ORDIN nr. 268 din 23 mai 2013privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 5 iunie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.108/2013 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;– Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Doru Bădescu
  București, 23 mai 2013.Nr. 268.  +  Anexă
  LISTA
  materialelor sanitare de care beneficiază
  bolnavii incluși în programele naționale de sănătate curative,
  finanțate din bugetul Fondului național unic
  de asigurări sociale de sănătate
  1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de boli cardiovascularea) proceduri de dilatare percutană:1. pachet câmpuri sterile;2. ac puncție femurală;3. ac puncție radială;4. set introducător femural;5. set introducător radial;6. manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. extensii pentru cateter;12. seringi pentru injectomat 50 ml;13. arc ghid diagnostic metalic angiografie;14. arc ghid diagnostic hidrofil angiografie;15. cateter diagnostic pentru angiografie;16. cateter ghid pentru angioplastie;17. valvă hemostatică pentru angioplastie;18. pompă cu manometru pentru umflat balonașe (indeflator);19. introducător pentru arc ghid angioplastie;20. torquer pentru arc ghid angioplastie;21. balon angioplastie;22. balon angioplastie tip cutting;23. balon angioplastie tip angio-sculpt;24. balon acoperit cu substanțe antiproliferative (DEB);25. stent acoperit cu substanțe antiproliferative (DES);26. stent graft pentru angioplastie coronariană;27. stent metalic (BMS);28. dispozitiv de aspirație a trombului;29. dispozitiv de protecție distală;30. cateter burghiu pentru proceduri de rotablație;31. microcateter pentru angioplastie;32. arc ghid angioplastie;33. balon contrapulsație;34. Snare wire;35. arc ghid cu sondă distală pentru măsurare «fractional flow reserve»;36. sondă pentru tomografie de coerență optică (OCT);37. sondă pentru ecografie intravasculară;38. dispozitiv pentru puncție-biopsie miocardică;39. tornous;40. dispozitiv de compresie externă arteră radială/femurală;41. sondă de stimulare temporară;42. sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală;43. celule adaptoare pentru măsurare hemodinamică invazivă;44. kit pericardiocenteză;45. arc ghid cu sondă distală pentru determinarea presiunii intracoronariene tip «instantaneous wave-free ratio»;46. balon de litotriție intracoronariană;47. dispozitiv de închidere perforație coronariană tip coil;b) proceduri de electrofiziologie:1. accesorii specifice procedurii (furnizate separat sau la set): acoperitoare masă, câmpuri sterile, recipiente sterile, acoperitoare sterile pentru aparatură, lame sterile de unică folosință, halate sterile, seringi de diferite tipuri, kit tuburi de presiune, perfuzoare, valve hemostatice, tubulatură pentru extensie;2. set introducător vascular;3. sonde de ablație neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;4. sonde de ablație irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;5. sonde, baloane și alte accesorii necesare procedurilor de crioablație;6. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablație;7. set pentru puncție transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);8. sondă diagnostică multipolară fixă;9. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;10. sondă diagnostică cuadripolară fixă;11. sondă diagnostică cuadripolară deflectabilă;12. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice și de ablație;13. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;14. ac pentru puncție transseptală;15. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;16. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;17. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;18. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncției;19. ghiduri de angioplastie;20. ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan;21. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;22. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate la pompă;23. necesar pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);24. kit pericardiocenteză;25. electrozi pentru defibrilare externă;26. electrozi pentru monitorizare electrică;27. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvență;c) stimulatoare cardiace:1. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecție sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe);2. introductor tip «peel-away»;3. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;4. stimulator cardiac bicameral cu sondele aferente;5. stimulator cardiac unicameral cu sondele aferente;6. dispozitive implantabile pentru monitorizarea aritmiilor;7. fire de sutură chirurgicală;8. electrozi pentru defibrilare externă;9. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;10. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;11. sondă de stimulare temporară;12. pansamente sterile specializate;13. bandă adezivă adaptată pansamentelor compresive;d) tratamentul pacienților cu aritmii complexe prin proceduri de ablație:1. set introductor vascular;2. set pentru puncție transseptală (teacă, dilatator, ghid metalic);3. sondă diagnostică multipolară fixă;4. sondă diagnostică multipolară deflectabilă;5. sondă diagnostică cvadripolară fixă;6. sondă diagnostică cvadripolară deflectabilă;7. cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice și de ablație;8. kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic;9. ac pentru puncție transseptală;10. sonde pentru monitorizarea temperaturii esofagiene;11. teste pentru monitorizarea automată a coagulării;12. dispozitive pentru compresie vasculară la locul puncției;13. ghiduri de angioplastie;14. ghiduri metalice pentru abord