LEGE nr. 209 din 25 septembrie 2020privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin lucrător frontalier, în sensul prezentei legi, se înțelege persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) își exercită activitatea profesională pe teritoriul unui stat vecin, altul decât cel de domiciliu/reședință/rezidență, în baza unui contract de muncă valabil, încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;b) revine periodic, zilnic sau cel puțin săptămânal, în statul de domiciliu/reședință/rezidență.(2) În baza acordurilor bilaterale încheiate între statele menționate la alin. (1), angajatorii lucrătorilor frontalieri eliberează, la cerere, un certificat privind încadrarea în muncă a acestora. (la 06-11-2023, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 306 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 )  +  Articolul 2În punctele de trecere a frontierei de stat rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția de Frontieră Română, deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri care posedă certificatul prevăzut la art. 1 alin. (2). (la 06-11-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 306 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 )  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, asigură personal de specialitate, echipamente specifice de control și infrastructura de comunicații și informatică, în vederea operaționalizării benzilor speciale de trecere prevăzute la art. 2, cu sprijinul administratorilor acestora, dacă este cazul. (la 06-11-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 306 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 06-11-2023, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 306 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 209.-----