HOTĂRÂRE nr. 483 din 24 mai 2023privind modificarea denumirii, a descrierii tehnice și a codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii, a descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorii de inventar ale imobilului înregistrat la MF cu nr. 155202, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având datele de identificare prevăzute în cuprinsul anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenția Națională de Administrare Fiscală își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 483.  +  ANEXĂOrdonator principal de credite: Ministerul FinanțelorOrdonator secundar de credite: Agenția Națională de Administrare Fiscală
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru care se modifică denumirea,
  descrierea tehnică, codul de clasificație și se actualizează valoarea de inventar
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificație inițialCodul de clasificație propusPersoana juridică ce administrează imobilul CUIDenumirea vecheDenumirea nouăDescrierea tehnică conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011AdresaBaza legalăValoarea de inventar inițială- lei- Noua valoare de inventar- lei -
  01234567891011
  11552028.29.068.29.08Agenția Națională de Administrare FiscalăCUI -16031712Spațiu sediu al Gărzii Financiare - Secția ConstanțaCorp administrativ și centrală termicăTeren împrejmuit - suprafață de 4.788 mp din acte și 4.833 mp suprafață măsurată;CF 209769;Construcția C1 - Corp administrativ (sediu administrativ - birouri pentru ANAF;regim de înălțime S + D + P + 2E);Sc = 517 mp,Sd = 2.993 mp;CF 209769-C1;Construcția C2 - Centrală termică (regim de înălțime parter);Sd = Sc = 57 mp;CF 209769-C2Țara: România,județul Constanța;localitatea: Constanța, str. București nr. 18Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2007;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013,Protocol de predare-primire nr. 135.306 GF/30.10.2013 - nr. 811283 ANAF/30.10.2013109.23616.551.000 (valoare teren = 5.655.000 și valoare construcții C1 + C2 = 10.896.000)
  -----