REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Participanții la trafic sunt obligați să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și celelalte dispoziții din prezentul regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:1. declivitate - înclinarea unui drum pe o porțiune uniforma față de planul orizontal;2. viabilitatea drumului - starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației;3. cortegiu - grup de persoane care se deplasează pe drumul public însoțind o ceremonie;4. grup organizat - două sau mai multe persoane care au un conducător și se deplasează sau staționează pe drumurile publice în baza unei autorizații eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliției rutiere;4^1. intersecție cu sens giratoriu - intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale; (la 17-02-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) 5. reținerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliția rutieră constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane și păstrarea lui la sediul poliției rutiere până la soluționarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;6. retragerea permisului de conducere - măsură tehnico-administrativă constând în reținerea documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, dispusă de poliția rutieră în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 17-02-2023, Punctul 6. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) 7. retragerea certificatului de înmatriculare - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliția rutieră constând în reținerea documentului și interzicerea dreptului de a pune în mișcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;8. retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare - măsura tehnico-administrativă dispusă de poliția rutieră constând în demontarea plăcuțelor de pe vehicul și păstrarea lor la sediul poliției rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;9. șeful serviciului poliției rutiere - ofițerul de poliție rutieră care îndeplinește atribuțiile funcției de șef al serviciului poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție, al Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al Brigăzii Autostrăzi, respectiv al Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocită a Inspectoratului General al Poliției Române. (la 19-03-2020, Punctul 9. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 ) 10. urgență - situația de criza sau de pericol potențial major care necesită deplasarea imediată pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecințe negative, pentru salvarea de vieți omenești sau a integrității unor bunuri ori pentru limitarea afectării mediului înconjurător.  +  Articolul 3(1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.(2) În scopul desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanții la trafic să respecte semnificația semnalizării rutiere.(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze, la intrarea și la ieșirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificații.(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulației publice, este obligat să instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare și panouri adiționale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor și pietonilor.(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulației publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificația "Accesul interzis" și panou cu inscripția "Drum închis circulației publice".  +  Articolul 4(1) Închiderea sau crearea de restricții pentru circulația vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensității traficului, pentru protecția unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condițiile stabilite de lege.(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situația în care siguranța traficului rutier este periclitată datorită unor fenomene naturale, poliția rutieră sau administratorul drumului public, cu avizul poliției rutiere, poate dispune restricții temporare de circulație, informând participanții la trafic cu privire la interdicție, durata acesteia și rutele ocolitoare de deplasare.  +  Articolul 5(1) Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare imediată a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configurației, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat să îl curețe, să înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă și să readucă drumul la starea inițială.  +  Articolul 6(1) Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu excepția celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale.(2) Stațiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de așteptare a clienților pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere.(3) Pe drumurile din afara localităților administratorul drumului public este obligat să amenajeze alveole pentru stațiile mijloacelor de transport public de persoane.(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze stațiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole/refugii, prin aplicarea marcajului «Stație autobuz, troleibuz, tramvai (la 17-02-2023, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lățime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat să amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulație, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru aceștia, semnalizate corespunzător.(6) Stațiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersecțiilor se amenajează la cel puțin 50 m înainte sau după acestea.(7) Dacă în localități traseele mijloacelor de transport public de persoane traversează calea ferată la același nivel, în ambele părți înainte de trecere trebuie să existe stații de oprire la cel puțin 50 m de aceasta.  +  Articolul 7(1) La intersecția unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, să stabilească, să instaleze, cu acordul poliției rutiere, și să întrețină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.(2) La trecerea la nivel cu calea ferată administratorul acesteia și cel al drumului public, împreună cu deținătorii terenurilor învecinate, sunt obligați să înlăture obstacolele și să interzică amplasarea de panouri, afișe, instalații, precum și construcții care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este obligat să se asigure.(3) La intersecția unui drum public cu o cale ferată industrială, administratorul și/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezența unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule și pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerințele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul poliției rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenței stabilite de aceste autorități;b) desființarea trecerii cu devierea circulației rutiere pe altă trecere la nivel cu calea ferată învecinată, cu vizibilitate asigurată sau prevăzută cu bariera manuală;c) separarea fluxurilor de circulație rutieră, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.  +  Articolul 8(1) Lucrările în zona drumului public se execută, în condițiile stabilite prin autorizație, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul poliției rutiere.(2) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajările rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulația în siguranță a participanților la trafic.(3) Când lucrările se efectuează pe trotuar și împiedică circulația pe acesta, executantul lucrărilor este obligat să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă și protejate corespunzător.(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, să aducă drumul la starea inițială sau la cea stabilită prin proiect.(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat să verifice și să recepționeze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege și avizelor obținute anterior începerii lucrărilor.  +  Capitolul II Vehiculele  +  Secţiunea 1 Starea tehnică a vehiculelor și controlul acesteia  +  Articolul 9(1) Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecție tehnică, în baza unei autorizații provizorii pentru circulație, eliberată de autoritatea competentă, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranța circulației rutiere.(2) Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulație, autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile cărora le-au fost efectuate reparații în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcție, instalația de frânare sau la structura de rezistență a caroseriei ori a sașiului. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculele, tramvaiele sau remorcile a fost înlocuită de Litera m), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 1. Condițiile minime de iluminare, semnalizare luminoasă și avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele agricole sau forestiere (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 1. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera n), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 10Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole și forestiere și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvaiele și remorcile trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații de iluminare, semnalizare luminoasă și avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condițiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 11Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în față și în spate, indicatorul "Copii!".  +  Articolul 12Autovehiculele care depășesc masa și/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:a) o plăcuță de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb și chenarul rosu, montată la partea din stânga față;b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternanțe albe și roșii, descendente către exterior, dacă lățimea autovehiculului depășește 2,5 m;c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din față, din spate și din ambele părți laterale, precum și dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părțile laterale la distanță de 1,5 m intre ele;d) lumini montate pe părțile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depășește lățimea de 2,5 m, care trebuie să funcționeze concomitent cu luminile de poziție, precum și un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.  +  Articolul 13Se interzice montarea la autovehicul, tractor agricol sau forestier, tramvai ori remorca a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. (la 06-10-2021, sintagma: tractor folosit a fost înlocuită de Litera o), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 2. Condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, trotinetele electrice, mopedele, vehiculele cu tracțiune animală și cele trase sau împinse cu mâna (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 2. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 14În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie: (la 06-10-2021, Partea introductivă a articolului 14 din Paragraful § 2. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție;c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; (la 21-01-2017, Litera c) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în față, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare; (la 21-01-2017, Litera d) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roți, care, în mișcare, formează un cerc continuu. (la 21-01-2017, Litera e) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 15Remorca atașată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată și cu o lumină de culoare roșie.  +  Articolul 16(1) În circulația pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:a) instalație de frânare eficace;b) sistem de avertizare sonoră;c) instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de protecție a mediului;d) lumină de culoare albă în față, respectiv lumina și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie în spate;e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și în spate;f) plăcuță cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.  +  Articolul 17(1) Vehiculul cu tracțiune animală trebuie să fie dotat în față cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roșie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.(2) Plăcuțele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga și una la partea din spate a vehiculului.(3) Atunci când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, precum și pe timpul nopții vehiculul cu tracțiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stânga, cu cel puțin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roților.(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum și dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă conform prevederilor alin. (3) trebuie menținute curate și intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată.(5) Conducătorul vehiculului cu tracțiune animală trebuie să aplice pe harnașamentul animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu ușurință de către ceilalți participanți la trafic.  +  Articolul 18Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie să fie prevăzut, în față și în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare albă, respectiv roșie.  +  Secţiunea a 2-a Înmatricularea și înregistrarea vehiculelor§ 1. Înmatricularea și înregistrarea vehiculelor  +  Articolul 19Autoritățile competente pentru înmatricularea și radierea autovehiculelor și remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 20(1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuțe cu numărul de înmatriculare și se eliberează certificatul de înmatriculare.(2) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă și literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roșie. (la 06-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 20 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit, precum și numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.(4) Prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor și infrastructurii se stabilesc condițiile privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde. (la 06-10-2021, Articolul 20 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 21(1) Autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ștanțate de constructor, precum și autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deținători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulația pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul și remorca pentru care poliția poate stabili proveniența legală a acestora. (la 08-08-2013, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (la 06-10-2021, sintagma: Autovehiculul, tramvaiul sau remorca a fost înlocuită de Litera p), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Autovehiculele și remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate, precum și cele date în urmărire de către structurile Poliției Române ori de către autoritățile altor state nu se înmatriculează. (la 12-09-2023, Alineatul (2), Articolul 21, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 ) (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) autovehiculele și remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziție prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului se înscrie mențiunea "Autovehicul declarat furat din (țară) la data de ....... .".(4) Circulația vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.  +  Articolul 22La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:a) fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru vehiculele înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București;b) fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază sau, după caz, la Serviciul Român de Informații. (la 12-09-2023, Articolul 22, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 ) § 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii și de probe ale autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 2. din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera q), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 23(1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul și fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine, format din cifre arabe, și o combinație de trei litere cu caractere latine majuscule.(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic, care își desfășoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, și numărul de ordine.(3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine se adauga luna și anul în care expira valabilitatea înmatriculării.(4) La autorizarea provizorie a circulației autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București și numărul de ordine.(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul județului sau al municipiului București, numărul de ordine și înscrisul "PROBE".(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulație se eliberează și plăcuțele cu numărul atribuit.  +  Articolul 24(1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescătoare.(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare.(3) Nu pot fi atribuite combinațiile de litere care pot avea o semnificație obscenă sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorități publice, dacă acestea solicita în scris autorității emitente restricționarea atribuirii unei anumite combinații a numărului de înmatriculare. Persoanele care dețin deja vehicule înmatriculate cu numere restricționate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauză, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare și plăcuțele aferente se transfera automat fără plată noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în același județ cu fostul proprietar și dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinației numărului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.  +  Articolul 25(1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se compune din indicativul localității, format din cifre arabe, indicativul județului sau al municipiului București, scris cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe. Notă
  Conform articolului III din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023, prevederile art. I pct. 3 referitoare la dispozițiile art. 25 alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului emis potrivit prevederilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2023.
  (2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecție și Pază și, după caz, la Serviciul Român de Informații se compune din abrevierea denumirii instituției, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.(3) Indicativele localităților, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-09-2023, Articolul 25, Sectiunea a 2-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 )
   +  Articolul 26(1) Proprietarul sau deținătorul legal trebuie să fixeze plăcuțele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din față și din spate a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului, după caz, iar la motocicleta și la remorcă, numai la partea din spate. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului sau tramvaiului a fost înlocuită de Litera r), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.
   +  Secţiunea a 3-a Obligațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule  +  Articolul 27(1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reședință în România, este obligat:a) să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;b) să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.(2) Persoanele juridice deținătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), și următoarele obligații:a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă mențiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu și să nu permită ieșirea în circulație a celor care nu îndeplinesc condițiile tehnice;b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursa;c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursa sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive ori într-o stare accentuată de oboseala; (la 06-10-2021, sintagma: a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) e) să tina seama de observațiile făcute de polițiști sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;f) să anunțe imediat politia despre orice accident de circulație în care sunt implicați conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;g) să verifice respectarea timpilor de repaus și de odihna, precum și a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihna și al vitezei de deplasare;h) să verifice existența autorizației speciale de transport și respectarea condițiilor înscrise în aceasta.  +  Articolul 28(1) Deținătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depășească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanșează la trecerea, în imediată apropiere, a altui vehicul.
   +  Capitolul III Permisul de conducere  +  Articolul 29(1) De la data aderării României la Uniunea Europeana, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregătirii teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.(2) Înainte de a urma cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obținerii permisului de conducere.(3) Abrogat. (la 08-08-2013, Alin. (3) al art. 29 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (4) Pot efectua cursurile practice de învățare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice și persoanele care nu au încă vârsta minima prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei. (la 26-01-2007, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 30 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 31Traseele pe care se poate învăța conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai ori, după caz, se poate susține examenul pentru obținerea permisului de conducere se stabilesc de către poliția rutieră. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 32(1) Autoritățile competente care examinează persoanele în vederea obținerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe raza căreia candidații își au domiciliul sau reședință.(2) Abrogat. (la 08-08-2013, Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (3) Examinarea la probele teoretice și practice pentru obținerea permisului de conducere poate fi efectuată și în alte localități decât în municipiul reședință de județ în care candidații își au domiciliul sau reședință, în baza ordinului prefectului unității administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 33Persoana care solicită examinarea în vederea obținerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;c) dacă este cazul, să facă dovada că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-09-2023, Litera c), Articolul 33, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 ) (la 08-08-2013, Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 34Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 34 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 35Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 35 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 36Cursul de pregătire teoretică și practică în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii. (la 08-08-2013, Art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) Notă
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020, prevede:
  Articolul II
  Pentru cursurile de pregătire teoretică și practică prevăzute la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, a căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgență stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, care a avut ca efect suspendarea activității de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu durata suspendării respectivei activități.
   +  Articolul 36^1(1) Valabilitatea cursului de pregătire teoretică și practică prevăzută la art. 36 se prelungește cu echivalentul duratei stării de urgență, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea activității de examinare în vederea obținerii permisului de conducere.(2) Atunci când valabilitatea cursului de pregătire teoretică și practică prevăzută la art. 36 expiră pe durata stării de urgență, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea activității de examinare în vederea obținerii permisului de conducere, la încetarea stării respective se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu durata suspendării respectivei activități. (la 28-05-2020, Capitolul III a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 mai 2020 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 37 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 38(1) Abrogat. (la 08-08-2013, Alin. (1) al art. 38 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (2) Abrogat. (la 15-01-2015, Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (3) Abrogat. (la 15-01-2015, Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (4) Abrogat. (la 15-01-2015, Alin. (4) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. )  +  Articolul 39Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 39 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 40Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 40 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 41(1) Autovehiculele destinate învățării conducerii și cele folosite la susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obținerea permisului de conducere, să fie dotate cu dublă comandă, cel puțin pentru pedalele de ambreiaj și frână, cu excepția autovehiculelor cu transmisie automată și a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puțin pentru pedala de frână, și să îndeplinească toate celelalte condiții prevăzute de actele normative în vigoare. (la 08-08-2013, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripția "Școala", cu dimensiunile și caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepție autobuzele, troleibuzele și tramvaiele, care vor avea inscripția "Școala" aplicată pe părțile laterale, în față și în spate.  +  Articolul 42Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 43 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 44Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 44 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 45Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl deține, în termen de 30 de zile, autorității emitente.
   +  Capitolul III^1 Eliberarea permisului de conducere internațional de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (la 12-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 )  +  Articolul 45^1Prevederile prezentului capitol stabilesc condițiile emiterii permisului de conducere internațional de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (la 12-09-2023, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 )  +  Articolul 45^2(1) Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate elibera permise de conducere internaționale numai persoanelor care posedă un permis de conducere românesc aflat în termen de valabilitate administrativă și al căror drept de conducere nu este suspendat sau anulat.(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin consultarea Registrului național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate.(3) Permisul de conducere internațional este valabil până la expirarea valabilității administrative a permisului de conducere românesc, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii acestuia. (la 12-09-2023, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 )  +  Articolul 45^3Forma, conținutul și procedura emiterii permisului de conducere internațional se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 12-09-2023, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023 ) Notă
  Conform articolului IV din HOTĂRÂREA nr. 815 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut la art. 45^3 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul II din același act normativ prevede că, vehiculele înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București anterior intrării în vigoare a ordinului emis potrivit dispozițiilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care poartă plăcuțe cu numărul de înregistrare având conținutul prevăzut de legea în vigoare la data atribuirii, pot circula pe drumurile publice până la radierea acestora, în condițiile legii.
   +  Capitolul IV Semnalizarea rutieră  +  Articolul 46(1) Semnificația, precum și dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea și condițiile de execuție, amplasarea, instalarea și aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.(2) Semnalizarea rutieră în tunele sau pe viaducte se asigură, se realizează și se întreține de către administratorul acestora.  +  Secţiunea 1 Semnalele luminoase§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor  +  Articolul 47(1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice; (la 06-10-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 47 , Paragraful § 1. , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.(3) Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară și unul la partea inferioară, toate cu lumină albă.  +  Articolul 48(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulației în intersecții se instalează obligatoriu înainte de intersecție, astfel încât să fie vizibile de la o distanță de cel puțin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecției.(2) Semnificația semnalelor luminoase pentru dirijarea circulației vehiculelor este valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcții diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificația semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.  +  Articolul 49Pe lămpile de culoare roșie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeți de culoare neagră care indică direcțiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicția sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcția sau direcțiile indicate prin aceste săgeți. Aceeași semnificație o au și săgețile aplicate pe panourile adiționale ce însoțesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.  +  Articolul 50(1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziționate orizontal și unul sub cel din mijloc, însoțite de panouri cu semne adiționale.(2) Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinația luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcției.(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.  +  Articolul 51(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.(2) Când semaforul este însoțit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de culoare verde sub forma uneia sau unor săgeți pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcția indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcțiune al semaforului.  +  Articolul 52(1) Semnalul de culoare roșie interzice trecerea.(2) La semnalul de culoare roșie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecției, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.(3) Atunci când semnalul de culoare roșie funcționează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunță apariția semnalului de culoare verde.  +  Articolul 53(1) Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecție nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepția situației în care, la apariția semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță.(2) Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificația semnalizării rutiere și a regulilor de circulație aplicabile în acel loc.  +  Articolul 54În intersecții dirijarea circulației tramvaielor se poate realiza și prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulației celorlalte vehicule.  +  Articolul 55(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă.(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. (la 06-10-2021, Articolul 55 din Paragraful § 1. , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 56(1) Când deasupra benzilor de circulație sunt instalate dispozitive care emit semnale roșii și verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulație reversibilă. Semnalul rosu, având forma a două bare încrucișate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găsește, iar semnalul verde, de forma unei săgeți cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor și circulația pe acea bandă.(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeți de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos anunță schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulație reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulației conducătorilor cărora li se adresează, aceștia fiind obligați să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeți.  +  Articolul 57Conducătorul vehiculului care intra într-o intersecție la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte și semnificația indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni  +  Articolul 58(1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde și roșie. Acestea funcționează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulației vehiculelor.(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoțite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliției, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.  +  Articolul 59(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.(2) Când semnalul de culoare verde începe să funcționeze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare și urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spațiu interzis circulației vehiculelor, să aștepte pe acesta apariția semnalului de culoare verde.  +  Articolul 60Semnalul de culoare verde intermitent și semnalul de culoare roșie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.§ 3. Alte semnale luminoase  +  Articolul 61În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum și dispozitive luminoase care să arate participanților la trafic timpii stabiliți prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, și viteza de deplasare.  +  Articolul 62Semaforul de avertizare se instalează la ieșirea din intersecție și este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mișcare, de culoare galbenă pe fond negru.  +  Articolul 63Pentru semnalizarea și dirijarea circulației pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepția autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligația presemnalizării acestora.  +  Secţiunea a 2-a Indicatoarele  +  Articolul 64Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:a) de avertizare;b) de reglementare, care pot fi:1. de prioritate;2. de interzicere sau restricție;3. de obligare;c) de orientare și informare, care pot fi:1. de orientare;2. de informare;3. de informare turistică;4. panouri adiționale;5. indicatoare kilometrice și hectometrice;d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:1. indicatoare rutiere temporare;2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.  +  Articolul 65(1) Indicatoarele se instalează, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condițiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stânga, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spațiu interzis circulației vehiculelor, deasupra părții carosabile sau de cealaltă parte a intersecției, în loc vizibil pentru toți participanții la trafic.(2) Indicatoarele pot fi însoțite de panouri cu semne adiționale conținând inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificația.(3) Semnele adiționale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înțelegerea semnificației acestora nu este afectata.(4) Pentru a fi vizibile și pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea și a evidenția semnificația unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizantă cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi însoțite, după caz, de dispozitive luminoase.  +  Articolul 66(1) Semnificația unui indicator este valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschise circulației conducătorilor cărora li se adresează.(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificația lui este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.(3) Semnificația indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizează sectoare periculoase, zona de acțiune a indicatoarelor este reglementata prin plăcuțe adiționale.(4) Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanță de maximum 50 m în localități, intre 100 m și 250 m în afara localităților, respectiv intre 500 m și 1.000 m pe autostrăzi și drumuri expres. Când condițiile din teren impun amplasarea la o distanță mai mare, sub indicator se instalează un panou adițional "Distanta intre indicator și începutul locului periculos".(5) Pe autostrăzi și drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou adițional "Distanta intre indicator și începutul locului periculos". În situația în care lungimea sectorului periculos depășește 1.000 m, sub indicator se montează panoul adițional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".(6) Semnificația indicatoarelor de interzicere sau de restricție începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunțe sfârșitul interdicției sau al restricției, semnificația acestor indicatoare încetează în intersecția cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricție sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunță intrarea într-o localitate, semnificația lor este valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului "Ieșire din localitate", cu excepția locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.  +  Articolul 67Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricție sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleași caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu fondul galben.  +  Secţiunea a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată  +  Articolul 68Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizează cu indicatoare de avertizare corespunzătoare și/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.  +  Articolul 69(1) Trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere sau semibariere se semnalizează, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere", însoțite de indicatorul "Oprire".(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalații de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulației rutiere se realizează, optic, prin funcționarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roșii și stingerea semnalizării de control reprezentate de lumină intermitentă albă și, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.  +  Articolul 70(1) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.(2) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi asigurate și cu bariere care sunt acționate manual.(3) Barierele și semibarierele sunt marcate cu benzi alternanțe de culoare roșie și albă și pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele și semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roșie.(4) La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalații de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulației rutiere se realizează în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum și prin coborârea în poziție orizontala a semibarierelor.  +  Articolul 71(1) Semnalizarea de interzicere a circulației rutiere se considera realizata chiar și numai în una din următoarele situații:a) prin aprinderea unei singure unități luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativa roșie;b) prin funcționarea sistemului sonor;c) prin poziția orizontala a unei singure semibariere.(2) Circulația rutieră se considera de asemenea interzisă și în situația în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.  +  Articolul 72În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, funcționarea instalațiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalațiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum și instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere, prevăzută cu instalație de semnalizare luminoasă automată", sunt asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de către administratorul drumului.  +  Articolul 73(1) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială se instalează indicatorul "Alte pericole", însoțit de un panou adițional ce conține imaginea unei locomotive.(2) Atunci când pe calea ferată industrială se deplasează un vehicul feroviar, circulația trebuie dirijată de un agent de cale ferată.  +  Articolul 74Porțile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătura depășește în înălțime limita de siguranță admisă, sunt marcate cu benzi alternanțe de culoare galbenă și neagră. Pe stâlpii de susținere ai porților de gabarit se instalează indicatoare rutiere prin care se precizează înălțimea maxima de trecere admisă.  +  Secţiunea a 4-a Marcajele  +  Articolul 75(1) Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificația.(2) Marcajele se aplică pe suprafața părții carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum și pe alte elemente și construcții din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoțite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-și păstreze proprietățile de reflexie și pe timp de ploaie sau ceață.(3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfășurarea circulației, iar suprafața acestora nu trebuie să fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticla și pot fi însoțite de butoni cu elemente retroreflectorizante.  +  Articolul 76Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:a) longitudinale, care pot fi:1. de separare a sensurilor de circulație;2. de separare a benzilor pe același sens;b) de delimitare a părții carosabile;c) transversale, care pot fi:1. de oprire;2. de cedare a trecerii;3. de traversare pentru pietoni;4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice; (la 06-10-2021, Punctul 4. din Litera c) , Articolul 76 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) d) diverse, care pot fi:1. de ghidare;2. pentru spații interzise;3. pentru interzicerea staționării;4. pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre, precum și pentru stațiile de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni; (la 17-02-2023, Punctul 4. din Litera d) , Articolul 76 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) 5. pentru locuri de parcare;6. săgeți sau inscripții;e) laterale aplicate pe:1. lucrări de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);2. parapete;3. stâlpi și copaci situați pe platforma drumului;4. borduri.  +  Articolul 77(1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor și benzilor de circulație, cât și pentru delimitarea părții carosabile.(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.(3) Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoțește un indicator de interzicere a staționării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat și un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulației acelei sau acelor categorii de vehicule.  +  Articolul 78Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.  +  Articolul 79(1) Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu și se folosește în următoarele situații:a) marcajul cu linie discontinuă simplă:1. pentru separarea sensurilor de circulație, pe drumurile cu două benzi și circulație în ambele sensuri;2. pentru separarea benzilor de circulație pe același sens, pe drumurile cu cel puțin două benzi pe sens;3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localități acest marcaj nu este obligatoriu;4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulație;5. pentru marcaje de ghidare în intersecții;b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoțit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.(2) Linia continuă se folosește în următoarele situații:a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulație, a benzilor de același sens la apropierea de intersecții și în zone periculoase;b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulație cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum și la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliției rutiere.(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă și una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificația liniei celei mai apropiate în sensul de mers.(4) Pe drumurile cu circulație în ambele sensuri prevăzute cu o singură bandă pe sens, pe distanța cuprinsă intre indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu linie continuă.  +  Articolul 80(1) Marcajele de delimitare a părții carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părții carosabile în sensul de mers, cu excepția autostrăzilor și a drumurilor expres, unde marcajul se aplică și pe partea stânga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulație. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă.(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecții ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulație nu sunt coliniare.(3) Marcajele pentru interzicerea staționării se pot realiza:a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părții carosabile spre exteriorul platformei drumului;b) printr-o linie în zig-zag la marginea părții carosabile.(4) Marcajele prin săgeți sunt folosite pentru:a) selectarea pe benzi;b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin îngustarea părții carosabile);c) repliere, numai în afara localităților pe drumuri cu o bandă pe sens și dublu sens de circulație.  +  Articolul 81(1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lățimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indică linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulația, de prezența unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoțește indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripția "Stop".(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lățimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depășită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lățimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice. (la 06-10-2021, Alineatul (4) din Articolul 81 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 82(1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participanților la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub forma de inscripții, simboluri și figuri.(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe drumuri naționale deschise traficului internațional (E), la extremitățile părții carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieșirea de pe partea carosabilă.  +  Articolul 83(1) Marcajele, cum sunt: săgețile, inscripțiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificația indicatoarelor sau pentru a da participanților la trafic indicații care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.(2) Marcajul sub forma unei sau unor săgeți, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea direcției sau direcțiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică față de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligația ca vehiculul care nu se află pe bandă indicată de săgeata să fie condus pe acea bandă.(3) Marcajul format dintr-o linie în zigzag semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul «Bus», «Taxi» sau «Tram» poate fi folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze, troleibuze, taximetre, respectiv a stațiilor de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni. (la 17-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 83 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimitează spațiul interzis circulației.(5) Marcajele se pot aplica și pe ziduri de sprijin, parapete de protecție sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.(6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepția celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă și neagră, precum și a celor temporare, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi și de alte culori. (la 17-02-2023, Alineatul (6) din Articolul 83 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Secţiunea a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului și a lucrărilor  +  Articolul 84(1) În afara localităților, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare albă, omologați, instalați la intervale de 50 m intre ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari și pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roșie și albă sau galbenă. Dispozitivele reflectorizante de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confecționați stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta și pe parapetele de protecție, pereții tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalații laterale drumului.  +  Articolul 85(1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie și se realizează în scopul asigurării desfășurării în condiții corespunzătoare a circulației pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare și are semnificația interzicerii circulației în zona afectata de lucrări.(2) Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare și mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcționale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile și cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecționate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoțite de lămpi cu lumină galbenă intermitentă.(3) Pentru organizarea circulației pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare și balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip "limitatoare de viteză" și se aplică marcaje, corespunzător situației create. Dacă este cazul, dirijarea circulației se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat și special instruit.  +  Articolul 86(1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreținută și modificata corespunzător evoluției acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, și refacerea semnalizării inițiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiții de circulație.(2) Persoanele care executa lucrări de orice natura pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecție-avertizare fluorescent și reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu ușurință de participanții la trafic.  +  Articolul 87Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului și acordul poliției, dacă nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depășit ori lucrarea se execută în alte condiții decât cele stabilite în autorizație sau acord.  +  Secţiunea a 6-a Semnalele polițiștilor și ale altor persoane care dirijează circulația  +  Articolul 88(1) Semnalele polițistului care dirijează circulația au următoarele semnificații:a) brațul ridicat vertical semnifică "atenție, oprire" pentru toți participanții la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță. Dacă semnalul este dat într-o intersecție, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajați în traversare;b) brațul sau brațele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toți participanții la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcția sau direcțiile intersectate de brațul sau brațele întinse. După ce a dat acest semnal, polițistul poate cobori brațul sau brațele, poziția să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanții la trafic care vin din față ori din spate;c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roșie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanții la trafic spre care este îndreptat;d) balansarea pe verticală a brațului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;e) rotirea vioaie a brațului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.(2) Polițistul care dirijează circulația poate efectua semnal cu brațul ca vehiculul să avanseze, să depășească, să treacă prin față ori prin spatele sau, să îl ocolească prin partea să stânga sau dreapta, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) și (2), polițistul poate folosi și fluierul.  +  Articolul 89(1) Oprirea participanților la trafic este obligatorie și la semnalele date de:a) polițiștii de frontieră;b) îndrumătorii de circulație ai Ministerului Apărării;c) agenții de cale ferată, la trecerile la nivel;d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;e) membrii patrulelor școlare de circulație, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităților de învățământ;f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceștia traversează strada.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua și următoarele semnale:a) balansarea brațului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;b) rotirea vioaie a brațului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.  +  Articolul 90Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) și la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulația trebuie să fie echipate și plasate astfel încât să poată fi observate și recunoscute cu ușurință de către participanții la trafic.  +  Secţiunea a 7-a Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și obligațiile celorlalți participanți la trafic  +  Articolul 91(1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase și sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai dacă intervenția sau misiunea impune urgență.(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite și fără a fi însoțite de cele sonore, în funcție de natura misiunii ori de condițiile de trafic, situație în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulație prioritară.(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.  +  Articolul 92(1) Polițistul rutier aflat într-un autovehicul al poliției poate utiliza și dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziție sau o indicație participanților la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.(2) Polițistul rutier aflat într-un autovehicul al poliției poate executa semnale cu brațul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliției. Același semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stânga în același sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliției.  +  Articolul 93Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere care se apropie de o coloană oficială o pot depăși dacă li se semnalizează această manevră de către polițistul rutier. Se interzice altor participanți la trafic intercalarea sau atașarea la o astfel de coloană oficială. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 94(1) Coloanele oficiale se însoțesc de echipaje ale poliției rutiere, în condițiile stabilite prin instrucțiuni emise de ministrul administrației și internelor.(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoțesc de autovehicule de control al circulației aparținând Ministerului Apărării, care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum și cele luminoase de culoare albastră.  +  Articolul 95Vehiculele care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășesc masa și/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum și transporturile speciale pot fi însoțite de echipaje ale poliției rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Capitolul V Reguli de circulație  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 96(1) Participanții la trafic sunt obligați să anunțe administratorul drumului public ori cel mai apropiat polițist atunci când au cunoștință despre existența pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației. (la 21-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 96 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) (2) Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanțe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture și, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezența și să anunțe imediat administratorul drumului public și cea mai apropiată unitate de poliție.  +  Articolul 97(1) Copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranță, doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul. (la 15-01-2015, Alin. (1) al art. 97 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^1) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. (la 15-01-2015, Alin. (1^1) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^2) Copiii cu o înălțime de peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul. (la 15-01-2015, Alin. (1^2) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^3) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înțelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziția șezut sau culcat, care poate cuprinde o combinație de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere și, în unele cazuri, un scaun suplimentar și/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parțial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranță cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranță pentru copii, pernă de înălțare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranță pentru adulți, portbebe-coșuleț pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum și centură și sisteme de centuri pentru copii. (la 15-01-2015, Alin. (1^3) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^4) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) și (1^2) trebuie să fie omologat și adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare și utilizarea acestor dispozitive în funcție de grupele de masă și componența sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F. (la 15-01-2015, Alin. (1^4) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^5) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicația electronică cu instrucțiuni care indică în ce mod și în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiții de siguranță. (la 15-01-2015, Alin. (1^5) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^6) Prin excepție de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția opusă direcției normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situația în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar și în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezența dispozitivului instalat și blochează declanșarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului. (la 15-01-2015, Alin. (1^6) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^7) Dispozițiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător și în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția normală de deplasare a autovehiculului. (la 15-01-2015, Alin. (1^7) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^8) Se exceptează de la obligația de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranță pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranță. (la 15-01-2015, Alin. (1^8) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^9) Transportul copilului în condițiile prevăzute la alin. (1^8) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. (la 15-01-2015, Alin. (1^9) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (1^10) Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condițiile prevăzute la alin. (1^8) are obligația să aibă asupra sa certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia. Dispozițiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (la 15-01-2015, Alin. (1^10) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (2) Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. (la 15-01-2015, Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportați sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum și în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față. (la 15-01-2015, Alin. (2^1) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (1^8) sunt transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispozițiile prevăzute la alin. (1^10) se aplică în mod corespunzător. (la 15-01-2015, Alin. (2^2) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (2^3) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălțime de până la 150 cm, pot fi transportați în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din față. (la 15-01-2015, Alin. (2^3) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) (3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupa scaunul din față să tina în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță:a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează;b) femeile în stare vizibilă de graviditate;c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță;e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăța să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia.(6) Afecțiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranță, precum și modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 98(1) Se interzice transportul pe motociclete și pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase.(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani se transporta numai în atașul motocicletelor.  +  Articolul 99Abrogat. (la 06-10-2021, Articolul 99 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea părții carosabile  +  Articolul 100(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol.(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. (la 08-08-2013, Art. 100 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. )  +  Articolul 101Când drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situată lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacă banda de circulație utilizată este ocupată, cu obligația de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.  +  Articolul 102Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depășite sau cele care se deplasează cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.  +  Articolul 103Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens și cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu obligația să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia.  +  Articolul 104Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de bandă există și este semnalizată ca atare. Pe aceeași bandă pot circula și autovehiculele cu regim de circulație prioritară când se deplasează în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgență.  +  Articolul 105Se interzice intrarea într-o intersecție chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulației conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfășurarea traficului.  +  Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulația vehiculelor§ 1. Poziții în timpul mersului și circulația pe benzi  +  Articolul 106(1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeași direcție, dar pe benzi diferite, și intenționează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă.(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârșește, pentru a continuă deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă.  +  Articolul 107(1) La intersecțiile prevăzute cu indicatoare și/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite cu cel puțin 50 m înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor.(1^1) În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. (la 17-02-2023, Articolul 107 din Paragraful 1, Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (2) La intersecțiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puțin 50 m înainte de intersecție, următoarele poziții:a) rândul de lângă bordura sau acostament, cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta;b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să schimbe direcția de mers spre stânga. Când circulația se desfășoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenționează să vireze la stânga sunt obligați să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stânga;c) oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.(3) Dacă în intersecție circulă și tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două sau mai multe rânduri, toți conducătorii de vehicule, indiferent de direcția de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o stație fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, și să își reia deplasarea numai după ce ușile tramvaiului au fost închise și s-au asigurat că nu pun în pericol siguranța pietonilor angajați în traversarea drumului public.  +  Articolul 108Schimbarea direcției de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu această semnificație.  +  Articolul 109Dacă în apropierea unei intersecții este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule într-o anumită direcție, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcția sau direcțiile indicate.  +  Articolul 110(1) În situațiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcției de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificației acestuia.(2) Schimbarea direcției de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersecție circulând pe același drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecției, fără intersectarea traiectoriei acestora.(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părții carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (la 06-10-2021, Articolul 110 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 111Se interzice circulația participanților la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule  +  Articolul 112Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu brațul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.  +  Articolul 113(1) Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanță de cel puțin 25 m față de cei cărora li se adresează, pe o durata de timp care să asigure perceperea semnalului și fără să îi determine pe aceștia la manevre ce pot pune în pericol siguranța circulației.(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acțiune a indicatorului "Claxonarea interzisă".(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară când se deplasează în acțiuni de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgență;b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.  +  Articolul 114(1) Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie sunt obligați să folosească instalațiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, după cum urmează: (la 08-08-2013, Partea introductivă a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) a) luminile de poziție sau de staționare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităților, de la lăsarea serii și până în zorii zilei, ziua când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drumul public;b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localități, cât și în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public;c) luminile de întâlnire și cele de ceață pe timp de ceață densă;d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoțesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane și cele care tractează alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;e) luminile de întâlnire atunci când plouă torențial, ninge abundent ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum;f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;g) luminile indicatoare de direcție pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, inclusiv la punerea în mișcare a vehiculului de pe loc. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule și tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Pe timpul nopții, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligați ca de la o distanță de cel puțin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier se apropie de un autovehicul care circulă în față să, acesta este obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanță de cel puțin 100 m. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie care se apropie de o intersecție nedirijată prin semnale luminoase sau de către polițiști sunt obligați să semnalizeze prin folosirea alternantă a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2). (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule și tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile cu deficiențe la sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcțiune pe partea stânga, în față o lumină de întâlnire și în spate una de poziție. (la 06-10-2021, sintagma: defecțiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculele sau remorcile a fost înlocuită de Litera s), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situații:a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;b) când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic;c) când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculul sau tramvaiul a fost înlocuită de Litera k), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (6) În situațiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie trebuie să pună în funcțiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi și în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers. (la 08-08-2013, Alin. (6) al art. 114 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule și tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (7) Când circulă prin tunel conducătorul de vehicul este obligat să folosească luminile de întâlnire.  +  Articolul 115Un vehicul poate fi oprit sau staționat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se află:a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanță de cel puțin 50 m;b) în afara părții carosabile, pe un acostament consolidat;c) în localități, la marginea părții carosabile, în cazul motocicletelor cu două roti, fără ataș și a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.  +  Articolul 116(1) Conducătorii de vehicule sunt obligați să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depășirea, oprirea și punerea în mișcare.(2) Intenția conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulație sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depășire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localităților înainte de începerea efectuării manevrelor. (la 08-08-2013, Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule și tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere și a tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumină roșie din spate. (la 08-08-2013, Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculelor și tramvaielor a fost înlocuită de Litera l), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 117(1) Conducătorii vehiculelor cu două roti, precum și ai celor cu tracțiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați să efectueze următoarele semnale:a) brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;b) brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;c) brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.§ 3. Depășirea  +  Articolul 118(1) Conducătorul de vehicul care efectuează depășirea este obligat:a) să se asigure că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenția începerii unei manevre similare și că poate depăși fără a pune în pericol sau fără a stânjeni circulația din sens opus;b) să semnalizeze intenția de efectuare a depășirii;c) să păstreze în timpul depășirii o distanță laterală suficienta față de vehiculul depășit;d) să reintre pe banda sau în șirul de circulație inițial după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit și pentru ceilalți participanți la trafic.(2) Pentru asigurarea distanței laterale de siguranță, la depășirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roți, realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a benzilor pe același sens, cu cel puțin jumătate din lățimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puțin prin încălcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h. (la 06-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 118 , Paragraful § 3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 119Conducătorul de vehicul care urmează să fie depășit este obligat:a) să nu mărească viteza de deplasare;b) să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile sau a benzii pe care se deplasează.  +  Articolul 120(1) Se interzice depășirea vehiculelor:a) în intersecții cu circulația nedirijată;b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;c) în curbe și în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș, mopedele, bicicletele și trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m; (la 06-10-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 120 , Paragraful § 3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare și marcaje;f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la mai puțin de 50 m înainte de acestea;g) în dreptul stației pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar stația nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;h) în zona de acțiune a indicatorului "Depășirea interzisă";i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar și parțial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spațiul de interzicere;j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în așteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulație.(2) Se interzice depășirea coloanei oficiale.§ 4. Viteza și distanța între vehicule  +  Articolul 121(1) Conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.(2) Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către polițiștii rutieri, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteză.(4) În afara localităților, înaintea stațiilor mijloacelor de transport public de persoane și/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanță de 100 m față de acestea, administratorul drumului este obligat să realizeze amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.  +  Articolul 122Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neașteptată, fără motiv întemeiat.  +  Articolul 123Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteza care să nu depășească 30 km/h în localități sau 50 km/h în afara localităților, în următoarele situații:a) la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată;b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulație pe sens;d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;e) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;f) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;g) în zona de acțiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum și a indicatorului "Accident";h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar, în imediată apropiere a părții carosabile, intenționează să se angajeze în traversare;i) la schimbarea direcției de mers prin viraje;j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceață, ploi torențiale, ninsori abundente.  +  Articolul 124Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 să instaleze indicatoare de avertizare și să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza de deplasare.§ 5. Reguli referitoare la manevre  +  Articolul 125Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte și înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze și să se asigure că din față, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul.  +  Articolul 126Se interzice întoarcerea vehiculului:a) în locurile în care este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);b) în intersecțiile în care este interzis virajul la stânga, precum și în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte și înapoi a vehiculului;c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;d) pe drumurile cu sens unic;e) pe marcajul pietonal;f) în locurile în care este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisă".  +  Articolul 127(1) Pe drumurile publice înguste și/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează:a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul ușor, conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;c) la întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele.(2) În cazul vehiculelor de aceeași categorie, obligația de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urca, cu excepția cazului când este mai ușor și există condiții pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu.  +  Articolul 128(1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepția lit. d);b) pe o distanță mai mare de 50 m;c) la ieșirea de pe proprietăți alăturate drumurilor publice.(2) În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puțin o persoană aflată în afara vehiculului.(3) Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranța participanților la trafic.(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor și cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.§ 6. Intersecții și obligația de a ceda trecerea  +  Articolul 129(1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificația: "Drum cu prioritate", "Intersecție cu un drum fără prioritate" sau "Prioritate față de circulația din sens invers" are prioritate de trecere.(2) Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecție dirijată prin indicatoare, venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeași semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.  +  Articolul 130Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecție, simultan cu un autovehicul cu regim de circulație prioritară care are în funcțiune semnalele luminoase și sonore, are obligația să îi acorde prioritate de trecere.  +  Articolul 131(1) La apropierea de o stație pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenția de a ieși, conducătorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat să reducă viteza și, la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să acorde prioritate de trecere pietonilor aflați pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborât din acesta, dacă tramvaiul este oprit în stație fără refugiu.  +  Articolul 132Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezența altor participanți la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat să reducă viteza și, la nevoie, să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.  +  Articolul 133În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligați să acorde prioritate de trecere participanților la trafic cu care se intersectează și care circulă conform semnificației culorii semaforului care li se adresează.  +  Articolul 134La ieșirea din zonele rezidențiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligați să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.  +  Articolul 135Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere și în următoarele situații:a) la intersecția nedirijată atunci când pătrunde pe un drum național venind de pe un drum județean, comunal sau local;b) la intersecția nedirijată atunci când pătrunde pe un drum județean venind de pe un drum comunal sau local;c) la intersecția nedirijată atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;d) când urmează să pătrundă într-o intersecție cu circulație în sens giratoriu față de cel care circulă în interiorul acesteia;e) când circulă în panta față de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se află un obstacol imobil. În această situație manevra nu este considerată depășire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);f) când se pune în mișcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia față de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcția de deplasare;g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta și se intersectează cu un conducător de bicicletă sau trotinetă electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare; (la 06-10-2021, Litera g) din Articolul 135 , Paragraful § 6. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferată  +  Articolul 136(1) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de vehicul este obligat să circule cu viteza redusă și să se asigure ca din partea stânga sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligați să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.  +  Articolul 137(1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate și semnalele luminoase și sonore nu funcționează, iar semnalul cu lumină albă intermitentă cu cadență lentă este în funcțiune.(2) Când circulația la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenți de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.  +  Articolul 138(1) Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;b) semnalul cu lumini roșii și/sau semnalul sonor sunt în funcțiune;c) întâlnește indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere" sau "Oprire".(2) Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.  +  Articolul 139(1) În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul și să elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezența vehiculului cu orice mijloc adecvat.(2) Participanții la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligați să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.(3) Conducătorului de vehicul îi este interzis să treacă sau să ocolească porțile de gabarit instalate înaintea cailor ferate electrificate, dacă înălțimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depășește partea superioară a porții.  +  Articolul 140(1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industrială, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare și din timp de către cel puțin un agent de cale ferată.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligați să se conformeze semnificației semnalelor agenților de cale ferată.§ 8. Oprirea, staționarea și parcarea  +  Articolul 141(1) Conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere imobilizate pe drumurile publice, care se îndepărtează de acestea, sunt obligați să acționeze frână de ajutor, să oprească funcționarea motorului și să cupleze într-o treapta de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul, tractorul agricol sau forestier are transmisie automată. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera i), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculelor a fost înlocuită de Litera j), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în panta sau în rampa, pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1) conducătorul trebuie să bracheze rotile directoare. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcționarea motorului. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) În localități, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staționarea voluntară a vehiculelor este permisă și pe partea stânga, dacă rămâne liberă cel puțin o bandă de circulație.(5) În afara localităților oprirea sau staționarea voluntară a vehiculelor se face în afara părții carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.(6) Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna. (la 06-10-2021, Alineatul (6) din Articolul 141 , Paragraful § 8. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (7) Nu este permisă oprirea sau staționarea în tuneluri. În situații de urgență sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staționarea numai în locurile special amenajate și semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.