ORDIN nr. 925 din 23 iunie 2017privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 4 iulie 2017  Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabili din producție, comerț și prestări de servicii în vederea realizării de venituri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit și vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.(2) În situația în care la o poziție din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activități, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.(3) Fiecărei poziții din nomenclatorul prevăzut la art. 1, care se referă la denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2.(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București vor stabili norme anuale de venit pentru activitățile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexă, și pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activităților respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în nomenclator.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, cu completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 23 iunie 2017.Nr. 925.  +  ANEXĂ
  NOMENCLATORUL
  activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii
  Nr. crt.Denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit Codul și denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2
  1. Boiangerie - 1330: Finisarea materialelor textile
  2. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - 4711: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  3. Comerț cu plante medicinale, semințe de legume, fructe și flori - 4622: Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  4. Comerț cu produse agricole și alimentare - 4721:Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate - 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate - 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine pecializate - 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselordin tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  5. Comerț cu obiecte de uz casnic și unelte gospodărești- 4649: Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc - 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate - 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate - 4753: Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate - 4754: Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate - 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  6. Comerț cu îmbrăcăminte și încălțăminte nouă și uzată - 4642: Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei - 4771: Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate - 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate - 4779: Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine - 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  7. Comerț cu ambalaje din sticlă - 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  8. Comerț cu casete audio video CD și DVD - 4763: Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  9. Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate - 4743: Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  10. Comerț cu animale și păsări vii - 4611: Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate - 4623: Comerț cu ridicata al animalelor vii - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  11. Comerț cu lână, piei crude - 4624: Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  12. Comercializare de stuf - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
  13. Comercializarea câinilor și pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaștelor țestoase, a animalelor pentru blană și a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  14. Comercializare de flori naturale/artificiale și confecționare și/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale - 2229: Fabricarea altor produse din material plastic - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  15. Comercializare piese și accesorii pentru autovehicule- 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule - 4532: Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
  16. Confecționare și/sau comercializare de încălțăminte - 1520: Fabricarea încălțămintei - 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate - 4782: Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  17. Confecționare, comercializare și/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deșeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf - 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase - 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. - 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele - 1431: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie - 1439: Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte - 1621: Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite - 1729: Fabricarea altor articole din hârtie și carton - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc - 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții - 2229: Fabricarea altor produse din material plastic - 2313: Fabricarea articolelor din sticlă - 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică - 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică - 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice - 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal - 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 4751: Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse - 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele - 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  18. Confecționare și/sau reparații de obiecte de uz casnic, gospodăresc și ornamental - 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton - 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental - 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  19. Confecționare și/sau comercializare de garnituri pentru etanșare - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  20. Confecționare și/sau comercializare de obiecte metalice și de mecanică fină - 2511: Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice - 2512: Fabricarea de uși și ferestre din metal - 2571: Fabricarea produselor de tăiat - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie - 2573: Fabricarea uneltelor - 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  21. Confecționare și/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, țigle, vălătuci și din alte materiale și/ sau produse pentru construcții - 2332: Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă - 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcții - 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții - 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos - 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei - 4673: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  22. Confecționare și/sau comercializare de hamuri și harnașamente - 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  23. Confecționare și/sau reparare de obiecte din blană șicojocărie - 1420: Fabricarea articolelor din blană - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  24. Confecționare și/sau reparare de bijuterii din metaleși pietre prețioase - 3212: Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase - 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  25. Confecționare și/sau comercializare de gablonțuri, mărțișoare și felicitări - 3213: Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  26. Confecționare și/sau comercializare de pălării, șepciși/sau articole de ceaprăzărie - 1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. - 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  27. Confecționare și/sau comercializare de rame, încadrări tablouri și oglinzi - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  28. Confecționare și/sau reparații de articole de marochinărie și de voiaj de orice fel - 1512: Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament - 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  29. Confecționare, acordări și/sau reparații de instrumente muzicale - 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a
