ACORD DE GARANȚIE din 4 ianuarie 2023(România: Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 mai 2023  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 135 din 23 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 24 mai 2023.
  Acord încheiat între România („Garantul“) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca“), („Acordul de garanție“) în legătură cu Acordul de împrumut de la data semnării dintre Bancă și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare („Împrumutatul“), referitor la Împrumutul nr. BIRD 9463-RO („Acordul de împrumut“). Garantul și Banca convin prin prezenta următoarele:  +  Articolul ICondiții generale; definițiiSecțiunea 1.01. Condițiile generale (astfel cum sunt definite în anexa la Acordul de împrumut) se aplică și fac parte integrantă din prezentul acord.Secțiunea 1.02. Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, termenii cu majuscule utilizați în prezentul acord au înțelesul atribuit acestora în Condițiile generale sau în Acordul de împrumut.  +  Articolul IIGaranțieSecțiunea 2.01. Garantul își declară angajamentul față de obiectivele Proiectului. În acest scop, fără a limita sau restricționa niciuna dintre celelalte obligații ale sale în temeiul Acordului de garanție, Garantul garantează necondiționat, în calitate de debitor principal, și nu doar în calitate de garant, plata la scadență și punctuală a tuturor plăților aferente împrumutului plătibile de către Împrumutat în conformitate cu Acordul de împrumut.  +  Articolul IIIReprezentant; adreseSecțiunea 3.01. Reprezentantul Garantului este ministrul finanțelor al acestuia sau orice persoană căreia ministrul îi deleagă autoritatea.Secțiunea 3.02. În sensul secțiunii 10.01 din Condițiile generale: (a) adresa Garantului este:Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5 București, 050706, România (b) adresa electronică a Garantului este:
  Fax: 4021 312 67 92 E-mail: cabinet.ministru@mfinante.gov.ro
  Secțiunea 3.03. În sensul secțiunii 10.01 din Condițiile generale: (a) adresa Băncii este:Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii; și(b) adresa electronică a Băncii este:
  Telex: 248423(MCI) sau 64145(MCI) Fax: 1-202-477-6391  E-mail: gvincelette@worldbank.org  
  Convenit la cea mai recentă dintre cele două date înscrise mai jos.ROMÂNIAPrin
  Semnătură ilizibilă
  Reprezentant autorizat
  Nume: Adrian Câciu
  Titlu: ministrul finanțelor
  Data: 4 ianuarie 2023
  BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE Prin
  Semnătură ilizibilă
  Reprezentant autorizat
  Nume: Ann Akhalkatsi
  Titlu: director de țară
  Data: 23 decembrie 2022
  -----