HOTĂRÂRE nr. 269 din 22 martie 2023privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288, art. 293 alin. (5), art. 296 alin. (1) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) a unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 184/2017.(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se declară de uz sau de interes public național și se utilizează pentru desfășurarea activităților specifice Jandarmeriei Române.  +  Articolul 2(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) a două construcții, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Construcțiile prevăzute la alin. (1) se declară de uz sau de interes public național și se utilizează pentru desfășurarea activităților specifice Jandarmeriei Române.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile ca urmare a reevaluării imobilelor cu nr. MF 150089, 35863 și 112551 și comasării la nr. MF 150089 a imobilelor prevăzute la art. 1 și 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 22 martie 2023.Nr. 269.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenului, proprietate publică a statului, care se înscrie în
  inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
  Nr. MFCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar - lei -
  Se va atribui nr. MF.8.19.0145-340Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul DâmbovițaHotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 184/2017M.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 428000024.362,30
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcțiilor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public
  al statului, se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
  al statului și se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște)
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (lei)
  Se va atribui nr. MF.8.19.01Garaj auto 45-340-15Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul DâmbovițaM.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 4280000423.344,43
  Se va atribui nr. MF.8.19.01Padoc pentru câini 45-340-16Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul DâmbovițaM.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 4280000 130.965,45
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului cu nr. MF 150089 rezultat în urma comasării și a imobilelor
  aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi
  Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște), a căror valoare se
  actualizează ca urmare a reevaluării
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilul Imobilele supuse comasăriiValoarea de inventar actualizată (lei)
  1500898.19.0145-340Municipiul Târgoviște, bd. Regele Carol I nr. 49, județul DâmbovițaM.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 4280000Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 24.362,305.621.340,06
  Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 423.344,43
  Nr. MF care se va atribui Valoarea de inventar 130.965,45
  Nr. MF 150089 Valoarea de inventar 5.042.667,88
  358638.19.0145-27Localitatea Găești, Str. Dumbravei nr. 1 bis, județul DâmbovițaM.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 428000010.102.174,67
  1125518.19.0145-345Localitatea Tărtășești, Str. Independenței nr. 286, județul DâmbovițaM.A.I. - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (UM 0705 Târgoviște) CUI - 4280000183.681,68
  -------