HOTĂRÂRE nr. 822 din 23 iunie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 27 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 iunie 2022.Nr. 822.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic