LEGE nr. 135 din 23 mai 2023pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 24 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de garanție*) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, denumit în continuare Acord de garanție, aferent Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară), denumit în continuare Acord de împrumut, dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Împrumutat, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR.*) Traducere.  +  Articolul 2(1) Aplicarea prevederilor Acordului de împrumut și tragerea sumelor împrumutului prevăzut la art. 1 se realizează de către Împrumutat, respectiv de către Fondul de garantare a depozitelor bancare.(2) Ministerul Finanțelor încheie cu Împrumutatul o convenție de garantare prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor Acordului de garanție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  +  Articolul 3Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului cu caracter preventiv se asigură din resursele financiare proprii ale Împrumutatului.  +  Articolul 4(1) Îndeplinirea obligațiilor de plată asumate de România în cadrul Acordului de garanție revine Ministerului Finanțelor și acoperă în proporție de 100% obligațiile de plată privind serviciul datoriei asumate de Împrumutat față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv: rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului cu caracter preventiv.(2) Recuperarea tuturor sumelor plătite la scadențe de Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, în contul Fondului de garantare a depozitelor bancare, a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente acestor categorii de debite se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 5(1) Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, să introducă, de comun acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, amendamente la conținutul Acordului de garanție, în raport cu condițiile concrete de derulare a acestuia și a Acordului de împrumut, care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți.(2) Amendamentele la Acordul de garanție convenite cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 23 mai 2023.Nr. 135.ACORD DE GARANȚIE din 4 ianuarie 2023(România: Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare