PROTOCOL din 10 noiembrie 2022de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 228 din 15 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 22 martie 2023.
  Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova,dorind să modifice Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chișinău la 20 mai 2021, au convenit să încheie următorul protocol de amendare la Acord:  +  Articolul 1Articolul 1 din Acord se modifică și va avea următorul conținut: (1) Părțile convin să permită amplasarea unor apeducte, cu subtraversarea râului Prut. (2) Amplasamentele exacte ale apeductelor se vor conveni prin hotărâri ale Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010.  +  Articolul 2Articolul 6 alineatul (1) din Acord se completează cu un paragraf suplimentar, cu următorul conținut:În cazul în care părțile nu ajung la un consens privind prioritizarea amplasării apeductelor, iar una dintre părți inițiază lucrări de subtraversare a râului Prut fără consultări în prealabil, persoana juridică care a efectuat lucrările nu va fi compensată pentru cheltuielile ocazionate de aceste lucrări.  +  Articolul 3Prezentul protocol de amendare va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, consemnată prin notificarea reciprocă, prin canale diplomatice, a îndeplinirii tuturor procedurilor interne.Semnat la Iași la 10 noiembrie 2022, în două exemplare originale, în limba română.
  Pentru Guvernul României,
  Tánczos Barna,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor
  Pentru Guvernul Republicii Moldova,
  Andrei Spînu,
  viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale
  ------