HOTĂRÂRE nr. 482 din 24 mai 2023privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, cu nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 și cu nr. M.F. 153448 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, cu nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 și cu nr. M.F. 153448 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2023.Nr. 482.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, cu nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 și
  cu nr. M.F. 153448, aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  care își actualizează valoarea în urma reevaluării, denumirea și datele tehnice
  Nr. crt.Administratorul Denumirea/CUINr. M.F. Codul de clasificareDenumireaAdresaValoarea de inventar actualizată (lei)Descrierea tehnică
  1.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153167 8.29.08TerenȘos. Gheorghe Ionescu-Șișești nr. 2, sectorul 1, București7.808.053,00S. teren măsurată = 4.817 mp, categorie de folosință - curți-construcții, CF = 244192, nr. topografic - 244192
  2.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153211 8.27.05Teren P.I.F. MoravițaLocalitatea Moravița, județul Timiș33.600,00S. teren = 2.100 mp, categorie de folosință - curți-construcții, CF = 400017, nr. topografic - Cc 842/6
  3.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153212 8.27.05Teren P.I.F. MoravițaLocalitatea Moravița, județul Timiș8.800,00S. teren = 550 mp, categorie de folosință - curți-construcții, CF = 400016, nr. topografic - Cc 842/5
  4.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 16277408153448 8.27.05Teren P.I.F. HalmeuLocalitatea Halmeu, județul Satu Mare293.300,00S. teren = 13.400 mp, categorie de folosință - arabil, CF = 102904, nr. topografic - 761/5 Halmeu
  -----