HOTĂRÂRE nr. 39 din 22 ianuarie 2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Public este de 6.556, din care 280 posturi se ocupă conform prevederilor art. 3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (la 14-03-2016, Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public a fost suplimentat de Alineatul (1), Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 158 din 11 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 14 martie 2016 ) Notă
  Conform art. unic din HOTĂRÂREA nr. 158 din 11 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 14 martie 2016, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public se suplimentează cu 80 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care 40 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară revin Direcției Naționale Anticorupție.
  Notă
  Art. unic din HOTĂRÂREA nr. 650 din 16 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021, prevede:
  ”ARTICOL UNIC(1) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară.(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se suplimentează cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate.(3) Suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzută la alin. (1) se realizează etapizat, cu câte 30 de ofițeri și agenți de poliție judiciară anual, începând cu anul 2021.(4) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează, în mod corespunzător, cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la alin. (1) și (2).”
  Art. unic din HOTĂRÂREA nr. 744 din 8 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 iulie 2021 prevede:ARTICOL UNIC(1) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. a), b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare, se suplimentează după cum urmează:a) numărul de posturi de procuror se suplimentează cu 11 posturi, de la 295 la 306 posturi;b) numărul de posturi de specialist se suplimentează cu 45 de posturi, de la 40 la 85 de posturi;c) numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ se suplimentează cu 40 de posturi, de la 270 la 310 posturi.(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează în mod corespunzător cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la alin. (1).
  Notă
  Reproducem prevederile art. 1 și 2 din HOTĂRÂREA nr. 973 din 27 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 774 din 3 august 2022:
  Articolul 1
  Numărul maxim de posturi al Direcției Naționale Anticorupție se suplimentează cu 15 posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România.
  Articolul 2
  Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează în mod corespunzător cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la art. 1.
  Notă
  Reproducem prevederile art. 1 și 2 din HOTĂRÂREA nr. 885 din 20 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 857 din 22 septembrie 2023:
  Articolul 1
  Numărul maxim de posturi al Direcției Naționale Anticorupție se suplimentează cu 5 posturi de ofițeri de poliție judiciară și un post de grefier, pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România.
  Articolul 2
  Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările ulterioare, se majorează, în mod corespunzător, cu numărul de posturi suplimentate prevăzut la art. 1.
  (2) Din cele 280 de posturi prevăzute la alin. (1), 20 de posturi revin Direcției Naționale Anticorupție și 35 de posturi revin Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
   +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 338/1993 privind atribuirea unui număr de posturi și stabilirea numărului total al magistraților și personalului auxiliar, administrativ și de serviciu de la judecătorii, tribunale, curți de apel și de la toate parchetele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 22 ianuarie 2014.Nr. 39.-------