vascular percutan;15. catetere de angiografie adaptate opacificării diverselor structuri intracardiace;16. tubulatură pentru conectarea sondelor irigate de pompă;17. materiale pentru măsurarea presiunii invazive (tubulatură, captor presiune);18. kit pericardiocenteză;19. electrozi pentru defibrilare externă;20. electrozi pentru monitorizare electrică;21. electrod dispersiv pentru generatoare de radiofrecvență;22. cateter de ecografie intracardiacă bidimensională;23. cateter de ecografie intracardiacă integrabil în sistemul electroanatomic 3D;24. cateter de ablație cu radiofrecvență pentru navigație magnetică și/sau robotică la distanță;25. micromotor electric de unică folosință pentru navigare robotică fără teacă;26. micromotor electric de unică folosință pentru navigare robotică cu teacă de suport sau cu teacă deflectabilă;27. balon de contrapulsie intraaortică;28. acoperitoare masă;29. câmpuri sterile;30. recipiente sterile;31. acoperitoare sterile pentru aparatură;32. lame sterile de unică folosință;33. halate sterile;34. seringi de diferite tipuri;35. kit tuburi de presiune;36. perfuzoare;37. valve hemostatice;38. tubulatură pentru extensie;39. sonde de ablație neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;40. sonde de ablație irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice;41. sonde, baloane și alte accesorii necesare procedurilor de crioablație;42. teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablație;43. accesorii consumabile pentru sistemele de electrofiziologie;e) defibrilatoare interne:1. defibrilator automat implantabil unicameral cu sonda aferentă;2. defibrilator automat implantabil bicameral cu sondele aferente;3. sondă de defibrilare internă;4. sondă pentru stimulare cardiacă permanentă;5. electrozi pentru defibrilare externă;6. defibrilator tricameral împreună cu sondele corespunzătoare și cu necesarul pentru implantul sondei de ventricul stâng (catetere ghid, ghiduri metalice de diferite tipuri pentru abord vascular percutan, ghiduri de angioplastie, torquer seringi de diferite tipuri, inclusiv tip luer lock, baloane pentru venografia ocluzivă);7. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, produse pentru protecție sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe sterile, cabluri pentru determinarea pragului la implant, adaptoare);8. fire de sutură chirurgicală;9. introductoare peel away;10. set introducător pentru sondă de ventricul stâng;11. sondă diagnostică cvadripolară fixă/deflectabilă pentru canulare sinus coronarian;12. cateter Swan-Ganz;f) terapia de resincronizare:1. sonde pentru stimulare cardiacă permanentă;2. stimulator cardiac tricameral împreună cu sondele corespunzătoare;3. set introductor pentru sondă ventricul stâng;4. cateter Swan Ganz;5. fire de sutură chirurgicală;6. electrozi pentru defibrilare externă;7. cabluri pentru măsurarea pragului la implant;8. hârtie pentru programatoare stimulatoare cardiace;9. sondă de stimulare temporară;10. accesorii specifice manevrei de implant (halate sterile, câmpuri chirurgicale, necesar pentru protecția sterilă a aparaturii, ghiduri metalice pentru sonde, șurubelnițe);11. sondă diagnostică cvadripolară fixă/deflectabilă pentru canulare sinus coronar;12. seturi introducătoare peel-away;g) chirurgie cardiacă:1. oxigenatoare pentru adulți și copii și seturi CEC;2. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;3. seturi de cardioplegie;4. valve cardiace mecanice;5. valve cardiace biologice;6. inele de valvuloplastie;7. proteze și petece vasculare și cardiace;8. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;9. material de hemostază vasculară;10. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;11. materiale pentru osteosinteze sternale;12. electrozi epicardici;13. balon de contrapulsație aortică;14. butelii heliu pentru contrapulsația aortică;15. set pentru cell-saver (aparat autotransfuzie sanguină);16. set hemofiltre adulți și copii;17. canule aortice, canule venoase și alte canule (vent aortic, vent ventricular stâng, set perfuzie multiplă, canule administrare cardioplegie) pentru circulație extracorporală;18. conducte valvulate;19. soluții de cardioplegie;20. aspiratoare toracice;21. sonde pentru măsurarea debitelor vasculare «flowmetru»;22. celule pentru monitorizat Hct., Hb. și SvO_2 continuu în timpul circulației extracorporale;23. pompă centrifugală pentru adulți și copii;24. celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompă centrifugală;25. oxigenatoare ECMO și tubulatură aferentă;26. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară;27. senzori de temperatură pentru oxigenatoare și seturi de cardioplegie;28. senzori de nivel pentru oxigenatoare;29. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;30. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;31. halate chirurgicale de unică utilizare;32. stabilizatoare miocardice pentru revascularizare pe cord bătând;33. șunturi intracoronariene, șunturi carotidiene;34. dispozitive pentru orificii aortice (aortic «punch»);35. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;36. endografturi pentru chirurgie aortică;37. proteze arteriale;38. seturi pentru sistemul de ablație chirurgicală în aritmiile cardiace;39. clipuri vasculare;40. valve aortice transcateter;41. catetere venoase centrale pentru adulți și copii;42. catetere arteriale pentru adulți și copii (radială, femurală);43. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);44. cateter Swan-Ganz;45. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;46. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;47. set încălzitor sânge pacient;48. butelii de oxid nitric;49. senzori de saturație de oxigen și PO_2;50. