HOTĂRÂRE nr. 484 din 24 mai 2023privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar ale imobilului înregistrat la MF cu nr. 150349, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în cuprinsul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenția Națională de Administrare Fiscală își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 484.  +  ANEXĂOrdonator principal de credite Ministerul FinanțelorOrdonator secundar de credite Agenția Națională de Administrare Fiscală
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se modifică
  descrierea tehnică, codul de clasificație și se actualizează valoarea de inventar
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusPersoana juridică ce administrează imobilul CUIDenumirea vecheDescriere tehnică conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011AdresaBaza legalăValoarea de inventar inițială - lei -Noua valoare de inventar - lei -
  012345678910
  11503498.29.068.29.08Agenția Națională de Administrare Fiscală CUI - 16031712TerenSuprafață teren = 4.519 mp CF = 237102 Teren împrejmuit cu gard de metal cu soclu de beton în N, S, V, gard de metal cu soclu de beton și gard de zidărie în EȚara: România, municipiul București; localitatea: București, str. Mihail Sebastian nr. 88, sectorul 5 Hotărârea Guvernului nr. 2.266/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2007, Hotărârea Guvernului nr. 184/201913.129.67211.182.000
  -----