ORDIN nr. 4.072 din 26 aprilie 2023privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 mai 2023  Având în vedere:– dispozițiile art. 1 alin. (2), (2^4) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;– prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 26 aprilie 2023.Nr. 4.072.  +  ANEXĂREGULAMENTde acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat,în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia,pentru anii 2023-2026