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);51. catetere pentru dializă peritoneală pediatrice;52. catetere dializă adulți;53. circuite complete cu filtru și substituenți pentru dializă acută;54. catetere pentru măsurarea presiunii în atriul stâng;55. senzori NIRS pentru monitorizarea circulației cerebrale;56. sistem închis, de unică folosință, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;57. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operație, compatibilă cu aparatura din dotare;58. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;59. cartușe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip trombelastogramă;60. cartușe pentru monitorizat ACT;61. sonde Fogarty;62. set tournichet;63. dispozitiv recoltare venă safenă;64. tub dren toracic siliconat perforat;65. conectoare;66. ceară stern;67. snare pentru extragere corpi străini;68. teci introductoare, sonde angiografie, ghiduri metalice pentru procedurile de implantare valve transcateter/endoproteze, angiografie intraoperatorie;h) tratamentul pacienților cu anevrisme aortice prin tehnici hibride:1. set care conține un stent graft (endograft) pentru aorta toracică sau abdominală și sistem introducător;2. set extensii endograft pentru aorta toracică sau abdominală și sistem introducător;3. balon de postdilatare stent graft;4. teci introductoare;5. sonde angiografie;6. ghiduri metalice;7. catetere venoase pentru adulți;8. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);9. snare pentru extragere corpi străini;10. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;11. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă;12. set tournichet;13. set aspirator plagă de unică folosință;14. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;15. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;16. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;17. halate chirurgicale de unică utilizare;18. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);19. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);20. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;21. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;i) tratamentul pacienților cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set valvă aortică transcateter;2. teci introductoare;3. sonde angiografie;4. ghiduri metalice;5. dispozitiv pentru protecția emboliilor cerebrale;6. snare pentru extragere corpi străini;7. indeflator;8. torquer;9. valvă în Y autostatică;10. ghiduri de angioplastie;11. baloane de angioplastie;12. stenturi pentru angioplastie;13. sondă de stimulare;14. pacemaker temporar;15. dispozitiv pentru închidere vasculară percutană;16. fire de sutură pentru chirurgie vasculară;17. set tournichet;18. set aspirator plagă de unică folosință;19. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;21. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;22. halate chirurgicale de unică utilizare;23. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);24. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);25. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;26. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;27. catetere venoase pentru adulți;28. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);29. cateter Swan-Ganz;30. senzori de saturație de oxigen și PO_2;j) tratamentul bolnavilor cu insuficiență mitrală severă, declarați inoperabili sau cu risc foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set sistem de reparare a valvei mitrale cu:a) teacă de ghidaj;b) sistem de livrare;c) clipuri;d) dilatator;2. set de angiografie care să conțină câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate, halate chirurgicale;3. filtre și circuit pentru anestezie;4. fire de sutură;5. catetere venoase centrale și periferice;6. catetere arteriale;7. catetere pentru măsurarea debitului cardiac;8. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;9. set monitorizare pacienți: electrozi, traductori de presiune pentru măsurare directă a TA, senzori de saturație de oxigen, senzor de temperatură;10. senzori NIRS sau echivalent pentru monitorizarea circulației cerebrale;11. senzori pentru monitorizarea profunzimii anesteziei;12. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;13. cartușe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare de tip trombelastogramă;k) tratamentul bolnavilor cu insuficiență tricuspidiană severă, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. set sistem de reparare a valvei tricuspide, cu:a) teacă de ghidaj;b) sistem de livrare;c) clipuri;d) dilatator;2. set de angiografie care să conțină câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate, halate chirurgicale;3. filtre și circuit pentru anestezie;4. fire de sutură;5. catetere venoase centrale și periferice;6. catetere arteriale;7. catetere pentru măsurarea debitului cardiac;8. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;9. set monitorizare pacienți: electrozi, traductori de presiune pentru măsurare directă a TA, senzori de saturație de oxigen, senzor de temperatură;10. senzori NIRS sau echivalent pentru monitorizarea circulației cerebrale;11. senzori pentru monitorizarea profunzimii anesteziei;12. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;13. cartușe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare de tip trombelastogramă;l) tratamentul bolnavilor cu valvulopatii pulmonare severe, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter:1. valva pulmonară;2. sistem de implantare percutană;3. teci lungi;4. catetere cu balon;5. baloane de valvuloplastie pentru predilatare;6. baloane de sizing;7. teci arteriale și venoase;8. dilatatoare venoase;9. ghiduri super stiff;10. stenturi BMS diametru mare;11. indeflatoare;12. baloane de înaltă presiune;13. sonde pacing cu balon;14. seturi de angiografie care să conțină câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate, halate chirurgicale;15. filtre și circuite pentru anestezie;16. fire de sutură;17. catetere venoase centrale și periferice;18. catetere arteriale;19. catetere pentru măsurarea debitului cardiac;20. