HOTĂRÂRE nr. 444 din 10 mai 2023privind aprobarea Strategiei naționale pentru sport pentru perioada 2023-2032
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 mai 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Strategia națională pentru sport pentru perioada 2023-2032, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Constantin-Gabriel Bunduc,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 10 mai 2023.Nr. 444.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂpentru sport pentru perioada 2023-2032