  30. Confecționare și/sau comercializare de mături și perii - 3291: Fabricarea măturilor și periilor - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  31. Confecționare și/sau comercializare de unelte de pescuit - 3230: Fabricarea articolelor pentru sport - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  32. Confecționare și/sau reparații ambarcațiuni - 3011: Construcția de nave și structuri plutitoare - 3012: Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement - 3315: Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  33. Copiere acte - 1812: Alte activități de tipărire n.c.a. - 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
  34. Creșterea și/sau comercializarea de pești exotici și accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică - 0321: Acvacultură maritimă - 0322: Acvacultură în ape dulci - 4776: Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  35. Croitorie, corsetărie - 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru - 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) - 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp - 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a
  36. Dactilografiere și stenografiere - 8211: Activități combinate de secretariat - 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat - 8299: Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
  37. Dărăcit și/sau toarcere - 1310: Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  38. Demontare (dezasamblare) de autovehicule și comercializare de piese auto uzate - 3831: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uzpentru recuperarea materialelor - 4677: Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
  39. Dogărie - 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  40. Dresura de animale - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor - 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  41. Dulgherie, tâmplărie și comercializare de bârne, grinzi, suporți pentru construcții - 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții - 4332: Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  42. Extracția și comercializarea pietrei, pietrișului, nisipului, argilei - 0811: Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei - 0812: Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  43. Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor - 1051: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  44. Fântânărie - 3600: Captarea, tratarea și distribuția apei - 4221: Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide - 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  45. Fierărie-potcovărie - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie - 2573: Fabricarea uneltelor - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a - 3311: Repararea articolelor fabricate din metal
  46. Fotografiere, fotocopiere și fotoceramică - 7420: Activități fotografice - 8219: Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
  47. Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură și control - 3320: Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  48. Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto și pe apă, parapante, ski-jet-uri și material sportiv - 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv - 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  49. Închiriere de cort și/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă și pentru diferite ocazii - 7721: Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv - 7729: Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
  50. Închirieri de casete audio-video CD și DVD - 7722: Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
  51. Închiriere de camere în scop turistic - 5510: Hoteluri și alte facilități de cazare similare - 5520: Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată - 5590: Alte servicii de cazare
  52. Întreținere și reparare și/sau recondiționare autovehicule și utilaje agricole, inclusiv piese auto- 3312: Repararea mașinilor - 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. - 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
  53. Intermedieri în turism - 7911: Activități ale agențiilor turistice - 7990: Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  54. Lăcătușerie - 2562: Operațiuni de mecanică generală - 2573: Fabricarea uneltelor - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. - 8020: Activități de servicii privind sistemele de securizare
  55. Legare de cărți - 1814: Legătorie și servicii conexe
  56. Lucrări de excavare - 4312: Lucrări de pregătire a terenului - 4313: Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  57. Organizare de cursuri sportive, de activități de întreținere și înfrumusețare fizică - 9313: Activități ale centrelor de fitness - 9319: Alte activități sportive - 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a. - 9604: Activități de întreținere corporală
  58. Organizare de activități distractive în discoteci, distracții populare și zodiac cu papagal - 9321: Bâlciuri și parcuri de distracții - 9329: Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  59. Producerea și/sau comercializarea produselor de panificație, patiserie, gogoșărie, covrigărie, cofetărie - 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - 1072: Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și produselor conservate de patiserie - 4724: Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și a produselorzaharoase, în magazine specializate - 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate - 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselordin tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  60. Prelucrare piei, prepararea și vopsirea blănurilor - 1511: Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  61. Prepararea cărbunelui din lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite - 1910: Fabricarea produselor de cocserie - 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  62. Producere și/sau comercializare de var - 2352: Fabricarea varului și ipsosului - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  63. Producere și/sau reparare de cazane și căldări - 2521: Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală - 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal - 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  64. Producere și/sau comercializare de articole de feronerie - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie - 4752: Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