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare;21. set monitorizare pacienți: electrozi, traductori de presiune pentru măsurarea directă a TA, senzori de saturație oxigen, senzor de temperatură;22. senzori NIRS sau echivalent pentru monitorizarea circulației cerebrale;23. senzori pentru monitorizarea profunzimii anesteziei;24. cartușe pentru monitorizarea administrării de heparină sau protamină;25. cartușe pentru monitorizarea completă a procesului de coagulare tip elastogramă;m) tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulației pe termen lung:1. dispozitive/sisteme de asistare ventriculară pe termen lung;2. ac de puncție;3. ghiduri metalice;4. teci introductoare;5. sondă de stimulare;6. pacemaker temporar;7. oxigenatoare pentru adulți;8. senzori de temperatură pentru oxigenatoare;9. senzori de nivel pentru oxigenatoare;10. seturi CEC;11. filtru citokine pentru preîntâmpinarea stărilor inflamatorii pentru CEC;12. seturi de cardioplegie;13. petece vasculare și cardiace;14. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;15. material de hemostază vasculară;16. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace/vasculare;17. materiale pentru osteosinteză sternală;18. electrozi epicardici;19. set hemofiltre adulți și copii;20. canule pentru circulație extracorporală;21. soluții de cardioplegie;22. aspiratoare toracice;23. celule pentru monitorizat Hct., Hb. și SvO2 continuu în timpul circulației extracorporale;24. oxigenatoare ECMO și tubulatură aferentă;25. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;26. seturi de câmpuri chirurgicale de unică folosință;27. halate chirurgicale de unică utilizare;28. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu;29. set tournichet;30. tub dren toracic siliconat perforat;31. conectoare;32. ceară stern;33. catetere venoase centrale pentru adulți;34. catetere arteriale pentru adulți (radială, femurală);35. set monitorizare invazivă (prelungitoare, robinete multiple, filtre bacteriologice);36. cateter Swan-Ganz;37. catetere pentru aparat debit cardiac PICO;38. încălzitor pacient compatibil cu aparatură din dotare;39. senzori de saturație de oxigen și PO_2;40. traductoare de presiune și set de măsurare directă a TA (celule de presiune invazivă);41. sistem închis, de unică folosință, pentru drenajul postoperator al plăgilor sternale;42. saltea încălzitoare (circuit apă) pentru sala de operație, compatibilă cu aparatura din dotare;n) chirurgie vasculară:1. fire sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară;2. clipuri vasculare;3. proteze vasculare:a) DACRON;b) argint;c) PTFE;4. endoproteze aortice toracice și abdominale cu extensii;5. teci introducătoare, set teci peel-away F 6-18;6. sonde angiografie, sonda Pig-tail cu markeri;7. ghiduri metalice pentru procedurile de implantare endoproteze aortice, arc hidrofilic, arc ghid superstiff;8. endoproteze pentru artere periferice;9. snare pentru extragere corpi străini;10. device pentru închidere percutanată a arterei femurale;11. sonde Fogarty;12. seturi pentru cell saver;13. conduct valvulat;14. adezivi chirurgicali pentru suturi cardiace-vasculare;15. stripper venos;16. sonda laser pentru varice, sonda de radiofrecvență și sonde pentru vapori;17. stenturi pentru sistemul venos;18. filtre cava inferioară sau superioară temporare sau definitive;19. shunt carotidă;20. petece vasculare;21. set peridurală;22. catetere arteriale;23. catetere venoase centrale;24. balon contrapulsație aortică;25. oxigenatoare, linii, canule arteriale și venoase și set administrare cardioplegie;26. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosință;27. halate chirurgicale de unică folosință;28. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate;29. stenturi și baloane arteriale periferice;30. catetere, seturi și substituenți pentru dializa acută;o) proceduri de cardiologie intervențională pentru tratamentul pacienților cu malformații congenitale pentru:1. închiderea unui canal arterial permeabil:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) robinet 3 căi;g) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;h) seturi introducătoare radial;i) ghid hidrofil, cu vârf curbat;j) ghid standard metalic, cu vârf curbat;k) ghid super stiff, cu vârf drept;l) cateter diagnostic MPA;m) cateter diagnostic pigtail;n) multi-snare set (pentru defectele mari);o) dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent;2. închiderea unui defect septal interatrial:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;g) robinet 3 căi;h) seturi introducătoare radial;i) ghid standard metalic, cu vârf curbat;j) cateter diagnostic MPA;k) ghid super stiff, cu vârf drept;l) dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special, balon de măsurare a dimensiunii defectului;3. închiderea unui defect septal interventricular:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;g) robinet 3 căi;h) seturi introducătoare radial;i) ghid hidrofil, cu vârf curbat;j) ghid standard metalic, cu vârf curbat;k) ghid super stiff, cu vârf drept;l) cateter diagnostic MPA;m) cateter diagnostic pigtail;n) multi-snare set;o) dispozitive de închidere a defectului, cu sistem de livrare adiacent, ghid special;4. dilatarea unei stenoze valvulare