RECTIFICARE nr. 391 din 14 februarie 2023referitoare la Ordinul ministrului sănătății nr. 391/2023
EMITENT
  • MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023    În cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 391/2023 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management al președintelui și al vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 17 februarie 2023, se fac următoarelerectificări:– la art. 1 alin. (1), în loc de: „... între președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și Ministerul Sănătății ...“ se va citi: „... între președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate ...“;– la art. 1 alin. (2), în loc de: „... între vicepreședintele ANDIS și Ministerul Sănătății ...“ se va citi: „... între vicepreședintele ANDIS și Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate ...“.----