HOTĂRÂRE nr. 328 din 12 aprilie 2023pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 aprilie 2023  Având în vedere:– prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, ale Comunicării Comisiei - Orientările privind ajutoarele de stat regionale (2021/C 153), ale Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;– Decizia Comisiei Europene nr. C (2021) 9.750 final/20.12.2021 de autorizare a hărții notificate a ajutoarelor de stat regionale aferente perioadei 2022-2027 pentru România - Ajutor de stat SA 100199 - (2021/N) - România - Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027);– Decizia Comisiei Europene C (2023) 1.101 final/20.02.2023 de autorizare a modificării hărții notificate a ajutoarelor de stat regionale aferente perioadei 2022-2027 pentru România - Ajutor de stat SA 105733 (2022/N) - România - Modificarea Hărții ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027) - majorarea intensităților ajutoarelor de stat în cazul teritoriilor identificate pentru a primi sprijin din partea Fondului pentru Tranziție Justă;– Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 2 decembrie 2022 de aprobare a programului „Tranziție Justă“ pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică“ pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 4 martie 2022, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) vor putea fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul regiunilor NUTS 3 identificate pentru a primi sprijin din partea Fondului pentru Tranziție Justă în cadrul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, respectiv pentru județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați, începând cu data emiterii Deciziei de autorizare de către Comisia Europeană C (2023) 1.101 final, respectiv data de 20 februarie 2023, până la data de 31 decembrie 2027.(6) Intensitățile majorate ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (5) sunt aplicabile ca urmare a autorizării de către Comisia Europeană a modificării hărții ajutoarelor de stat regionale pentru România.  +  Articolul IIPentru perioada cuprinsă între 20 februarie 2023 și data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică dispozițiile Deciziei Comisiei Europene C (2023) 1.101 final, dacă, în această perioadă, au fost adoptate sau modificate acte normative sau administrative privind ajutoarele regionale, în baza deciziei europene.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 328.-----