  65. Producere și/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, semințe prăjite de floarea-soarelui și dovleac, dovleac copt,vată de zahăr, borș - 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase - 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  66. Producere și/sau comercializare de înghețată, gemuri,marmelade, jeleuri și conservare a fructelor prin uscare - 1039: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. - 1052: Fabricarea înghețatei - 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate - 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselordin tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  67. Producere și/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiței - 1073: Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare - 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate - 4781: Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselordin tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  68. Producere și/sau comercializare de obiecte de artizanat - 1320: Producția de țesături - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite - 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  69. Producere și/sau comercializare de frânghii, sfori șișnururi din fibre sau fâșii textile - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase - 4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  70. Producere, comercializare și/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri - 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării - 3103: Fabricarea de saltele și somiere - 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a. - 4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate - 9524: Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  71. Producție, comercializare și/sau reparare jocuri și jucării - 3240: Fabricarea jocurilor si jucăriilor - 4765: Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  72. Producere și/sau comercializare de coloranți, esențe alimentare condimente și ingrediente - 1084: Fabricarea condimentelor și ingredientelor - 4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  73. Paza și îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne și cirezi - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  74. Pescuit și comercializare de pește - 0311: Pescuitul maritim - 0312: Pescuitul în ape dulci - 4638: Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște - 4723: Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
  75. Reparare brichete, montat supapă și umplere cu gaz - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  76. Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari - 9525: Repararea ceasurilor și a bijuteriilor - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  77. Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, mașini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicații, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, mașini de spălat, alte dispozitive și echipamente pentru casă și grădină - 3312: Repararea mașinilor - 3319: Repararea altor echipamente - 3313: Repararea echipamentelor electronice și optice - 9511: Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice - 9512: Repararea echipamentelor de comunicații - 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  78. Reparare și întreținere moto-velo - 4540: Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  79. Reparare și recondiționare încălțăminte - 9523: Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  80. Reparare și/sau întreținere ascensoare de persoane șide mărfuri - 3317: Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. - 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții
  81. Rotărie și/sau executare de caroserii din lemn - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite - 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  82. Servicii de bătut porumb cu mașina - 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală - 0163: Activități după recoltare
  83. Servicii de afumare carne și slănină - 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii - 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  84. Servicii de amplasare de corturi, rulote și altele - 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  85. Servicii de cântărire - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  86. Servicii de formatare și încărcare baterii auto, acumulatori și pile electrice - 2720: Fabricarea de acumulatori și baterii - 3314: Repararea echipamentelor electrice - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  87. Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale - 1101: Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice - 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  88. Servicii de strungărie, frezare, alezare - 2562: Operațiuni de mecanică generală - 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal - 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe
  89. Servicii de încărcat stingătoare - 2829: Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. - 8425: Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  90. Servicii executate pentru instalații de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolații la construcții - 4321: Lucrări de instalații electrice - 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  91. Servicii de încărcat sifoane - 1107: Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  92. Servicii de incubare ouă - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  93. Servicii de reproducție și selecția în creșterea animalelor - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
  94. Servicii executate de ipsosari - 4331: Lucrări de ipsoserie
  95. Servicii executate de lustragii - 8129: Alte activități de curățenie - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  96. Servicii executate de tehnicieni veterinari - 0162: Activități auxiliare pentru creșterea animalelor - 7500: Activități veterinare
  97. Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură,pedichiură, masaj - 9602: Coafură și alte activități de înfrumusețare - 9604: Activități de întreținere corporală
  98. Servicii executate de măcelari - 1011: Prelucrarea și conservarea cărnii
  99. Servicii de morărit și urluit - 1061: Fabricarea produselor de morărit - 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  100.Servicii executate de mozaicari, faianțari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii - 4120: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - 4333: Lucrări de pardosire și placare a pereților - 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri - 4339: Alte lucrări de finisare - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  101.Servicii de întreținere și curățare a clădirilor, inclusiv menaj casnic - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 8121: Activități generale de curățenie a clădirilor - 8122: Activități specializate de curățenie - 8129: Alte activități de curățenie
  102.Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele deînvelirea cu tablă, țiglă, sită a construcțiilor - 2562: Operațiuni de mecanică generală - 4391: Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  103.Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare - 3700: Colectarea și epurarea apelor uzate - 3900: Activități și servicii de decontaminare - 8129: Alte activități de curățenie
  104.Servicii executate de meditatori - 8559: Alte forme de învățământ n.c.a.
