc = 112 mp; C5 - Filtre control import: Sc = 911 mp; C6 - Magazie și control și Clădire vama comisionari corp B: Sc = 4.540 mp; 3) în CF 211817 Oradea: teren în suprafață de Steren = 16.765 mp și clădiri: C1 - Atelier întreținere, Sc = 156 mp; C2 - Garaj, Sc = 321 mp; C3 -Remiza PSI, Sc = 120 mp; C4 - Centrală termică, Sc = 171 mp; C5 - Bazin de retenție, Sc = 84 mp; C6 - Decantor-separator, Sc = 917 mp; C7 - Stație pompare ape pluviale Sc = 12 mp; C8 - Gospodărie de ape, Sc = 327 mp; 4) în CF 211818 Oradea: teren fără construcții în suprafață de 744 mp.21.185.081 lei
  1499868.29.06Clădiri și stații de cântărireMunicipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, județul BihorDouă clădiri cu suprafață totală construită Sc = 300 mp, platforma cântare în suprafață de 280 mp, intabulate în următoarele cărți funciare: 1) în CF 211815 Oradea: clădire, pe sens ieșire din țară - C2 - Stație cântărire AND mic: Sc = 121 mp; 2) în CF 211817 Oradea: clădire, pe sens de intrare în țară, C9 - Stație cântărire AND mare: Sc = 179 mp744.301 lei TOTAL 21.929.382 lei
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din
  administrarea Autorității Vamale Române în domeniul public al
  municipiului Oradea, județul Bihor
  Nr. M.FCodul de clasificareDenumireaAdresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDescrierea tehnicăValoarea de inventar
  01234567
  1452498.29.06Teren, clădire, platformă, parcare, drum accesMunicipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, județul BihorAutoritatea Vamală Română CIF: 45789320Municipiul Oradea CIF: 4230487Teren în suprafață totală de S = 67.244 mp și 15 clădiri cu suprafață totală construită Sc = 10.420 mp platforma, parcare, drum acces în suprafață totală de 28.834 mp, intabulat în următoarele cărți funciare: 1) în CF 211815 Oradea: teren în suprafață de 16.057 mp și clădire C1 - Filtre control export Sc = 907 mp; 2) în CF 211816 Oradea: teren în suprafață de Steren = 33.678 mp și clădiri: C1 - Vama comisionari corp A: Sc = 1.249 mp; C2 - Atelier control prin demolare: Sc = 480 mp; C3 - Grup sanitar import: Sc = 113 mp; C4 - Grup sanitar export: Sc = 112 mp; C5 - Filtre control import: Sc = 911 mp; C6 - Magazie și control și Clădire vama comisionari corp B: Sc = 4.540 mp; 3) în CF 211817 Oradea: teren în suprafață de Steren = 16.765 mp și clădiri: C1 - Atelier întreținere, Sc = 156 mp; C2 - Garaj, Sc = 321 mp; C3 - Remiza PSI, Sc = 120 mp; C4 - Centrală termică, Sc = 171 mp; C5 - Bazin de retenție, Sc = 84 mp; C6 - Decantor-separator, Sc = 917 mp; C7 - Stație pompare ape pluviale, Sc = 12 mp; C8 - Gospodărie de ape, Sc = 327 mp; 4) în CF 211818 Oradea: teren fără construcții în suprafață de 744 mp.21.185.081 lei
  1499868.29.06Clădiri și stații de cântărireMunicipiul Oradea, Calea Borșului nr. 43A, județul BihorDouă clădiri cu suprafață totală construită Sc = 300 mp și platforma cântare în suprafață de 280 mp, intabulate în următoarele cărți funciare: 1) în CF 211815 Oradea: clădire, pe sens ieșire din țară - C2 - Stație cântărire AND mic: Sc = 121 mp; 2) în CF 211817 Oradea: clădire, pe sens de intrare în țară, C9 - Stație cântărire AND mare: Sc = 179 mp.744.301 lei TOTAL 21.929.382 lei
  -----