pulmonare:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;g) robinet 3 căi;h) set introducător radial;i) ghid hidrofil, cu vârf curbat;j) ghid standard metalic, cu vârf curbat;k) ghid super stiff, cu vârf drept;l) cateter diagnostic MPA;m) cateter diagnostic pigtail;n) cateter multitrack;o) baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;p) indeflator;5. dilatarea unei stenoze valvulare aortice:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) robinet 3 căi;g) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;h) seturi introducătoare radial;i) ghid hidrofil, cu vârf curbat;j) ghid standard metalic, cu vârf curbat;k) cateter diagnostic MPA;l) cateter diagnostic pigtail;m) baloane de dilatare compliante de dimensiuni variabile;n) indeflator;6. dilatarea/stentarea unei coarctații aortice:a) set angiografie;b) sistem manifold;c) tuburi conectoare;d) seringă 150 ml și canulă umplere injectomat;e) tub conector de înaltă presiune;f) robinet 3 căi;g) sistem de monitorizare a presiunii arteriale cu circuit de recoltare;h) set introducător radial;i) ghid hidrofil, cu vârf curbat;j) ghid standard metalic, cu vârf curbat;k) ghid super stiff, cu vârf drept;l) cateter diagnostic MPA;m) cateter diagnostic pigtail;n) balon de dilatare arterială;o) stenturi premontate (CP stent) pe balon;p) indeflator;7. efectuarea unei atrioseptostomii (procedura Rashkind) paliative, urgență neonatală la pacienții cu transpoziția marilor vase:a) set angiografie;b) set introducător radial;c) balon de atrioseptostomie Rashkind. (la 05-09-2023, Punctul 1., Anexă a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 698 din 25 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 septembrie 2023 ) 1^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare– expanderi tisulari dedicați reconstrucției mamare;– implanturi cu gel coeziv, având forma rotundă sau anatomică, în acord cu particularitățile cazului;– implant expander. (la 01-05-2014, Pct. 1^1 din anexă a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. ) 2. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile1. sisteme de implant cohlear - componentă internă și procesor de sunet extern; 2. componente interne pentru implant cohlear;3. sisteme de implant auditiv de trunchi cerebral - componentă internă și procesor de sunet extern;4. componente interne pentru implant auditiv de trunchi cerebral;5. proteze de ureche medie pasive;6. sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant inactiv - implant osteointegrat și procesor de sunet extern;7. implant inactiv osteointegrat pentru înlocuire;8. sisteme de proteze cu ancorare osoasă cu implant activ - componentă internă și procesor de sunet extern;9. componenta internă activă a protezei cu ancorare osoasă;10. procesoare de sunet - partea externă pentru implanturi cohleare;11. procesor de sunet - partea externă pentru proteze auditive implantabile cu ancorare osoasă. (la 29-12-2022, Punctul 2. din Anexă a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 16 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 29 decembrie 2022 ) 3. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diabet zaharat: 1. teste de automonitorizare a glicemiei;2. pompe de insulină: 2.1. setul de inițiere al pompelor de insulină constă în pompă de infuzie continuă a insulinei, serter de implantare canulă, catetere și rezervoare;2.2. materialele consumabile pentru pompele de insulină sunt: serter de implantare canulă, catetere și rezervoare pompă;3. sistem de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei:3.1. setul de inițiere al sistemului de pompă cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei constă în: pompă de infuzie continuă a insulinei, serter de implantare canulă, catetere pompă, rezervoare pompă, transmiter cu serter de implantare pentru senzor și senzori;3.2. materialele consumabile pentru sistemele de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei: serter de implantare canulă, catetere, rezervoare, transmiter cu serter de implantare pentru senzor și senzori;4. sistem de monitorizare continuă a glicemiei:4.1. setul de inițiere al sistemului de monitorizare continuă a glicemiei constă în: transmiter, serter/serteri de implantare și senzorii aferenți;4.2. materialele consumabile pentru sistemul de monitorizare continuă a glicemiei sunt: transmiter, serter/serteri de implantare și senzori. (la 23-02-2023, Punctul 3. din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 10 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2023 ) 3^1. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de tratament pentru boli rareEpidermoliză buloasă:– pansamente neaderente atraumatice;– bandaje de prindere, fixare a compreselor: autoadezive, elastice;– bandaje ajutătoare tubulare, perforate.Osteogeneză imperfectă:– tije telescopice. (la 01-05-2014, Pct. 3^1 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. ) 4. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de sănătate mintală– teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor5. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de ortopediea) tratamentul prin endoprotezare:1. endoproteze articulare primare;2. endoproteze articulare de revizie;3. ciment ortopedic cu și fără antibiotic;4. elemente de ranforsare cotil și metafizodiafizare;b) tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală prin endoprotezare articulară tumorală:– endoproteze articulare modulare tumorale pentru tratamentul pierderilor osoase importante epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală;c) tratamentul prin instrumentație segmentară de coloană:– implantologie de tip segmentar specifică diformităților de coloană de tip ortopedic, pentru prevenirea insuficienței cardiorespiratorii;d) chirurgie spinală:– sisteme de sinteză și reconstrucție vertebrală/discală:1. ace și ciment pentru vertebroplastie;2. truse kifoplastie;3. cuști intercorporeale (cervicale, toracale, lombare);4. șuruburi transpediculare;5. șuruburi transarticulare;6. sisteme de sinteză pe cale anterioară sau anterolaterală;7. substituenți osoși.e) tratamentul copiilor cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică:– instrumentar protetic expandabil pentru malformații congenitale grave vertebrale. (la 01-05-2014, Lit. e) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 270 din 24 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 30 aprilie 2014. ) f) implanturi de fixare:1. șuruburi de interferență resorbabile, osteoinductive sau metalice;2. mijloace de fixare ligamentară cu sprijin cortical;3. mijloace de fixare ligamentară de tip transvers, resorbabile sau neresorbabile;4. dispozitive de sutură meniscală all-inside, outside-in sau inside-out;5. matrici de reparare meniscală (colagen, poliuretan etc.);6. matrici de reparare a cartilajului articular (colagen, mixte-colagen și hidroxiapatită etc.);7. ancore de fixare resorbabile, parțial resorbabile și neresorbabile (inclusiv metalice) în instabilitățile articulare;8. sutura specializată fixării în instabilități, resorbabile, parțial resorbabile sau neresorbabile. (la 01-04-2015, Lit. f) a pct. 5 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. ) 6. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice1. kit tratament insuficiență hepatică (la 13-12-2019, Subpunctul 1. din Punctul 6. , Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.121 din 4 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) 2. set hemodializă acuți;3. cateter venos central.7. Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluși în Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanțăSubprogramul de radiologie intervențională:1. set câmp steril pentru angiografie;2. set vase sterile pentru angiografie;3. set halate sterile pentru angiografie;4. set seringi sterile pentru angiografie;5. set protecții angiograf sterile;6. set protecție sterilă ecograf;7. pachet steril angiografie;8. ace puncție vasculară;9. ace puncție vasculară cu rezervor;10. teci introductoare radiale;11. teci introductoare femurale;12. teci introductoare hidrofile;13. teci introductoare armate;14. teci cateter;15. teci cateter armate;16. teci cateter cross-over;17. teci cateter pentru uz neurovascular;18. teci cateter pentru uz periferic;19. teci cateter cu zone de tranziție pentru curburile carotidiene;20. catetere diagnostic;21. catetere diagnostic cu acoperire hidrofilă;22. catetere diagnostic cu lungimi de peste 125 cm;23. catetere ghid;24. catetere ghid «fără teacă»;25. cateter ghid pentru abord radial;26. catetere ghid cu balon la capătul distal;27. catetere ghid intermediare pentru abord triaxial în trombectomii;28. catetere ghid intermediare pentru abord triaxial în tratamentul patologiei anevrismale și malformative vasculare;29. ghiduri diagnostice metalice;30. ghiduri diagnostice hidrofile;31. ghiduri de schimb rigide;32. ghiduri de schimb hidrofile;33. robineți pentru angiografie;34. seringi injectomat;35. racorduri presiune;36. tuburi conectoare;37. set perfuzie cu/fără cameră;38. valvă hemostatică în Y;39. robinet 3 căi;40. robinet 3 căi rezistent la amestecuri chimioterapice;41. manșete de presiune pentru pungile de perfuzie;42. pompă cu manometru pentru angioplastie;43. baloane angioplastie periferie;44. baloane angioplastie carotide;45. baloane angioplastie stenoze carotidiene înalte;46. baloane angioplastie farmacologic active;47. baloane angioplastie tip cutting;48. stenturi premontate pe balon;49. stenturi farmacologic active;50. stenturi carotidiene autoexpandabile cu celula închisă; 51. stenturi carotidiene autoexpandabile cu mesă;52. stenturi carotidiene autoexpandabile cu celula deschisă;53. stenturi carotidiene autoexpandabile conice;54. stenturi autoexpandabile pentru vase mari și periferice;55. stenturi deviatoare de flux aortice sau periferice;56. stent-grafturi periferice;57. stent-grafturi carotidiene;58. stent-grafturi cu flexibilitate crescută;59. proteze endovasculare;60. filtru venă cavă;61. dispozitive de trombaspirație vase intracraniene proximale;62. dispozitive de trombaspirație vase intracraniene distale;63. dispozitive de trombaspirație cu înveliș hidrofil;64. dispozitive de trombaspirație vase periferice;65. dispozitive trombaspirație pentru arterele pulmonare;66. dispozitive de forare și trombaspirație arteriale;67. dispozitive de forare și trombaspirație venoase;68. pompă trombaspirație;69. pompă trombaspirație cu filtru trombi;70. pompă trombaspirație cu inteligență artificială;71. canistră trombaspirație;72. tubulatură trombaspirație;73. seringă blocantă pentru trombaspirație;74. dispozitive de trombectomie folosite în primele 6 ore de la ocluzia vasului;75. dispozitive de trombectomie folosite până la 24 de ore de la ocluzia vasului;76. dispozitive de trombaspirație cu microfiltru de emboli;77. dispozitive trombectomie cu forță radială mare;78. dispozitive trombectomie cu dimensiuni și forță radială variabile;79. dispozitive de tip stentriever folosite în tratamentul vasospasmului (angioplastie vase intracraniene);80. dispozitive tip lasou pentru recuperare corpi străini intravasculari;81. dispozitive tip aligator pentru recuperare corpi străini intravasculari;82. dispozitive tip stentriever pentru recuperare corpi străini intravasculari;83. dispozitive de protecție distală tip filtru;84. dispozitive de protecție distală tip balon;85. dispozitive de protecție distală mixte;86. microcatetere;87. microcatetere livrare stent;88. microcatetere livrare coils de platină;89. microcatetere livrare coils gigante;90. microcatetere livrare coils acoperite;91. microcatetere livrare dispozitive de trombectomie;92. microcatetere livrare particule;93. microcatetere livrare lichide emboligene;94. microcatetere livrare lichide emboligene DMSO compatibile;95. microcatetere cu vârful detașabil;96. microcatetere fluxodependente;97. microcatetere livrare dispozitive implantabile intraanevrismal;98. microcatetere livrare dispozitive implantabile în coletul anevrismal;99. microcatetere livrare dispozitive ocluzive vasculare;100. microghiduri;101. microghiduri metalice;102. