ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 12.2.2, 12.2.3 și 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul economiei și finanțelor,
    Varujan Vosganian
    București, 7 aprilie 2008.Nr. 1.059.  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru înregistrarea și raportarea datoriei publice