HOTĂRÂRE nr. 11 din 21 martie 2023privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și ale art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) și (11) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Niță Nicu, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare în locul domnului deputat Paladi George-Adrian;– domnul deputat neafiliat Paladi George-Adrian este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 martie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 21 martie 2023.Nr. 11.-----