NORMĂ din 26 martie 2003 cu privire la definirea, descrierea și prezentarea acidului acetic de calitate alimentară
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
  • AUTORITATEA NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 11 august 2003     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta normă stabilește definirea, descrierea și prezentarea produsului acid acetic de calitate alimentară.(2) În sensul prezentei norme, acidul acetic de calitate alimentară este produsul fabricat din materii prime de origine neagricolă.(3) Acidul acetic de calitate alimentară comercializat în mod legal în alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia sau originar și comercializat în mod legal într-un stat AELS care este parte contractantă la Acordul privind SEE este considerat a fi compatibil cu aceste norme. Aplicarea acestor norme se află sub incidența Regulamentului (UE) 2019/515 din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a bunurilor comercializate în mod legal în alt stat membru.  +  Capitolul II Descriere  +  Articolul 2(1) Acidul acetic glacial (99,8%) luat ca bază la fabricarea produsului acid acetic de calitate alimentară trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) masă moleculară relativă: 60,05;b) concentrație: cel puțin 99,8%;c) proprietăți organoleptice: lichid limpede, incolor, cu miros caracteristic, înțepător;d) indice de culoare: cu limita nu mai mare de 5 Hazen (unități de culoare);e) punct de fierbere: aproximativ 118 °C la presiunea de 760 mm coloană de Hg;f) greutate specifică: de la 1,048 până la 1,051;g) identificarea acetatului se face într-o soluție 1/3;h) punct de solidificare: minimum 16,3 °C;i) reziduu nevolatil: maximum 50 mg/kg;j) acid formic: maximum 500 mg/kg;k) substanțe ușor oxidabile: metodă și specificație conform Farmacopeii Europene (1);l) zinc: maximum 1 mg/kg;m) cupru: maximum 1 mg/kg;n) arsen: maximum 1 mg/kg;o) plumb: maximum 1 mg/kg;p) mercur: maximum 1 mg/kg;q) metale grele: maximum 5 mg/kg, metodă în conformitate cu Farmacopeea Europeană (2).(2) Pentru soluțiile apoase valorile trebuie să fie în conformitate cu conținutul lor în acid acetic.  +  Capitolul III Marcare și etichetare  +  Articolul 3(1) Etichetarea, prezentarea și publicitatea acidului acetic de calitate alimentară se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare.(2) Elementele suplimentare de etichetare sunt următoarele:a) denumirea „Acid acetic alimentar concentrat“ se va da produselor acid acetic de calitate alimentară cu o concentrație în acid mai mare de 250 g/1.000 ml, respectiv 250 g/1 l; se va menționa modul de utilizare prin înscrierea proporției de diluție;b) denumirea „Acid acetic alimentar“ se va da produselor acid acetic de calitate alimentară cu o concentrație în acid cuprinsă între 150 g/1 l și 250 g/1 l; se va menționa modul de utilizare prin înscrierea proporției de diluție;c) denumirea „Acid acetic alimentar diluat“ se va da produselor acid acetic de calitate alimentară cu o concentrație în acid acetic, atunci când este diluat cu apă (4-30% din volum sau în echivalent gram/litru);d) produsele care au un conținut de acid acetic mai mare de 11 g/1.000 ml trebuie marcate cu indicația următoare: „Atenție! A nu se consuma nediluat!“;e) produsele cu un conținut de acid acetic mai mare de 250 g/l trebuie marcate printr-un simbol de pericol, conform prevederilor legale în vigoare;f) condiții speciale de ambalare: acestea trebuie să fie în conformitate cu regulamentul de transport internațional pentru produse cu un conținut de acid acetic mai mare de 250 g/1.000 ml;g) conținutul total de acid acetic al produselor, exprimat ca aciditate totală în grame/1.000 ml, trebuie indicat pe etichetă cu mențiunea „grame/litru (g/l)“. (la 30-10-2023, Norma a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 380 din 13 septembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 30 octombrie 2023 )