HOTĂRÂRE nr. 467 din 17 mai 2023privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 și art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106242, ca urmare a reevaluării, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea imobilului înregistrat cu nr. MF 106242, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea imobilului prevăzut la art. 2 în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale se face în vederea dezvoltării capacităților tehnice pe care Serviciul de Telecomunicații Speciale le administrează la nivelul județului Giurgiu.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Telecomunicații Speciale își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor actualiza datele din anexele nr. 1 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 17 mai 2023.Nr. 467.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobilului Adresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulValoarea de inventar actualizată(lei)
  1062428.19.0149-37Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57, județul GiurgiuMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră GiurgiuCUI 4201295528.478,21
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
  în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDescrierea tehnică a imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulValoarea de inventar (lei)Nr. MF după transmitere
  1062428.19.0149-37Municipiul Giurgiu, Strada 1 Decembrie 1918 nr. 57, județul GiurgiuTeren în suprafață de 1.961 mp (din măsurători) 1.890 mp (din acte) Construcția C1 în suprafață construită la sol de 986 mp Regim de înălțime S + P CF nr. 35301Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu CUI 4201295Serviciul de Telecomunicații Speciale CUI 4237230528.478,21Se va atribui de către MF.
  -----