PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2021de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 8 ianuarie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 96 din 4 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 22 din 8 ianuarie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Începând cu anul 2024 persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția persoanelor prevăzute la pct. 39, completează și transmit declarațiile de avere și de interese exclusiv prin intermediul platformei online existente pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, www.integritate.eu, denumită e-DAI, în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată. (la 16-01-2024, Articolul 1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 )  +  Articolul 2(1) Începând cu anul 2024 declarațiile de avere și declarațiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează și se transmit exclusiv prin intermediul e-DAI, în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepția celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-01-2024, Alineatul (1), Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 ) (2) Pentru transmiterea declarației de avere și de interese, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, utilizează e-DAI. (la 16-01-2024, Alineatul (2), Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 ) (3) Persoanele responsabile, desemnate în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege, cu respectarea prezentei proceduri, publicată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Persoanele responsabile au obligația arhivării declarațiilor de avere și de interese, potrivit legii. (la 16-01-2024, Alineatul (3), Articolul 2, Capitolul I a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 ) (4) Completarea declarațiilor de avere și de interese se efectuează prin introducerea de către deponenți a tuturor informațiilor în e-DAI, care generează formularele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 ale Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și le transmite automat către Agenția Națională de Integritate, după parcurgerea etapelor prevăzute în Manualul de instrucțiuni, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. (la 18-01-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Capitolul II Înrolarea persoanei responsabile  +  Articolul 3(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, persoana responsabilă desemnată printr-un act administrativ să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese trebuie să parcurgă următoarele etape:a) să acceseze linkul dedicat, publicat pe site-ul Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu, în vederea creării unui cont;b) să completeze formularul de înrolare cu indicarea unei adrese de e-mail valide;c) să completeze formularul cu date solicitate, descrise în Manualul de instrucțiuni al e-DAI - capitolul „Înrolare persoană responsabilă“.(2) După parcurgerea tuturor etapelor, Agenția Națională de Integritate, în baza informațiilor transmise de către persoana responsabilă, validează contul și transmite un link de înrolare pe e-mailul indicat de către persoana responsabilă.(3) Persoana responsabilă, după validarea solicitării, primește pe adresa de e-mail indicată un link care permite accesare directă a e-DAI, precum și datele de autentificare, respectiv userul și parola. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Articolul 4Contul creat în e-DAI permite persoanei responsabile accesarea acelor funcționalități necesare înrolării persoanelor deponente, gestionării declarațiilor de avere și de interese depuse, generării registrelor declarațiilor de avere și de interese, precum și transmiterea acestora către Agenția Națională de Integritate prin mijloace electronice.  +  Capitolul III Înrolarea deponenților  +  Articolul 5(1) În vederea completării și depunerii declarațiilor de avere și de interese, certificate cu semnătură electronică calificată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția persoanelor prevăzute la pct. 39, denumite în continuare deponenți, trebuie să fie înrolate în cadrul e-DAI. (la 16-01-2024, Alineatul (1), Articolul 5, Capitolul III a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 ) (2) Procedura de înrolare se realizează de către persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese.(3) Persoana responsabilă solicită deponentului o adresă de e-mail validă, precum și celelalte date prevăzute în formularul de înrolare și va parcurge etapele prevăzute în Manualul de instrucțiuni al e-DAI - capitolul „Înrolare deponent“.(4) După completarea și salvarea formularului de înrolare, aplicația informatică va trimite automat un e-mail la adresa indicată de către deponent în al cărui conținut se vor regăsi un link care permite accesarea directă a e-DAI, precum și datele de autentificare, respectiv userul și parola. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (5) Deponentul accesează linkul primit și se loghează în e-DAI folosind userul și parola indicate în e-mailul transmis automat de aplicație. (la 18-01-2022, sintagma: modulul e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Articolul 6Contul creat în e-DAI permite deponentului accesarea acelor funcționalități necesare completării declarațiilor de avere și de interese, vizualizării, descărcării, semnării cu semnătură electronică calificată, transmiterii acestora către persoana responsabilă și formularea unei eventuale solicitări suplimentare de anonimizare a datelor, odată cu transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese. (la 16-01-2024, Articolul 6, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 )  +  Capitolul IV Completarea și transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese către A.N.I.  +  Articolul 7(1) În vederea completării declarației de avere și a declarației de interese, deponentul se autentifică în e-DAI și urmează pașii indicați în Manualul de instrucțiuni al eDAI - capitolul „Completarea și transmiterea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese către A.N.I.“ (la 18-01-2022, sintagma: modulul EDAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (la 18-01-2022, sintagma: eDAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (2) După completare și semnare, declarația este transmisă către persoana responsabilă prin intermediul e-DAI. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor conferite de lege, persoana responsabilă, prin intermediul e-DAI, transmite către Agenția Națională de Integritate declarațiile de avere și declarațiile de interese, în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (4) Dacă declarația are atașată o solicitare de anonimizare date, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, aceasta este transmisă, prin intermediul e-DAI, către Agenția Națională de Integritate, pentru a fi analizată. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (5) Dacă declarația nu are atașată o solicitare de anonimizare, Agenția Națională de Integritate publică declarația de avere și declarația de interese în portal, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(6) Aplicația generează registrul declarației de avere și registrul declarației de interese, notifică deponentul cu privire la publicarea și disponibilitatea declarațiilor și arhivează automat declarațiile de avere și de interese transmise Agenției Naționale de Integritate.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 8Reprezentantul legal al entității în care persoanele au obligația de a depune declarații de avere și declarații de interese comunică și solicită Agenției Naționale de Integritate, ori de câte ori este necesar, înrolarea persoanei responsabile nou-desemnate.  +  Articolul 9Procedura de înrolare se efectuează o singură dată, ulterior autentificarea realizându-se atât de către persoana responsabilă, cât și de către deponent prin accesarea directă a e-DAI. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Articolul 10Manualul de instrucțiuni al e-DAI cuprinde etapizarea fiecărei proceduri privind utilizarea e-DAI și se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. (la 18-01-2022, sintagma: modulului e-DAI a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 ) (la 18-01-2022, sintagma: modulului a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 18-01-2022, Articolul 11 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022 )  +  Articolul 12Modulul de transmitere a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, permite îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina deponenților, precum și a persoanelor responsabile. Notă
  Conform punctului 6 al articolului I din ORDINUL nr. 887 din 11 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 18 ianuarie 2022, în tot cuprinsul ordinului, sintagma „modulul e-DAI“ se modifică și se înlocuiește cu termenul „e-DAI“.
   +  Articolul 13(1) Începând cu anul 2022, declarațiile de avere și de interese transmise de către persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor prevăzute la pct. 39, într-o altă formă decât cea prevăzută de prezentul ordin, fără utilizarea e-DAI, sunt restituite, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Începând cu anul 2024, declarațiile de avere și de interese transmise prin intermediul e-DAI fără a fi certificate cu semnătură electronică calificată sunt considerate a fi nedepuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 16-01-2024, Articolul 13, Capitolul V a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 580 din 11 ianuarie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2024 )
  -----