HOTĂRÂRE nr. 14 din 19 aprilie 2023privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2023  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 19 aprilie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 aprilie 2023.Nr. 14.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Bangladesh
  PreședinteMărgărit Mitică-Marius, deputatPSD
  VicepreședintePotecă Vasilică, senatorPNL
  SecretarIlie Victor, deputatUSR
  MembriToanchină Marius-Gheorghe, senatorPSD
  Marin Laurențiu Daniel, deputatPSD
  Rasaliu Marian-Iulian, deputatPSD
  Făgărășian Valentin-Ilie, deputatPNL
  Stoica Ciprian-Titi, deputatAUR
  Benedek Zacharie, deputatUDMR
  Amet Varol, deputatMinoritățile naționale

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala
   + 
  PreședinteGrosaru Andi-Gabriel, deputatneafiliat
  VicepreședinteIlișanu Claudiu-AugustinPSD
  SecretarÖzmen Oana-Marciana, deputatPNL
  MembriTorma Adrian Constantin, senatorPSD
  Floroiu Ionel, deputatPSD
  Mircea Florin, deputatPSD
  Brătescu Liviu, senatorPNL
  Miftode Marius-Andrei, deputatUSR
  Grădinaru Radu-Vicențiu, deputatAUR
  Kulcsár-Terza József-György, deputatUDMR
  (la 29-11-2023, Componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala din Anexă a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023 )
  -----