ORDIN nr. 4.843 din 27 august 2009privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009    În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică. Metodologia este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică începând cu anul școlar 2009-2010.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul educației, cercetării și inovării,
    Ecaterina Andronescu
    București, 27 august 2009.Nr. 4.843.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelorprofesionale ale absolvenților claselor de matematică-informaticăși matematică-informatică, intensiv informatică