ORDIN nr. 955 din 8 aprilie 2022privind aprobarea Procedurii de implementare și a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (4) lit. b) și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociată Programului IMM PROD, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 8 aprilie 2022.Nr. 955.  +  ANEXĂANEXAprivind Procedura de implementare și schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD