DECIZIE nr. 118 din 18 mai 2023privind înființarea Comitetului pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 mai 2023  Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: „Măsuri necesare pentru prioritizarea acordării de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru elaborarea Strategiilor subsecvente instrumentului Investiții Teritoriale Integrate (ITI)“, aprobat în ședința Guvernului din data de 10 mai 2023,în temeiul dispozițiilor art. 29 și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate, denumit în continuare Comitetul.(2) Coordonarea Comitetului este asigurată de ministrul investițiilor și proiectelor europene. În lipsa acestuia, coordonarea este asigurată de un secretar de stat din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.(3) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(4) Ministerele și instituțiile publice din cadrul Comitetului sunt reprezentate la nivel de secretar de stat, desemnat în acest sens.  +  Articolul 2(1) Comitetul are următoarele atribuții:a) asigură mecanismul de coordonare a investițiilor teritoriale integrate (ITI);b) asigură mecanismul de selecție a noilor Strategii ITI;c) aprobă și asigură punerea în aplicare a Orientărilor naționale pentru coordonarea și implementarea ITI.(2) Comitetul funcționează pe durata implementării Acordului de parteneriat 2021-2027.  +  Articolul 3(1) Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sau a oricărui membru.(2) La reuniunile Comitetului pot participa cu statut de invitați reprezentanți ai altor instituții naționale relevante în cadrul procesului de implementare a ITI.(3) Comitetul este sprijinit în activitatea sa de către Grupul de lucru tehnic pentru implementarea ITI, organizat sub coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, format din experți ai ministerelor și instituțiilor publice prevăzute în anexă.(4) Secretariatul Comitetului este asigurat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.(5) Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 18 mai 2023.Nr. 118.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate
  1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene2. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale3. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației4. Secretariatul General al Guvernului
  -----