HOTĂRÎRE Nr. 393 din 20 iulie 1992privind trecerea unor construcţii hidrotehnice în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Portului Constanta"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 12 august 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Construcţiile hidrotehnice care, potrivit legii, aparţin domeniului public naţional se trec din administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 1, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Portului Constanta". Identificarea acestor construcţii hidrotehnice se face prin anexele nr. 2*), 3*) şi 4*) la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Capitalul social al societăţilor comerciale, menţionate în art. 1, se va diminua corespunzător cu valoarea construcţiilor prevăzute în anexa nr. 1.PRIM-MINISTRU:THEODOR STOLOJANContrasemnează:--------------- Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu----------- Notă *) Anexele 2, 3, şi 4 se vor transmite celor interesaţi.  +  Anexa SITUAŢIAconstrucţiilor hidrotehnice din porturile Constanta, Midia şi Tomis aflate în patrimoniul unor societăţi comerciale
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiCaracteristiciSocietatea comerciala detinatoare
    Lungime - m -Suprafata - m -Valoare de inventar - mii lei -
    Nr. ord.
    123456
    I. Portul Constanta
    1 ── 1Teritorii cîstigate asupra marii, prin umplutura cu material dragat si produse de cariera, în dreptul danei 53-28.5287.444,0"Frial" - S.A. Constanta
    2 ── 2Idem, danele 67-68-27.0972.357,5"Sicim" - S.A. Constanta
    3 ── 3Idem, dana 69-4.994412,6"Oil Terminal" - S.A. Constanta
    4 ── 4Idem, în dreptul molului 4-63.20516.749,3"Chimpex" - S.A. Constanta
    5 ── 5Idem, danele 62-63-67.00015.879,0"Chimpex" - S.A. Constanta
    6 ── 6Idem, danele 61-62-38.12012.617,7"Chimpex" - S.A. Constanta
    7 ── 7Idem, dana 69 si în lungul digului de sud-177.31014.377,0"Oil Terminal" - S.A. Constanta
    8 ── 8Idem, în dreptul danei 63-44.4003.195,5"Chimpex" - S.A. Constanta
    9 ── 9Idem, sectorul Betonaj poarta nr. 3-29.0007.649,0"Decirom" - S.A. Constanta
    10 ── 10Idem, dana 44-63.00016.749,1"Umex" - S.A. Constanta
    11Abrogat prin art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 200/1997        
    12 ── 12Idem, în dreptul molului 3-3.1001.039,2"Romtrans" - S.A. Bucuresti, Agentia Constanta
    13 ── 13Idem, în dreptul danei 53-52.19317.484,7"Ades" - S.A. Constanta
    14 ── 14Idem, în dreptul danei 11-4.7391.256,0"Navlomar" - S.A. Bucuresti, Agentia Constanta
    15 ── 20Idem, în dreptul danei 19-3.0001.020,0"Agroexport" - S.A. Constanta
    16 ── 21Idem, în dreptul danelor 17-18-24.4258.140,0"Agroexport" - S.A. Constanta
    17 ── 22Idem, în dreptul danei 8-1.1231.473,0"Malimp" - S.A. Constanta
    18 ── 15Chei vertical din blocuri de beton, danele 61, 62, 63720-324.414,1"Chimpex" - S.A. Constanta
    19 ── 19Idem, dane întretinere dig de larg126-78.840,0"Navrom" - S.A. Constanta
    20 ── 18Idem, dana 78276-47.221,0"Oil Terminal" - S.A. Constanta
    21Abrogat prin art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 200/1997        
    22 ── 16Bazin realizat prin dragaj, danele 62-63-23.000627,8"Chimpex" - S.A. Constanta
    23 ── 17Idem, dana 61-13.000256,6"Chimpex" - S.A. Constanta
    II. Portul Midia
    1 ── 1Teritorii cîstigate asupra marii, prin umplutura cu material dragat si produse de cariera-137.50017.600"Ipo" Tulcea
    2 ── 2Idem-161.00013.905"Prodexport" - S.A. Bucuresti
    3 ── 3Chei vertical din blocuri de beton850-70.000"Ipo" Tulcea
    4 ── 4Idem250-37.609"Prodexport" - S.A. Bucuresti
    5 ── 5Bazin realizat prin dragaj-169.90448.400"Ipo" Tulcea
    6 ── 6Idem-21.12355.617"Prodexport" - S.A. Bucuresti
    III. Portul Tomis
    1 ── 1Diguri de aparare815-16.191,3"Litoral" Constanta
    2 ── 2Cheiuri verticale din blocuri de beton1.056,5-1.949,6"Litoral" Constanta
    3 ── 3Bazin portuar realizat prin dragaj-900.0002.401,7"Litoral" Constanta
    4 ── 4Teritorii realizate prin umpluturi-532.0001.049,4"Litoral" Constanta
  -----------------