DECRET nr. 745 din 23 mai 2023privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 23 mai 2023  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere pentru contribuția excepțională avută la promovarea democrației și securității regionale, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre țara noastră și Republica Federală Germania,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Colan Excelenței Sale domnului Frank-Walter Steinmeier, președintele Republicii Federale Germania.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 23 mai 2023.Nr. 745.-----