HOTĂRÂRE nr. 331 din 12 aprilie 2023privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 18 aprilie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La sublista A „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință“, pozițiile 103, 122, 125, 136, 137 și 138 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  103.AllopurinolumM04AA01
  ...…….............................……
  122.Fluoxetinum**N06AB03
  ...…….............................…….
  125.Sertralinum**N06AB06
  ...……..............................…….
  136.BeclometasonumR03BA01
  137.BudesonidumR03BA02
  138.Ipratropii bromidumR03BB01
  2. La sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință“, pozițiile 27, 73, 133, 134, 136, 140, 146, 147, 148, 178, 179, 180, 181 și 183 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  27.Eplerenonum#C03DA04
  ...………............................………….
  73.ClobetasolumD07AD01
  ...………............................………….
  133.ItraconazolumJ02AC02
  134.Valacyclovirum#J05AB11
  ...………...........................………….
  136.Cyclophosphamidum (forma orală)L01AA01
  ...………...............................…………
  140.AzathioprinumL04AX01
  ...…………………………….…………
  146.Acidum alendronicumM05BA04
  147.Acidum risedronicumM05BA07
  148.Combinații (Acidum alendronicum + Colecalciferolum)M05BB03
  ...………...............................…………….
  178.FluticasonumR03BA05
  179.MometasonumR03BA07
  180.CiclesonidumR03BA08
  181.TiotropiumR03BB04
  ...……….................................….............……..
  183.MontelukastumR03DC03
  3. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință“ se completează după cum urmează:a) la punctul G15 „Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/hiperreactivitate)“, după poziția 24 se introduc două noi poziții, pozițiile 25 și 26, cu următorul cuprins:
  „25.Vortioxetinum**^ΩN06AX26
  26.Cariprazinum**^ΩN05AX15“
  b) la punctul G31d „Spondiloartrita axială“, după poziția 6 se introduce o nouă poziție, poziția 7, cu următorul cuprins:
  „7.Ixekizumabum**1ΩL04AC13“
  c) la punctul G31g „Dermatita atopică“, după poziția 1 se introduce o nouă poziție, poziția 2, cu următorul cuprins:
  „2.Baricitinibum**^1ΩL04AA37“
  4. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în regim de compensare 100%“, secțiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc“ se modifică și se completează după cum urmează:a) la punctul P3: „Programul național de oncologie“, pozițiile 11, 31, 42, 59, 67, 71, 72, 73, 88, 95, 109, 112, 136, 138, 146 și 147 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  11.PemetrexedumL01BA04
  …………………………………………………………….
  31.MitoxantronumL01DB07
  …………………………………………………………….
  42.Imatinibum**L01EA01
  ……………………………………………………………..
  59.FulvestrantumL02BA03
  …….……………………………………………………….
  67.PegfilgrastimumL03AA13
  ………………………………………………………………
  71.Acidum pamidronicumM05BA03
  72.Acidum ibandronicum (concentrații de 2 mg, 6 mg și 50 mg)M05BA06
  73.Acidum zoledronicum (concentrația de 4 mg)M05BA08
  …….…………………………………………………………..
  88.Pazopanibum**^1ΩL01EX03
  ….....…………………………..........................…………...
  95.Pazopanibum**^1L01EX03
  ….....…………………………...........................…………...
  109.Vemurafenibum**^1Ω L01EC01
  ….....…………………………........................…………...
  112.Trastuzumabum emtasinum**^1L01FD03
  ….....…………………………........................…………...
  136.Atezolizumab**^1 L01FF05
  ….....………………………….........................…………...
  138.Ribociclibum**^1L01EF02
  ….....………………………….......................…………...
  146.Durvalumabum**^1ΩL01FF03
  147.Atezolizumab**^1ΩL01FF05
  b) la punctul P3: „Programul național de oncologie“, după poziția 175 se introduc două noi poziții, pozițiile 176 și 177, cu următorul cuprins:
  „176.Trastuzumabum Deruxtecanum**^1ΩL01FD04
  177.Eribulinum**^1ΩL01XX41“
  c) la punctul P5: „Programul național de diabet zaharat“, poziția 35 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „35.Lixisenatidum**A10BJ03“
  d) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară“, poziția 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „7.Treprostinilum**^ΩB01AC21“
  e) la punctul P6: „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subpunctul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:
  „10.Turoctocog Alfa Pegol**^ΩB02BD02“
  f) punctul P11: „Programul național de sănătate mintală“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  „P11: Programul național de sănătate mintală
  P11.1: Subprogramul tratamentul toxicodependențelor
  1.NaltrexonumN07BB04
  2.MethadonumN07BC02
  3.Combinații (buprenorphinum + naloxone)N07BC51
  P11.2: Tulburare depresivă majoră
  1.Esketaminum**^ΩN06AX27“
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 331.-----