HOTĂRÂRE nr. 1.057 din 6 aprilie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2023    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispozițiile art. 126 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate,Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 960/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 iulie 2021.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Daniel Grădinaru
    București, 6 aprilie 2023.Nr. 1.057.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție