HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 martie 2023privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și ale art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) și (11) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Pavelescu Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic;– domnul deputat Piper-Savu Florin, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic;– domnul deputat Țachianu Marian, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic;– domnul deputat neafiliat Lasca Ioan Mihai trece de la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic la Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 martie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 21 martie 2023.Nr. 12.-----