ORDIN nr. 1.154/38/2023privind aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și a mecanismului de implementare aferent
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 1.154 din 10 martie 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 38 din 16 martie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023  În temeiul art. 9 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și mecanismul de implementare aferent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
   +  ANEXĂPROCEDURA SPECIFICĂde distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și a mecanismului de implementare aferent