HOTĂRÂRE nr. 10 din 21 martie 2023privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2023    În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 2 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul I „Componența“:– la poziția 8, domnul deputat Todosiu Beniamin, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnat membru al comisiei în locul domnului deputat Pop Tudor-Rareș.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 martie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    VASILE-DANIEL SUCIU
    București, 21 martie 2023.Nr. 10.-----