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu răsucire maxim;103. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu vârf atraumatic;104. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian folosite în navigarea cu microcatetere fluxodependente;105. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu posibilitatea prelungirii acestora;106. prelungitor microghiduri hidrofile;107. microghiduri hidrofile pentru uz intracranian cu prelungitor inclus;108. microghiduri hidrofile pentru uz periferic;109. set microcateter și microghid pentru embolizare;110. spirale embolizare cerebrală din platină;111. spirale embolizare cerebrală gigante;112. spirale embolizare cerebrală inteligente;113. spirale embolizare cerebrală cu dimensiuni variabile;114. spirale embolizare cerebrală acoperite cu polimeri;115. spirale embolizare cerebrală acoperite cu materiale trombogene;116. spirale embolizare cerebrală cu dimensiuni ale buclelor variabile în timpul embolizării;117. spirale embolizare periferie cu detașare;118. spirale embolizare periferie cu material trombogen atașat;119. spirale embolizare periferie «pushabile»;120. dispozitive mecanice detașare spirale;121. dispozitive electrice detașare spirale;122. dispozitive electrolitice detașare spirale;123. dispozitive detașare stenturi;124. dispozitive detașare dispozitive intrasaculare anevrismale;125. dispozitive detașare dispozitive de susținere spirale intraanevrismal;126. cabluri dispozitive detașare;127. baloane detașabile;128. baloane de uz cerebral monolumen;129. baloane de uz cerebral dublu lumen;130. baloane de uz cerebral dublu lumen pentru angioplastie stenoze;131. baloane intracraniene DMSO compatibile;132. set balon și microghid de uz cerebral;133. stenturi cerebrale;134. stenturi cerebrale din nitinol;135. stenturi cerebrale din cobalt-crom;136. stenturi cerebrale împletite;137. stenturi cerebrale tăiate cu laser;138. ministenturi cerebrale;139. ministenturi cerebrale tăiate cu laser;140. ministenturi cerebrale împletite;141. ministenturi cerebrale pentru angioplastia stenozelor;142. ministenturi cerebrale - tratate antiplachetar;143. stenturi cerebrale deviatoare de flux;144. stenturi cerebrale deviatoare de flux din nitinol;145. stenturi cerebrale deviatoare de flux din cobalt-crom;146. stenturi cerebrale deviatoare de flux recuperabile în totalitate;147. stenturi cerebrale deviatoare de flux - tratate antiplachetar;148. ministenturi cerebrale deviatoare de flux;149. ministenturi cerebrale deviatoare de flux - tratate antiplachetar;150. dispozitive intraanevrismale;151. dispozitive susținere spirale în sacul anevrismal;152. dispozitive susținere temporară a spiralelor în anevrism;153. particule embolizare temporară;154. particule embolizare permanentă;155. particule embolizare încărcabile;156. seringi preumplute cu soluții embolizare tip fibrină;157. particule chemoembolizare;158. soluții lichide pentru chemoembolizare;159. soluții lichide sclerogene;160. soluții lichide trombogene;161. soluții lichide pentru embolizări periferice tip histoacril;162. soluții lichide pentru embolizări periferice tip DMSO;163. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip histoacril;164. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip glue;165. soluții lichide pentru embolizări cerebrale tip DMSO;166. soluții de contrast lichide pentru embolizare;167. soluții de contrast pudră pentru embolizare;168. seringi tip luer-lock;169. bureți de fibrină sterili;170. pungă colectoare cu valvă antireflux;171. dispozitive ocluzie arterială de tip coil;172. dispozitive ocluzie arterială de tip amplatzer;173. sondă pentru ecografie intravasculară;174. sondă pentru măsurarea gradientului presional endovascular;175. dispozitive de închidere percutanată a orificiului de puncție;176. dispozitive tip rezervor subcutan;177. set vertebroplastie;178. ace vertebroplastie;179. ciment vertebroplastie;180. dispozitive puncție-biopsie;181. pungi drenaj;182. câmpuri sterile drenaj;183. ace puncție percutană;184. dispozitive drenaj;185. seturi drenaj colecții;186. stenturi de uz în patologia digestivă;187. consumabile pentru dispozitive de ablație percutană;188. dispozitive folosite în tratamentul percutan al herniei de disc;189. substanțe folosite în tratamentul percutan al herniei de disc;190. sonde pentru denervare renală;191. pompă cu manometru pentru bilioplastie;192. baloane bilioplastie;193. baloane plastie tip cutting;194. set TIPS (abord venos și puncție transhepatică);195. cateter măsurare presiuni TIPS;196. stenturi autoexpandabile pentru TIPS;197. stent-grafturi TIPS;198. substanță de contrast iodată pentru uz neurovascular;199. substanță de contrast iodată pentru uz neonatologic, pediatric și la vârstnici;200. substanță de contrast iodată pentru patologia vaselor periferice;201. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare cerebrală profundă nereîncărcabil - boala Parkinson;202. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare cerebrală profundă reîncărcabil - boala Parkinson;203. kit de încărcare stimulator - boala Parkinson;204. electrozi cerebrali implantabili pentru stimulare cerebrală profundă - boala Parkinson;205. extensii de legătură stimulator-electrozi - boala Parkinson;206. microelectrozi înregistrare micropotențiale - boala Parkinson;207. canule inserție microelectrozi - boala Parkinson;208. cabluri de legătură microelectrozi - sistem de citire micropotențiale - boala Parkinson;209. programator pacient (telecomandă) - boala Parkinson;210. tunelizator extensie - boala Parkinson;211. sistem de fixare electrod implantabil - boala Parkinson;212. stimulator implantabil bilateral pentru stimulare cerebrală profundă reîncarnabil - distonii musculare;213. kit de încărcare stimulator - distonii musculare;214. electrozi cerebrali implantabili pentru stimulare cerebrală profundă - distonii musculare;215. extensii de legătură stimulator-electrozi - distonii musculare;216. microelectrozi înregistrare micropotențiale - distonii musculare;217. canule inserție microelectrozi - distonii musculare;218. cabluri de legătură microelectrozi - sistem de citire micropotențiale - distonii musculare;219. programator pacient (telecomandă) - distonii musculare;220. tunelizator extensie - distonii musculare;221. sistem de fixare electrod implantabil - distonii musculare;222. sondă decompresie discală termică;223. dispozitiv decompresie discală mecanică;224. alcool gelifiat pentru tratamentul herniei de disc;225. pompe programabile pentru infuzii intratecale de soluții terapeutice;226. catetere pentru pompele implantabile;227. kituri de reumplere a pompelor implantabile. (la 29-12-2022, Subprogramul de radiologie intervențională de la Punctul 7 din Anexă a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 16 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1264 din 29 decembrie 2022 ) Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos1. electrozi pentru monitorizarea intraoperatorie EEG și a potențialelor evocate de unică utilizare;2. canule;3. conectori;4. cadru tripod-FHC;5. catetere pentru drenajul ventricular extern sau intern al LCR;6. valve și microvalve pentru drenajul LCR;7. microsenzori pentru monitorizarea presiunii intracraniene;8. truse pentru monitorizare arterială intraoperatorie;9. truse de cateterizare venoasă centrală;10. truse pentru traheostomie percutană;11. stimulatoare ale nervului vag implantabile;12. material steril pentru craniotomie;13. graft dural;14. hemostatice cerebrale bioresorbabile;15. ciment steril pentru cranioplastie;16. material steril resorbabil pentru cranioplastie;17. filme și substanțe de developare pentru imagistica intraoperatorie;18. Eliminat. (la 01-04-2015, Pct. 18 de la Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos, al pct. 7 din anexă a fost eliminat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 193 din 31 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015. ) 19. Dispozitiv de stimulare cerebrală profundă; (la 28-09-2018, Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.331 din 27 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 28 septembrie 2018 ) 20. generator implantabil al stimulatorului nervului vag; (la 13-12-2019, Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.121 din 4 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 13 decembrie 2019 ) 21. stimulator tVNS(R)L; (la 23-02-2023, Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratament medicamentos de la Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 10 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2023 ) 22. încărcător baterie stimulator; (la 23-02-2023, Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratament medicamentos de la Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 10 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2023 ) 23. electrod pentru ureche; (la 23-02-2023, Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratament medicamentos de la Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 10 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2023 ) 24. cremă contact pentru electrozi. (la 23-02-2023, Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratament medicamentos de la Punctul 7. din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 10 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2023 ) Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil1. cateter ventricular;2. cateter peritoneal;3. conector drept;4. conector în "Y";5. valvă Neonate;6. sistem de drenaj ventricular extern;7. sisteme de drenaj ventriculo-peritoneal. (la 25-09-2015, Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil, al pct. 7 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 819 din 14 septembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 25 septembrie 2015. ) – sisteme de drenaj ventriculo-peritonealSubprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular– neurostimulator medular:1. generator de impulsuri2. electrod de stimulare3. cablu de extensie4. programator de bază5. telecomandă pacient6. electrod de neurostimulare chirurgicală. (la 13-08-2015, Pct. 6 de la Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular, al pct. 7 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 13 august 2015. ) 8. Programul național de endometrioză1. Dispozitiv de disecție/sigilare;2. Stapler circular;3. Mâner staper endoscopic;4. Rezerve stapler. (la 05-09-2023, Anexa a fost completată de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 698 din 25 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 5 septembrie 2023 )