ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 24 mai 2023pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 25 mai 2023  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, cu modificările ulterioare, cuprindea prevederi referitoare atât la problematica tranziției de la televiziunea terestră analogică la cea digitală, cât și la termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru radiodifuziunea analogică terestră. Procesul de tranziție de la televiziunea terestră analogică la cea digitală a fost finalizat în România în anul 2020, an de la care emisiile analogice de televiziune au încetat. Prezentul act normativ se referă exclusiv la prorogarea termenului de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru radiodifuziunea analogică terestră.Având în vedere că, în prezent, serviciile publice de radiodifuziune sunt furnizate pe cale radio terestră în sistem analogic, situație ce poate fi continuată din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, în condițiile extinderii temporare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea acestor servicii,având în vedere atât necesitatea de a promova măsuri urgente de pregătire a viitorului cadru strategic național, pentru asigurarea stabilității și predictibilității, pe durata procesului de migrare de la tehnologia analogică la cea digitală, cât și necesitatea de a elimina riscuri legate de contextul geopolitic actual legat de războiul din Ucraina sau orice alt eveniment critic care poate să apară și să necesite utilizarea, în regim de urgență, a celei mai facile legături de comunicație între autoritățile statului român și cetățenii săi, este imperios necesară asigurarea continuității și opțiunilor alternative ale difuzării terestre a serviciilor publice de radiodifuziune, din punct de vedere strategic, pentru statul român.Întrucât furnizarea serviciilor publice de radiodifuziune pe cale radio terestră reprezintă singurul mijloc facil de transmitere, în regim free-to-air, necondiționat de achitarea de către cetățeni a unui abonament de furnizare de servicii de comunicații electronice (contra cost) și în timp util a mesajelor și informațiilor de interes public, atât în condiții normale, cât și în situații excepționale, cum ar fi starea de urgență, mobilizare sau de război, serviciul public de radiodifuziune emis și recepționat în format analogic terestru fiind esențial pentru prezervarea stării de securitate națională și apărare națională pe timp de criză, având în vedere că, prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, aprobată prin Legea nr. 135/2021, a fost reglementat deja termenul cu privire la drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont că, ulterior datei actuale prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 5/2019, aprobată prin Legea nr. 135/2021, furnizarea acestor servicii rămâne nereglementată, punând în pericol grav funcționarea serviciilor de radiodifuziune terestră analogică,luând în considerare necesitatea asigurării la data prezentei a cadrului tehnic și legal necesar operării, atât în condiții de continuitate, cât și în condiții de siguranță și reziliență, a emisiei transmisiunilor postului public de radio și funcționării în bune condiții a infrastructurii de transport și emisie a operatorilor ce dețin infrastructura critică necesară în acest sens,având în vedere faptul că asigurarea continuității serviciilor de radiodifuziune terestră implică corelarea pe termen mediu și lung a cadrului legal în domeniul asigurării unor frecvențe cu cel în baza căruia este asigurată relația contractuală, acestea fiind în relație de interdependență, precum și faptul că la data prezentei, în lipsa cadrului legal a cărui modificare se impune a fi realizată în regim de urgență prin prezenta ordonanță, acest deziderat nu este îndeplinit și asigurat, context ce implică și un risc de întrerupere a emisiei postului public de radio, astfel fiind încălcate prevederile art. 30 alin. (4), precum și ale art. 31 alin. (4) și (5) din Constituția României, republicată,se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să permită asigurarea relațiilor contractuale, inclusiv de natură tehnică (frecvențe și licențe) cu operatorii ce dețin infrastructura critică pentru transportul și emisia radiodifuziunii publice, prin asigurarea premiselor necesare funcționării echipamentelor acestora în condiții de siguranță.Totodată, o astfel de reglementare legală va permite asigurarea derulării, atât a lucrărilor de întreținere și reparație, cât și a unor investiții absolut necesare operării în condiții de siguranță a infrastructurii critice implicate.În lipsa adoptării unei decizii există riscul ca la nivelul operatorilor de infrastructuri critice implicate în difuzarea și emisia liberă a serviciilor publice de radiodifuziune să fie înregistrate aspecte problematice în buna funcționare a unor instalații și echipamente, datorate în special imposibilității asigurării sumelor necesare realizării unor reparații, lucrări de mentenanță sau de investiții în menținerea infrastructurilor tehnice la un nivel de operabilitate de înaltă calitate și reziliență.Având în vedere cele de mai sus și constatând că există o situație extraordinară și urgentă ce impune adoptarea unor măsuri imediate pentru a asigura premisele necesare demarării procesului de digitalizare la nivel național a sectorului de radiodifuziune, precum și pentru a garanta drepturile de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea terestră a serviciilor publice de radiodifuziune până la data de 31 decembrie 2030,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, cu modificările ulterioare, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio, acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune, se prorogă până la data de 31 decembrie 2030, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  București, 24 mai 2023.Nr. 37.-----