ORDIN nr. 192 din 6 aprilie 2023privind abrogarea unor ordine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023    În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și al Referatului nr. 3.581 din 3.04.2023,președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine se abrogă: a) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 531/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Clauze Abuzive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 532/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitatea Produselor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
    Horia Miron Constantinescu
    București, 6 aprilie 2023.Nr. 192.-----