DECIZIE nr. 533 din 1 noiembrie 2021privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 1 noiembrie 2021  Având în vedere Memorandumul cu tema: „Constituirea, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), a Grupului Interinstituțional de Lucru GLI-CYBER, responsabil cu identificarea setului de măsuri, precum și cu elaborarea cadrului legislativ, necesare operaționalizării Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC)“, aprobat în ședința Guvernului din 22 septembrie 2021, în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Grupul de lucru interinstituțional GLI-CYBER, denumit în continuare Grup de lucru.(2) Grupul de lucru are ca obiectiv identificarea măsurilor necesare operaționalizării la București a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC).(3) Grupul de lucru interinstituțional GLI-CYBER este coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului. (la 17-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 63 din 17 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022 ) (4) Componența Grupului de lucru este următoarea:a) Alexandru-Mihai Ghigiu - șeful Cancelariei Prim-Ministrului - președinte; (la 28-08-2023, Litera a), Alineatul (4), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 359 din 28 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 28 august 2023 ) a^1) Ruxandra Ivan - Cancelaria Prim-Ministrului - membru; (la 28-08-2023, Litera a^1), Alineatul (4), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 359 din 28 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 28 august 2023 ) a^2) Mihnea-Claudiu Drumea - Secretariatul General al Guvernului - membru; (la 28-08-2023, Litera a^2), Alineatul (4), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 359 din 28 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 28 august 2023 ) a^3) Dragoș Condrea - Secretariatul General al Guvernului - membru; (la 17-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 63 din 17 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022 ) b) Andreea Mihaela Radu - Administrația Prezidențială - membru;c) Bogdan Mihai Dumea - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - membru; (la 11-04-2022, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 273 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 ) d) Aniela Crețu - Ministerul Afacerilor Externe - membru;e) Alina Orosan - Ministerul Afacerilor Externe - membru;f) Toma Bogdan Costreie - Ministerul Finanțelor - membru; g) Alin Chitu - Ministerul Finanțelor - membru; (la 11-04-2022, Litera g) din Alineatul (4) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 273 din 11 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022 ) g^1) Adrian-Daniel Găvruța - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - membru; (la 17-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 63 din 17 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022 ) h) Dan Cîmpean - Directoratul Național de Securitate Cibernetică - membru;i) Iulian Alecu - Directoratul Național de Securitate Cibernetică - membru;j) Anton Rog - Serviciul Român de Informații - Centrul Național Cyberint - membru.(5) În situațiile în care membrii titulari nu pot participa la reuniunile Grupului de lucru, aceștia pot desemna înlocuitori prin comunicări oficiale adresate Secretariatului tehnic al Grupului de lucru.(6) Cancelaria Prim-Ministrului asigură secretariatul tehnic al Grupului de lucru. (la 17-01-2022, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 63 din 17 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 17-01-2022, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 63 din 17 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 3(1) Grupul de lucru se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.(2) La ședințele Grupului de lucru pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități și specialiști în domeniu.(3) Grupul de lucru își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință de lucru.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 1 noiembrie 2021.Nr. 533.-----