  105.Servicii executate de organizatori de expoziții și spectacole - 8230: Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor - 9002: Activități-suport pentru interpretarea artistică (spectacole) - 9004: Activități de gestionare a sălilor de spectacole
  106.Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări - 1330: Finisarea materialelor textile - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  107.Servicii executate cu pive - 1395: Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte - 1396: Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  108.Servicii de presare metale la rece, bobinare - 2431: Tragere la rece a barelor - 2432: Laminare la rece a benzilor înguste - 2433: Producția de profile obținute la rece - 2434: Trefilarea firelor la rece - 2445: Producția altor metale neferoase - 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor - 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri - 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice - 3314: Repararea echipamentelor electrice
  109.Servicii executate cu uleinițe - 1041: Fabricarea uleiurilor și grăsimilor - 2053: Fabricarea uleiurilor esențiale
  110.Servicii executate de bucătari - 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate - 5629: Alte activități de alimentație n.c.a.
  111.Servicii de pompe funebre - 9603: Activități de pompe funebre și similare
  112.Servicii executate de instructori auto - 8553: Școli de conducere (pilotaj)
  113.Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice - 0161: Activități auxiliare pentru producția vegetală
  114.Servicii executate de rectificatori, sculeri, matrițeri, sudori, machetiști, fierari - betoniști, tinichigii - 2562: Operațiuni de mecanică generală - 2573: Fabricarea uneltelor - 2591: Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel- 2592: Fabricarea ambalajelor ușoare din metal - 2594: Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  115.Servicii executate de sobari, de teracotari, coșari - 2331: Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică - 4322: Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat - 4329: Alte lucrări de instalații pentru construcții - 4399: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. - 8122: Activități specializate de curățenie - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  116.Servicii de spălătorie și curățătorie a produselor din textile și din blănuri - 9601: Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor dinblană
  117.Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire și ceruire auto - 3312: Repararea mașinilor - 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor - 8122: Activități specializate de curățenie
  118.Servicii de vânzare ziare, reviste, cărți - 4761: Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate - 4762: Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate - 4789: Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse- 4799: Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pieselor
  119.Servicii de supraveghere și îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie - 8891: Activități de îngrijire zilnică pentru copii - 8899: Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a. - 8810: Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentrupersoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
  120.Abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 5.308 din 24 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1105 din 8 decembrie 2023.
  121.Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular - 1610: Tăierea și rindeluirea lemnului - 1629: Fabricarea altor produse din lemn
  122.Tăiere și șlefuire piatră - 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  123.Țesut covoare, preșuri - 1393: Fabricarea de covoare și mochete
  124.Tescuire - 1032: Fabricarea sucurilor de fructe și legume - 1102: Fabricarea vinurilor din struguri - 1103: Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe - 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
  125.Tocilărie - 2562: Operațiuni de mecanică generală - 9529: Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. - 9609: Alte activități de servicii n.c.a.
  126.Transporturi de mărfuri și persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracțiune animală - 4941: Transporturi rutiere mărfuri - 5221: Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  127.Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri și persoane, mai puțin cea efectuată în regim de maxi-taxi - 4932 : Transporturi cu taxiuri
  128.Transporturi de pasageri și/sau marfă pe căi navigabile interioare - 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare - 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  129.Vulcanizare - 2211: Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor - 4520: Întreținerea și repararea autovehiculelor
  130.Vopsire, emailare și cositorie - 2561: Tratarea și acoperirea metalelor
  (la 08-12-2023, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.308 din 24 noiembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDINUL nr. 5.308 din 24 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 1105 din 8 decembrie 2023, prevederile ordinului se aplică începând cu veniturile aferente anului 2024.
  ----