DECRET nr. 755 din 24 mai 2023privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului,potrivit Hotărârii nr. E 84 din 10 mai 2023,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe supune spre ratificare Parlamentului cel de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 24 mai 2023.Nr. 755.-------