(8) Se consideră staționare pe partea carosabilă situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se regăsește pe partea carosabilă. (la 21-01-2017, Articolul 141 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 142Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:a) în zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisă";b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mica de 50 m înainte și după acestea;c) pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;d) în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;; (la 20-12-2011, Lit. e) a art. 142 din anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 20 decembrie 2011. ) f) în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mica de 25 m de coltul intersecției;g) în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauza, să treacă peste acest marcaj;i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificațiile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulația din sens invers" sau "Prioritate față de circulația din sens invers";k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; (la 21-01-2017, Litera k) din Articolul 142 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacă circulația vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);n) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3); (la 21-01-2017, Litera n) din Articolul 142 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) o) pe pistele pentru biciclete;p) în locurile unde este interzisă depășirea.  +  Articolul 143Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor:a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisă" și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;c) pe drumurile publice cu o lățime mai mica de 6 m;d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;e) în pante și în rampe;f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Staționare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificația "Zona de staționare cu durata limitată" peste durata stabilită.  +  Articolul 144(1) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze și să semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau staționarea vehiculelor.(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliției rutiere, spații destinate opririi sau staționării vehiculelor, marcate și semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:a) se respectă culoarul destinat circulației pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lățime;b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;c) poziționarea vehiculelor în parcare nu stânjenește circulația pe prima bandă sau pe pistele amenajate. (la 21-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 144 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) (3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puțin de 10 m de intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni. (la 21-01-2017, Articolul 144 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 145Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier și pasagerilor că în timpul opririi sau staționării să deschidă ori să lase deschise ușile acestuia sau să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulație. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 146Circulația vehiculelor și a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător se desfășoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cât parcările sunt deschise circulației publice.§ 9. Alte obligații și interdicții pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 9. din Sectiunea a 3-a, Capitolul V a fost modificat de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 147Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat:1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare;2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul și să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate și admise și/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse;3. să verifice funcționarea sistemului de lumini și de semnalizare, a instalației de climatizare, să mențină permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier și remorcii;4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum și al bunurilor transportate, în condițiile legii;5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii, precum și la examinarea medicală de specialitate la trimiterea medicului în condițiile art. 22 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;6. să aplice pe parbrizul și pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere. (la 06-10-2021, Articolul 147 din Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 148Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:1. să conducă un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulație sau a cărei valabilitate a expirat;2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 și A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părțile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări și în remorcă, cu excepția celei special amenajate pentru transportul persoanelor;5. să transporte în și pe autoturism obiecte a căror lungime sau lățime depășește, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;6. să deschidă ușile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu ușile deschise;7. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenția ori să folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic;8. să intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roți sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanțe ori materiale ce pot pune în pericol siguranța circulației;9. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afișe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât și din exterior;10. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât și din exterior, cu excepția celor omologate și certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum și pe plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;12. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;13. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;14. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a avea montate pe roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele și pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului;15. să circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă; (la 17-02-2023, Punctul 15. din Paragraful 9, Articolul 148 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) 16. să conducă un vehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staționare depășește pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;17. să circule cu vehiculul având plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;18. să săvârșească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalți participanți la trafic;19. să circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;20. să arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanțe;21. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 și A. (la 06-10-2021, Articolul 148 din Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 149(1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;b) la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos și pe lunetă, în partea stângă jos;c) la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe caroserie în partea din spate stânga sus;d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;e) la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus. (la 06-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 149 , Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:a) să conducă autovehicule care transporta mărfuri sau produse periculoase;b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.§ 10. Circulația vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane  +  Articolul 150(1) Încărcătura unui vehicul trebuie să fie așezată și, la nevoie, fixată astfel încât:a) să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietății publice sau private;b) să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului și să nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;c) să nu fie târâtă, să nu se scurgă și să nu cadă pe drum;d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu brațele de conducătorul acestora;e) să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanții la trafic ori să sperie animalele și să nu producă praf sau mirosuri pestilențiale.(2) Lanțurile, cablurile, prelatele și alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecția încărcăturii trebuie să o fixeze cât mai bine de vehicul și să nu constituie ele însele un pericol pentru siguranța circulației.(3) Încărcătura care consta în materiale sau produse ce se pot împrăștia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelată. Când încărcătura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului și a nu depăși gabaritul vehiculului.  +  Articolul 151Conducătorul de autovehicul sau de tramvai care efectuează transport public de persoane este obligat:a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în stațiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă stația este prevăzută cu alveolă, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;b) să deschidă ușile numai după ce vehiculul a fost oprit în stație;c) să închidă ușile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;d) să repună în mișcare autovehiculul sau tramvaiul din stație după ce a semnalizat intenția și s-a asigurat că poate efectua în siguranță această manevră.  +  Articolul 152Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:a) să urce, să coboare, să tina deschise ușile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;b) să călătorească pe scări sau pe părțile exterioare ale caroseriei vehiculului;c) să arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanțe.§ 11. Remorcarea  +  Articolul 153(1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta să nu fie mai lung de 25 m și să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. (la 06-10-2021, sintagma: tractorul rutier a fost înlocuită de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Motocicleta fără ataș, precum și bicicletă pot tracta o remorcă ușoară având o singură axa.  +  Articolul 154Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate și compatibile;b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător;c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depășesc limitele prevăzute de lege;d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare și semnalizare luminoasă sunt compatibile;e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcției de mers.  +  Articolul 155(1) În cazul rămânerii în până a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părții carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordura ori acostament, așezându-l paralel cu axa drumului și luând măsuri pentru remedierea deficiențelor sau, după caz, de remorcare. (la 06-10-2021, sintagma: defecțiunilor a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, autovehiculul, tractorul agricol sau forestier sau remorca acestuia care are deficiențe la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcțiune, în partea stânga, în față, o lumină de întâlnire și în spate, una de poziție. (la 06-10-2021, sintagma: defecțiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera i), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 156(1) Dacă un autovehicul, tractor agricol sau forestier sau o remorcă a rămas în până pe partea carosabilă a drumului și nu poate fi deplasat/deplasată în afara acesteia, conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier este obligat să pună în funcțiune luminile de avarie și să instaleze triunghiurile reflectorizante. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Triunghiurile reflectorizante se instalează în față și în spatele vehiculului, pe aceeași bandă de circulație, la o distanță de cel puțin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanții la trafic care se apropie. În localități, atunci când circulația este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi așezate la o distanță mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalți conducători de vehicule.(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopții ori în condiții de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, care se instalează la partea din spate a vehiculului.(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în până în locurile unde oprirea ori staționarea este interzisă.(5) În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părți din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 157(1) Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli:a) conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere; (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculelor a fost înlocuită de Litera j), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) b) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării; (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcție și sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;d) conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din față a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană. (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheață ori zăpadă. Se interzice și remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: automobil a fost înlocuită de Litera ș), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 12. Zona rezidențială și pietonală  +  Articolul 158(1) În zona rezidențială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lățimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis.(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate și semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulația pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.  +  Articolul 159În zona pietonala, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuiește în această zona sau prestează servicii publice "din poarta în poarta" și nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat să circule cu viteza maxima de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulația pietonilor și, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulația acestora.  +  Secţiunea a 4-a Reguli pentru alți participanți la trafic§ 1. Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 1. din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 160(1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (la 06-10-2021, Articolul 160 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 161(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;l) să circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor; (la 06-10-2021, sintagma: defecțiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate. (la 06-10-2021, Articolul 161 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 2. Însoțirea animalelor  +  Articolul 162(1) Animalele de povară, de tracțiune ori de călărie, precum și animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naționale, în municipii și orașe, precum și pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul. Animalele de călărie aparținând poliției, jandarmeriei ori Ministerului Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localități, atunci când participa la executarea unor misiuni.(2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărțite în grupuri bine separate intre ele pentru a nu îngreuna circulația celorlalți participanți la trafic, fiecare grup având cel puțin un conducător.(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele și însoțitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stânga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu există, cât mai aproape de marginea din stânga a părții carosabile.  +  Articolul 163(1) Conducătorul de animale de călărie este obligat:a) să conducă animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;b) să nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediată apropiere a acesteia;c) de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;d) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;e) să semnalizeze schimbarea direcției de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a brațului stâng, iar oprirea prin balansarea brațului drept.(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povară sunt obligate:a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;b) să conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;c) să asigure deplasarea animalelor înșiruite și legate unul în spatele altuia;d) de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;e) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat că o pot face fără pericol.(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:a) turma trebuie să aibă în față și în spate câte un conducător;b) pe timpul nopții sau în orice alte situații când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se află în față turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumină de culoare albă, iar cel din spate un dispozitiv cu lumină de culoare roșie;c) conducătorii turmei trebuie să ia masurile necesare ca, pe timpul deplasării pe drum, animalele să nu împiedice circulația celorlalți participanți la trafic;d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea părții carosabile, astfel încât să nu ocupe mai mult de jumătate din lățimea sensului de mers;e) la intersecții, precum și atunci când traversează drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează;f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligați să nu lase animalele nesupravegheate.§ 3. Circulația vehiculelor cu tracțiune animală  +  Articolul 164Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracțiune animală trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile.  +  Articolul 165(1) Conducătorul vehiculului cu tracțiune animală este obligat:a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plăcuțele cu numărul de înregistrare;b) să conducă animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el și ceilalți participanți la trafic;c) să nu oprească sau să staționeze pe partea carosabilă a drumului public;d) pe timpul opririi sau staționării pe acostament ori în afara părții carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă;e) să nu conducă vehiculul când se află sub influența alcoolului,a substanțelor psihoactive; (la 06-10-2021, sintagma: a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) f) să semnalizeze schimbarea direcției de mers cu brațul și să se asigure că din față sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranța deplasării;g) de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă să nu circule pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante și fără ca vehiculul să aibă în partea din față un dispozitiv cu lumină albă sau galbenă, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumină roșie, amplasate pe partea laterală stânga;h) să nu părăsească vehiculul sau animalele ori să doarmă în timpul mersului;i) să nu transporte obiecte care depășesc în lungime sau în lățime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizată ziua cu un steguleț de culoare roșie, iar noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;j) să nu circule cu animale care însoțesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptă. Legătură nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;k) să nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;l) să nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;m) să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.(2) Conducătorul de trăsură care efectuează transport public de persoane este obligat să circule în condițiile stabilite în licența de autoritatea competentă.§ 4. Circulația pietonilor  +  Articolul 166Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri.  +  Articolul 167(1) Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora:a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritară care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonore;b) să traverseze partea carosabilă prin față sau prin spatele vehiculului oprit în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepția cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;c) să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;d) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;e) să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulației;f) să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;g) să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate și semnalizate corespunzător.(2) Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comerț pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcări ori în stațiile mijloacelor de transport public de persoane.  +  Articolul 168(1) Persoanele care se deplasează pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militară sau un cortegiu trebuie să circule în formație de cel mult trei șiruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandă de circulație.(2) De la lăsarea serii și până în zorii zilei, precum și ziua, în condiții de vizibilitate redusă, persoanele care se află în față și în spatele șirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursă de lumină de culoare albă, respectiv roșie, care să fie vizibilă pentru ceilalți participanți la trafic. Persoanele care formează șirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligați să supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulația vehiculelor.(4) Se interzice persoanelor care formează o coloana militară să meargă în cadență la trecerea peste poduri.  +  Secţiunea a 5-a Circulația pe autostrăzi  +  Articolul 169(1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor și să nu stânjenească în niciun fel circulația acestora.(2) Conducătorii de autovehicule care urmează să părăsească autostrada sunt obligați să semnalizeze din timp și să se angajeze pe banda de ieșire (de decelerare).  +  Articolul 170Circulația autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfășoară pe banda din partea dreaptă a autostrăzii, cu excepția cazului în care se efectuează depășirea sau semnalizarea rutieră existentă instituie o altă reglementare de utilizare a benzilor.  +  Capitolul VI Circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase§ 1. Circulația autovehiculelor cu mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite  +  Articolul 171Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcție sau datorită încărcăturii transportate, depășește masa totala de 80 tone și/sau lungimea de 40 m ori lățimea de 5 m sau înălțimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizației speciale emise de administratorul acestuia și cu avizul poliției rutiere.  +  Articolul 172(1) În circulația pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără încărcătura, are o lățime intre 3,2 m și 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoțire, iar cel cu lățimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însoțit de două autovehicule care să circule unul în față și celălalt în spate.(2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără încărcătura, depășește lățimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însoțire.(3) Autovehiculul de însoțire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumină galbenă și să aibă montată, în funcție de locul ocupat la însoțire, la partea stânga din față sau din spate, plăcuță de identificare reflectorizantă, având fondul alb și chenarul rosu.(4) Conducătorul autovehiculului cu masa și/sau dimensiuni de gabarit depășite, precum și conducătorii autovehiculelor de însoțire sunt obligați să pună și să mențină în funcțiune semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioadă deplasării pe drumul public.  +  Articolul 173Este interzisă circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite:a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricție sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depășește lățimea, înălțimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisă;b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă.§ 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase  +  Articolul 174(1) Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) vehiculul îndeplinește condițiile tehnice și de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;b) vehiculul are dotările și echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;c) conducătorul vehiculului deține certificat ADR corespunzător.(2) Administratorul drumului public stabilește, cu avizul poliției rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative și a semnalizării corespunzătoare acestora.  +  Articolul 175(1) Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra să documentele de transport prevăzute de lege, să cunoască normele referitoare la transportul și la manipularea încărcăturii, putând fi însoțit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.(2) În cabina autovehiculului care transporta mărfuri sau produse periculoase se pot află numai membrii echipajului.(3) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăștie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare a celorlalți conducători care circulă pe drumul public și a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână și să anunțe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliție.  +  Articolul 176Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:a) să provoace șocuri autovehiculului în mers;b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staționare, la o distanță mai mica de 50 m de autovehicul;c) să lase autovehiculul și încărcătura fără supravegherea să, a însoțitorului ori a unei alte persoane calificate;d) să remorcheze un vehicul rămas în până;e) să urmeze alte trasee sau să staționeze în alte locuri decât cele stabilite, precum și pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;f) să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;g) să permită prezența în autovehicul a altor persoane, cu excepția celuilalt conducător, a însoțitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;h) să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;i) să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop.  +  Capitolul VII Sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative  +  Secţiunea 1 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale  +  Articolul 177(1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și luarea masurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române.(2) Polițiștii rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 178(1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, polițiștii de frontieră au și atribuția de a aplica sancțiuni în cazul în care constată contravenții la regimul circulației pe drumurile publice.(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii, serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvărșită fapta.(3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), polițiștii de frontieră pot efectua verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, ori tramvaie. (la 17-02-2023, Articolul 178 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Articolul 179(1) Politia rutieră sau politia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate acționa, împreună cu reprezentanți ai altor autorități cu atribuții în domeniu, pentru prevenirea și constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranță, pe drumurile publice, a tuturor participanților la trafic.(2) Polițistul rutier sau polițistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acționează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuții:a) să oprească vehiculele pentru control și să verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă asupra lor;b) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența să.(3) Reprezentanții autorităților prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuții:a) să acționeze, împreună cu polițiștii rutieri sau cu polițiștii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;b) să execute activități de control privind condițiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum și de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;c) să constate și să aplice sancțiuni în cazul contravențiilor aflate în competența lor.(4) În cazul depistării în trafic a unui vehicul care prezintă deficiențe tehnice la mecanismul de direcție, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumină farurilor nereglată corespunzător, reprezentanții autorităților abilitate menționează despre acestea într-o notă tehnică de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contravenției încheiat de către polițistul rutier. (la 06-10-2021, sintagma: defecțiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 180(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției potrivit modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne, conform art. 109 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora și locul unde este încheiat; gradul profesional, numele și prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința contravenientului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent; descrierea faptei contravenționale, cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; numărul punctelor-amendă aplicate și valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancțiunea contravențională complementară aplicată și/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnătura agentului constatator. (la 06-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 180 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal și semnătura martorului.(3) Abrogat. (la 06-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 180 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) În situația în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac mențiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum și numele, prenumele, numărul și seria actului de identitate, codul numeric personal și domiciliul ori reședința persoanei care o reprezintă.(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal.(6) În cazul în care pentru fapta săvărșită se dispune ca măsură tehnico-administrativă reținerea permisului de conducere și/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenției agentul constatator eliberează și o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru că titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulație. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (8) În situația în care, prin același proces-verbal de constatare a contravenției, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuțe câte o dovadă înlocuitoare.(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulație din care au rezultat pagube materiale, poliția rutieră eliberează proprietarilor sau deținătorilor acestora autorizație de reparații, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepția situației în care s-a încheiat o constatare amiabilă de accident a carei validitate a fost atestată de societatea de asigurări abilitată, în condițiile legii, caz în care reparațiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.  +  Articolul 181(1) În situația în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau al unui mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, polițistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenției după prelucrarea înregistrărilor și stabilirea identității conducătorului de vehicul. (la 19-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 181 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 ) (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenției sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului.  +  Articolul 182(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către polițistul rutier sau, după caz, de către polițistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situația în care există indicii temeinice despre săvârșirea unei contravenții ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte și a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum și pentru verificarea deținerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează și în condițiile producerii unor calamități naturale, dezastre sau a altor situații care pun în pericol siguranța circulației.(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara părții carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiții, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către polițist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.  +  Articolul 183Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al polițistului rutier sau, după caz, al polițistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicațiile polițistului.  +  Articolul 184(1) În situația în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra să niciun act de identitate și nici permisul de conducere, polițistul rutier trebuie să îl conducă la cea mai apropiată unitate de poliție pentru stabilirea identității acestuia și pentru verificarea în evidenta a situației permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) În cazul în care conducătorul auto are asupra să numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, reședința înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul național de evidenta a persoanelor.(3) Agentul constatator este obligat să înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenției, domiciliul sau, după caz, reședința contravenientului din actul de identitate, iar în situația în care acesta nu are documentul asupra să, domiciliul sau reședința va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul național de evidenta a persoanelor.(4) Procedura prevăzută la alin. (2) și (3) se aplică și atunci când domiciliul sau, după caz, reședința ori sediul proprietarului menționat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.  +  Articolul 185(1) Constatarea contravenției de conducere a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de către o persoana care se află sub influența alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie li se recoltează obligatoriu mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:a) rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase. (la 06-10-2021, sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu mostre biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezența în organism a substanțelor psihoactive. (la 06-10-2021, sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 186În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligați să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive. Dacă rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezența în organism a substanțelor psihoactive, conducătorii de vehicule sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice. (la 06-10-2021, sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: produse sau substanțe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 187Conducătorii de vehicule sau de animale implicați în accidente de circulație din care a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanțe psihoactive. (la 06-10-2021, sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 188În toate cazurile în care se recoltează mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanțelor psihoactive este obligatorie și examinarea clinica. (la 06-10-2021, sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 188^1Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care s-au aplicat numai sancțiuni contravenționale principale se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliției rutiere pe raza căruia s-a/s-au săvârșit fapta/faptele, care are obligația să facă mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 20 de zile de la primirea procesului-verbal. (la 06-10-2021, Sectiunea 1 din Capitolul VII a fost completată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Secţiunea a 2-a Măsuri tehnico-administrative§ 1. Reținerea sau retragerea permisului de conducere  +  Articolul 189(1) Polițistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, să urmărească dacă există concordanță între datele înscrise în actul de identitate și cele din permisul de conducere. În cazul în care constată neconcordanțe referitoare la nume, prenume, precum și în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, polițistul rutier este obligat să rețină permisul de conducere și să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație de 15 zile. (la 08-08-2013, Alin. (1) al art. 189 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013. ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, polițistul rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, polițistul rutier procedează conform alin. (1). (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Permisul de conducere reținut în condițiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de reținere, autorității competente care l-a eliberat.  +  Articolul 190(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră retine permisul de conducere, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz.(1^1) În situațiile prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. (la 17-02-2023, Articolul 190 din Paragraful 1, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (2) Permisul de conducere reținut în condițiile alin. (1), împreună cu un raport de reținere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. (la 06-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 190 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 06-10-2021, Alineatul (3) din Articolul 190 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) În situația în care la momentul constatării faptei prevăzute la alin. (1) conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliției rutiere prevăzut la alin. (2), care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. (la 06-10-2021, Articolul 190 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 191(1) În situația în care contravenientul a săvârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență.(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență titularul, până la restituire.(3) În situațiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, până la restituire, anulare sau dispunerea interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul României, după caz. (la 17-02-2023, Articolul 191 din Paragraful 1, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Articolul 192(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se reține permisul de conducere dacă valoarea concentrației este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, dacă nu dorește recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194. (la 06-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 192 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoțit de polițistul rutier la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a două recoltare de mostre biologice. (la 06-10-2021, sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 193(1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai trebuie însoțit de polițistul rutier sau, după caz, de polițistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala pentru a i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentrației de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. (la 06-10-2021, sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) După recoltarea mostrelor biologice, polițistul rutier retine permisul de conducere și eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulație. (la 06-10-2021, sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Atunci când conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra să actul de identitate și nici permisul de conducere, polițistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituția medicală autorizata sau instituția medico-legala, să facă verificări în evidente pentru stabilirea identității acestuia și a situației permisului de conducere. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (4) În situația în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra să permisul de conducere, polițistul rutier îi aduce acestuia la cunoștință, prin înștiințare scrisă pe care i-o înmânează imediat, că nu mai are dreptul să conducă autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum și obligația de a preda permisul de conducere serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvărșită fapta. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 194Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări. (la 06-10-2021, Articolul 194 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 195Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive, i se aplică procedura prevăzută la art. 192. (la 06-10-2021, sintagma: a substanțelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 196(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, depistat în trafic încălcând o norma rutieră pentru care se dispune sancțiunea contravențională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce și care prezintă la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reținut pentru o faptă săvărșită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată și i se eliberează o nouă dovadă, a cărei valabilitate nu poate depăși termenul de valabilitate al primei dovezi. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. (la 17-02-2023, Alineatul (2) din Paragraful 1, Articolul 196 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reținută în condițiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliției rutiere al județului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de reținere.  +  Articolul 196^1(1) În cazul prevăzut la art. 22^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu ocazia retragerii permisului de conducere, polițistul rutier înmânează titularului acestuia dispoziția de retragere.(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) cuprinde data, ora și locul unde este încheiată, gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier, unitatea din care acesta face parte, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința titularului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent, numărul permisului de conducere, respectiv perioada și motivul pentru care a fost dispusă măsura.(3) Permisul de conducere retras se păstrează la sediul structurii de poliție din care face parte polițistul rutier care a dispus retragerea până la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă. Permisul de conducere poate fi restituit, la cererea titularului, după expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă și până la expedierea acestuia la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, dacă nu a intervenit unul dintre cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c),e) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația în care permisul de conducere este restituit titularului, structura de poliție prevăzută la alin. (3) trimite o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost emisă, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă.(5) În cazul în care permisul de conducere nu a fost restituit potrivit alin. (3), în prima zi lucrătoare care urmează celei în care expiră perioada pentru care a fost dispusă retragerea, permisul de conducere se trimite la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, însoțit de o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere.