ORDIN nr. M.63 din 10 iunie 2013pentru aprobarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013    Pentru aplicarea prevederilor art. 32 lit. a)-d) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare, ale art. 3 lit. d) și art. 10 lit. d) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, ale art. 17 alin. 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operații, în acțiuni de luptă sau în atentate teroriste,având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 96/1998 privind proclamarea Zilei drapelului național și ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 99/1998 pentru proclamarea Zilei imnului național al României,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2009 pentru aprobarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 și 208 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apărării naționale,
    Mircea Dușa
    București, 10 iunie 2013.Nr. M.63.  +  AnexăREGULAMENTprivind onorurile și ceremoniile militare