DECRET nr. 754 din 24 mai 2023privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 mai 2023  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființare, în semn de apreciere pentru activitatea socio-culturală, educațională și juridică pusă în slujba comunității românești din Irlanda, contribuind la consolidarea identității naționale a acesteia în țara de reședință,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii“, organizației Romanian Community of Ireland (RCI).
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 24 mai 2023.Nr. 754.-----