(6) După primirea documentelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz, serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă efectuează imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Permisul de conducere, cu excepția celui eliberat de o autoritate străină, se înaintează la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență în vederea restituirii, în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost efectuate mențiunile, dacă titularul acestuia nu a solicitat restituirea la nivelul acestei structuri ori nu a intervenit unul dintre cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c),e) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-02-2023, Paragraful 1 din Sectiunea a 2-a, Capitolul VII a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Articolul 197Abrogat. (la 06-10-2021, Articolul 197 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 2. Reținerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare  +  Articolul 198(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și/sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz. (la 06-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 198 , Paragraful § 2. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (2) Documentele și/sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reținute în condițiile alin. (1), împreună cu raportul de reținere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența vehiculelor. În situația în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere. (la 06-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 198 , Paragraful § 2. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 21-01-2017, Alineatul (3) din Articolul 198 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) (4) Abrogat. (la 21-01-2017, Alineatul (4) din Articolul 198 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 199(1) Atunci când polițistul rutier sau polițistul de frontieră constată că autovehiculul este condus de proprietar sau de deținătorul mandatat și datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reședința înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorității competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reținere.  +  Articolul 200(1) În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat să demonteze și să predea plăcuțele agentului constatator care a dispus măsura.(2) Când conducătorul vehiculului refuza să predea plăcuțele, agentul constatator demontează el însuși plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezența unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.  +  Articolul 201Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt județ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, serviciului poliției rutiere din județul care are în evidență vehiculul, autorității administrației publice locale emitente sau, după caz, autorității străine emitente. (la 21-01-2017, Articolul 201 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 202(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliției rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă. (la 21-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 202 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 ) (2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie mențiunea că vehiculul are drept de circulație pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulație, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliția rutieră în baza ordonanței președințiale emise de instanța investită cu soluționarea cauzei sau a hotărârii judecătorești rămase definitivă.§ 3. Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română sau interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină (la 17-02-2023, Titlul Paragrafului 3, Secțiunea a 2-a, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Articolul 203(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune:a) de șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, dispusă de o instanță din România;b) de șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, pronunțată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracțiune săvârșită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârșită legislația română prevede această măsură.(2) În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de un an se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe a cărei rază de competență a fost constatată fapta, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă.(3) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se emite de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (2) la data la care a luat cunoștință de hotărârea judecătorească rămasă definitivă. Din perioada prevăzută la alin. (2), în executarea acesteia, se deduce perioada cuprinsă între momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești și momentul emiterii dispoziției privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României calculată pe zile pline.(4) Perioada de un an prevăzută la alin. (2) se calculează pe zile pline. Ziua în care începe executarea interdicției și ziua în care încetează se socotesc în durata executării.(5) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se comunică titularului permisului de conducere la adresa de domiciliu, reședință sau rezidență din România.(6) Permisul de conducere reținut, însoțit de dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României, se transmite de către serviciul poliției rutiere care a dispus interdicția la autoritatea străină care l-a eliberat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziției.(7) În situația în care titularul permisului de conducere nu are adresă de domiciliu, reședință sau rezidență în România, la documentele prevăzute la alin. (6) se atașează o solicitare ca titularul permisului de conducere să fie înștiințat cu privire la măsura dispusă împotriva sa.(8) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condițiile existenței unui certificat de deces.(9) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (1).(10) În termenul prevăzut la alin. (9), permisul de conducere se transmite de serviciul poliției rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării mențiunii în evidență. (la 17-02-2023, Articolul 203 din Paragraful 3, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) § 4. Ridicarea vehiculelor  +  Articolul 203^1(1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.  +  Articolul 203^2(1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare.(2) Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) data, ora și locul ridicării vehiculului;b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.(3) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.  +  Articolul 203^3(1) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.(2) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.(3) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.(4) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.(5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale.(6) Administratorul drumului public sau, după caz, administrația publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 203^4(1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.(2) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășura o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență, restituirea se face cu titlu gratuit.(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. (la 21-01-2017, Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Secţiunea a 3-a Sancțiuni contravenționale complementare§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare  +  Articolul 204(1) Când pentru fapta săvărșită legea prevede și aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligația să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenției.(2) Procesul-verbal de constatare a contravenției se trimite, în cel mult două zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvărșită fapta.  +  Articolul 205Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către:a) serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în cel mult 7 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin. (2);b) poliția locală, în termen de cel mult 7 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în condițiile legii. (la 17-02-2023, Articolul 205 din Paragraful 1, Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 )  +  Articolul 206Când instanța competentă, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenției, serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvărșită fapta radiază din evidenta punctele de penalizare aplicate.  +  Articolul 207Abrogat. (la 06-10-2021, Articolul 207 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 208Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 06-10-2021, Articolul 208 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) § 2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie (la 06-10-2021, Titlul Paragrafului § 2. din Secțiunea a 3-a, Capitolul VII a fost modificat de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 209Abrogat. (la 06-10-2021, Articolul 209 din Paragraful § 2. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 210(1) În situația în care conducătorul de autovehicul săvârșește o faptă pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulație, sancțiunea contravențională complementara operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulație, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancțiunii contravenționale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenției.  +  Articolul 211În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcție sau să exercite o profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, șeful serviciului poliției rutiere care funcționează pe teritoriul de competență al autorității care a luat măsura de siguranță dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranță. (la 06-10-2021, sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (la 21-01-2017, Articolul 211 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016 )  +  Articolul 212(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a săvârșirii de către titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, se trimite de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta autorității străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.(2) În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit autorității străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevăzut la alin. (1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.(4) În situația în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin. (1) se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părți contractante la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta săvârșită este una dintre cele prevăzute la anexa nr. 1 la această convenție, serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta trimite o copie a raportului de reținere, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autorității străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce. În situația în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reținere a permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere. (la 06-10-2021, Articolul 212 din Paragraful § 2. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 212^1(1) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării dispoziției de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita păstrarea documentului la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.(2) În situația în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină nu a solicitat păstrarea acestuia conform alin. (1), documentul se trimite autorității străine emitente de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în care se poate solicita păstrarea documentului. (la 06-10-2021, Paragraful § 2. din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 213(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a săvârșit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsură.(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvărșită legislația rutieră românească prevede o astfel de măsură.(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislația rutieră românească pentru o faptă asemănătoare.(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioadă cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulație pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.  +  Articolul 214Abrogat. (la 19-03-2020, Articolul 214 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 ) § 3. Confiscarea bunurilor  +  Articolul 215(1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore, precum și dispozitivele care perturba funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condițiile legii, se predau la serviciul poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.(2) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condițiile legii se predau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorității competente care le-a eliberat.(3) Vehiculele cu tracțiune animală confiscate în condițiile legii se predau autorităților administrației publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.§ 4. Imobilizarea vehiculului  +  Articolul 216(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune și se efectuează de către poliția rutieră, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.(2) Imobilizarea se face în prezența unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.(3) În lipsa unui martor asistent polițistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staționarea este interzisă.  +  Articolul 217(1) Atunci când se impune imobilizarea, în condițiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substanțe periculoase, polițistul rutier este obligat să anunțe, de îndată, unitatea de poliție din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, destinația finala pentru parcarea autovehiculului.(2) Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite se dispune de către poliția rutieră, în condițiile stabilite împreună cu reprezentanții autorităților cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 218Revocarea imobilizării se dispune:a) de către polițistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au încetat;b) de către șeful serviciului poliției rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusă măsura au încetat;c) de către procuror sau de instanța de judecata, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infracțiuni.  +  Secţiunea a 4-a Restituirea permisului de conducere și reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce  +  Articolul 219(1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:a) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile; (la 17-02-2023, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma că afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) în baza soluției de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanței de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.c) în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenții pentru care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede și suspendarea exercitării dreptului de a conduce. (la 06-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 19-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 ) (4) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grila, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări.(5) Contravenientul este obligat să susțină examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioadă executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliției rutiere.(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancțiunea contravențională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârșirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancțiune.  +  Articolul 220(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României. (la 19-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 220 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 ) (2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunica sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul.  +  Articolul 220^1(1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către șeful serviciului poliției rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere. (2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.(3) Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea. (la 17-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 220^1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023 ) (4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv. (la 19-03-2020, Sectiunea a 4-a din Capitolul VII a fost completată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 )  +  Articolul 221Abrogat. (la 19-03-2020, Articolul 221 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 222Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile și noile categorii se face după cum urmează:a) categoria G cu categoria A;b) categoria A cu categoria A;c) categoria B cu categoria B;d) categoria C cu categoria C;e) categoria D cu categoria D;f) categoriile C, E și/sau C + E cu categoria CE;g) categoriile B, C, E și/sau B + E și C + E cu categoriile BE și CE;h) categoriile C, D, E și/sau C + E și D + E cu categoriile CE și DE;i) categoriile B, C, D, E și/sau B + E, C + E și D + E cu categoriile BE, CE și DE;j) categoria F cu categoria Tr;k) categoria H cu categoria Tb;l) categoria I cu categoria Tv.  +  Articolul 223(1) Poliția rutieră asigură însoțirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.(2) Se însoțesc cu echipaje ale poliției rutiere demnitari români sau oficialități străine cu funcții similare acestora, după cum urmează:a) Președintele României;b) președintele Senatului;c) președintele Camerei Deputaților;d) primul-ministru al Guvernului.(3) În situații deosebite, care impun deplasarea în regim de urgență, pot beneficia de însoțirea cu echipaje ale poliției rutiere și miniștrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflați în vizita oficiala în România, precum și șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.(4) Beneficiază de însoțire și candidații la funcția de Președinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităților unde au loc activitățile electorale.(5) Beneficiază de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere foștii președinți ai României, în condițiile legii.(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare, precum și transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoțite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliției Române, în funcție de disponibilități, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.  +  Articolul 224(1) La nivelul unităților de învățământ, curs primar și gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educație rutieră vor fi sprijinite și îndrumate de către polițiști rutieri.(2) Concursurile organizate la nivelul unităților de învățământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliției rutiere din județul în care își are sediul unitatea de învățământ.  +  Articolul 225Anexele nr. 1A - 1F fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 15-01-2015, Art. 225 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. ) *Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile art. 1 alin. (3) și (4), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) și (iii), lit. b) și c) și art. 5 tezele întâi, a două și a treia din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de armonizare a legislațiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranță în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 aprilie 2003 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță în vehiculele cu masa de sub 3,5 tone și prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de siguranță pentru copii în vehicule. (la 15-01-2015, Mențiunea privind transpunerea directivelor europene a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015. )  +  Anexa nr. 1AROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR ------------------------------------------------------------------------------Exemplar nr. 1
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat că:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridica ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/județ ......În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârșit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................Fapta săvărșită este prevăzută de: art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...Stabilesc:a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDĂ, în suma de ......... lei;b) |___|*) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ............ lei;c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.d) CONFISCAREA: .............................................. ;e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de înmatric./înreg. ...... cf. art. ..... din .......;f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.Contravenientul achită pe loc, cu chitanța nr. ......, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.Martor asistent .....(nume și prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Alte mențiuni ................................................................................................................................................................................................................Vehicul nr. ................. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ........... .
  Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunoștință
  ...............................................................
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridică ........., cu sediul în localitatea ......, str. ....... nr. ....., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Conform Procesului-verbal de constatare a contravenției seria ..... nr. ...., încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ..... lei, pe care va trebui să o achitați la ......, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghișeului virtual de plăți, caz în care nu aveți obligația de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.În caz de neplată a obligațiilor se va trece la executarea silită.- verso -
  Către
  .....................................
  .....................................
  În temeiul art. ...... din ........, trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ....... nr. ......., încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ..........., în vederea executării silite.
  ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ..................................

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NOTA
  I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;– copia actului de identitate;– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvărșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, că aveți dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvărșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecata care confirma că dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătorești.II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:– act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pașaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);– CNP - codul numeric personal;– CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice..............................................................ROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR ------------------------------------------------------------------------------Exemplar nr. 2
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat că:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .Pers. juridica ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/județ ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/județ ....... .În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a săvârșit următoarele:............................................................................................................................................................................................................................................................................................Fapta săvărșită este prevăzută de: art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...art. ... din ... și sancționată de art. ... din ...Stabilesc:a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate...............................................................d) CONFISCAREA: .............................................. ;e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de înmatric./înreg. ...... cf. art. ..... din .......;f) REȚINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.Contravenientul achita pe loc, cu chitanța nr. ......, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.Martor asistent .....(nume și prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.Alte mențiuni ................................................................................................................................................................................................................Vehicul nr. ................. asigurat cu polița nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ........... .
  Agent constatator Martor asistent Contravenient Am luat la cunoștință

  DOVADA
  Subsemnatul(a) ......... am primit Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ........ nr. ...... și înștiințarea de plată**).Agent constatator Contravenient.................. .............Subsemnatul(a) ............., agent procedural la ............., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., la domiciliul/reședința/sediul ............., pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contravenției seria ..... nr. ..... și înștiințarea de plată.Cel în cauză |__| a refuzat să le primească / |__| nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afișare la ..... (se înscrie: "domiciliu"/"reședința"/"sediu") ........... .Agent procedural Martor................ ...............-----------**) se completează când contravenientul este de față la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.
  - verso -
  Către
  Dl/dna/pers. juridică ..................
  ........................................
  ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ..................................

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NOTA
  I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată și datată, se depune în 2 exemplare, însoțită de:– copia procesului-verbal de constatare a contravenției;– copia actului de identitate;– copia dovezii de reținere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizației de reparații;– copii ale oricăror alte acte sau documente în susținerea plângerii.Conform dispozițiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulație trebuie să va prezentați la șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvărșită contravenția în vederea prelungirii dreptului de circulație sau, după caz, pentru a se face mențiunea, pe dovada, că aveți dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere pe a carei raza de competența a fost săvărșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecata care confirma că dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătorești.II. Prin următoarele abrevieri se înțelege:– act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pașaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);– CNP - codul numeric personal;– CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice..............................................................
   +  Anexa nr. 1BROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR..............................................................................
  DOVADA
  Seria ...... nr. .......
  Eliberată la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
  Dlui/Dnei .................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reținut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:[] permisul de conducere (sub)categoriile ......... nr. ...........[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. ...... al vehiculului (marca) ........ nr. ....... aparținând ...........[] plăcuțele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ...............[] atestat profesional seria ........ nr. .........[] dovada seria ..... nr. ...... din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive și locul) .....................................................Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ... nr. ... din |_|_|_|_|_|_|_|_|– [] cu drept de circulație ........ zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.– [] fără drept de circulație.Agent constatator ..........(grad profesional, nume, prenume și ștampila unității).........- verso -Prezenta dovadă se prelungește în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată:1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnătura și ștampila unității).......2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnătura și ștampila unității).......3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnătura și ștampila unității).......4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnătura și ștampila unității).......5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|ȘEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE...........(grad profesional, nume, prenume, semnătura și ștampila unității).......
   +  Anexa nr. 1CROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR................................................................................
  AUTORIZAȚIE DE REPARAȚII
  Seria ...... nr. .......
  Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca ........, culoarea ......., cu nr. de înmatriculare/ înregistrare ......., deținător ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulație din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ...............Auto(vehiculul) poate intra în reparații cu următoarele avarii ......................................................................................................................................Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la .........(unitatea de poliție).........Agent constatator ......(grad profesional, nume și prenume).................................................................................ROMÂNIA Nr. .........MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR din .......................................................................................COMUNICAREDlui/Dnei/Persoanei juridice........................................................În conformitate cu art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicităm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să ne comunicați datele de identificare a persoanei căreia i-ați încredințat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare ........... pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ............... săvârșind următoarele:....................................................................................................................................Va facem cunoscut că necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contravenție, fapta prevăzută și sancționată:[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).Agent constatator ........(grad profesional, nume și prenume).......
   +  Anexa nr. 1DROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR................................................................................
  PROCES-VERBAL Seria ...... nr. ......
  Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat că:Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reședința în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/județ ......... .În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul............. a fost depistat conducând autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ..................Descrierea faptei: ...................................................................................................................................................................................fiind înregistrat cu .............................................Înregistrarea se păstrează la sediul unității 6 luni de la data constatării contravențieiFapta săvărșită este prevăzută de: art. ..... din .... și sancționată de art. .... din .........Stabilesc:a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ......... lei;b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,Sancționarea contravențională complementara aplicată .............Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției (conf. stampilei postei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ........... lei.Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliției rutiere ...................Agent constatator...........(grad profesional, nume, prenume)________________________________________________________________
  ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ
  Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.Chitanța și copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unității din care face parte agentul constatator.Plata se poate efectua și prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghișeului virtual de plăți, caz în care nu aveți obligațiile de a face dovada plății unității din care face parte agentul constatator.În caz de neplată a obligațiilor se va trece la executarea silită.Agent constatator _________________________________.(grad profesional, nume, prenume)
   +  Anexa nr. 1EROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNELocalitatea ……………………………ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|ora |_|_|Locul constatării …………………….
  RAPORT DE REȚINERE
  Astăzi, data de mai sus, am depistat pe .........., având domiciliul/reședința în localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ..........., sectorul/județul .................., care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, a săvârșit fapta prevăzută de:– art. ………… din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Procesului-verbal seria …. nr. …………;– art. ........... din Codul penal, conform Dosarului penal nr. ........, prin aceea că: ........................................................................................................................................................................................................Pentru care am stabilit:a) |_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ în sumă de ………… lei;b) |_| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de …………….. lei;c) |_| PUNCTE DE PENALIZARE;d) SUSPENDAREA exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de: ……………;e) CONFISCAREA: ……………………………...................................................................................................…………….;f) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) …….....................................….. nr. de înmatriculare/înregistrare …........…….. conform art. ……… din …………….;g) REȚINEREA |_| permisului de conducere/|_| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|_| plăcuțelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/|_| dovezii înlocuitoare a ……………………............................................................………………………, în temeiul art. 111 alin. (…) lit. …)/art. 112 alin. (…) lit. …) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă a reținerii, întrucât .............................................................................................................
  Agent constatator,
  ………....................……………….
  (grad profesional, numele și prenumele)
  (la 06-10-2021, Anexa nr. 1E a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021 )
   +  Anexa nr. 1F
  Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare și utilizarea dispozitivelor de fixare în
  scaun pentru copii în funcție de grupele de masă și componența sistemelor
  1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă:a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg;b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg;c) grupa I, pentru copii cu masa între 9 și 18 kg;d) grupa II, pentru copii cu masa între 15 și 25 kg;e) grupa III, pentru copii cu masa între 22 și 36 kg.2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase:a) o clasă integrală care cuprinde o combinație de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere și, în unele cazuri, un scaun suplimentar și/sau un scut pentru protecție la impact, care poate fi ancorat prin propria să chingă integrală ori propriile sale chingi integrale;b) o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parțial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de siguranță a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare în scaun a copilului.3. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcție de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu:a) grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor;b) înălțimea și masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite nr. 129 privind dispoziții uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor. (la 15-01-2015, Anexa 1F a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ. )
  ------