LEGE nr. 133 din 22 mai 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 mai 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 18 martie 2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 21 martie 2022.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 22 mai 2023.Nr. 133.-----