ORDIN nr. 499 din 4 mai 2021pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 564 din 4 mai 2021
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 499 din 4 mai 2021
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 6 mai 2021    ORDIN nr. 564 din 4 mai 2021