ORDIN nr. 47 din 30 martie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 31 martie 2023    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1173 din 10 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru asigurarea noilor articole de echipament prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna octombrie 2023 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de atribuțiile specifice postului, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Până la data de 30 septembrie 2023 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, drepturile de echipament în bani se acordă lunar în cuantum de 1/12 din valoarea acestora.3. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Până la data de 30 septembrie 2023 și după data de 31 decembrie 2024 sau după realizarea dotării integrale cu articolele de echipament prevăzute în norma nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația care intervine prima, polițistului mutat în cursul anului dintr-o unitate în alta i se asigură drepturile de echipament în bani, aferente lunilor efectiv lucrate, de către unitatea din care a fost mutat. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unitatea în care a fost mutat polițistul.  +  Articolul IIStrategiile de echipare prevăzute la art. 10 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021, cu modificările ulterioare, elaborate pentru anul 2023, se modifică ținând cont de prevederile art. I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 30 martie 2023.Nr. 47.----